Nordean verkkopankin saavutettavuusseloste (uusi verkkopankki)

Tämä saavutettavuusseloste koskee Suomessa käytettävää Nordean henkilöasiakkaiden verkkopankkia. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Seloste on laadittu 21.12.2020 ja päivitetty 8.11.2023.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut saavutettavuuteen erikoistunut ulkopuolinen organisaatio.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Tunnistetut puutteet pyritään korjaamaan. Saavutettavuusseloste päivitetään vuosittain.

Ei saavutettava sisältö

Palvelu ei seuraavilta osin vastaa vielä täysin saavutettavuusvaatimuksia:

Havaittava 

WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö (Taso A)

 • Osa kuvista ei välitä sisältöä tai toteuta toiminnallisuutta. 
 • Ruudunlukijat eivät kaikissa tapauksissa kerro, onko valittu tähtiä tai kuinka monta tähteä on valittu, eivätkä ne lue kaikissa tapauksissa kuvakkeita ääneen tai kerro prosenttiosuutta.
 • Kortin kuvasta ei käy ilmi sen tarkoitus. 
 • Osaa kuvista ja kuvakkeista ei ole merkitty koristeellisiksi. 
 • Lipun kuvalla ei ole nimilappua.
 • Ruudunlukija lukee osan tiedoista useita kertoja.
 • Osaa suodatinpainikkeista ei ole merkitty selvästi. 

WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet (Taso A) 

 • Ruudunlukija lukee toistuvia tietoja eikä lue osaa lippukuvakkeista. 
 • Ruudunlukija tulkitsee joskus symbolit ja arvot epäjohdonmukaisesti tai ei lue niitä, jolloin käyttäjä ei voi täysin ymmärtää sisältöä. 
 • Ruudunlukija ei tuo selvästi esille tiettyjä elementtejä, kuten himmennettyinä näkyviä ja valittuja päiviä. 
 • Kun ruudunlukija lukee päivämääriä, tieto on joskus virheellistä tai tarpeetonta. 
 • Taulukoiden asettelut ovat ruudunlukijoille haastavia tiedon selkeän välittämisen kannalta, mikä hämmentää käyttäjää. 
 • Ruudunlukija ei lue symboleja, tyhjiä rivejä ja välilyöntejä kunnolla, mikä vaikuttaa käyttäjän mahdollisuuksiin ymmärtää sisältö. 
 • Elementtien järjestyksen vaihtaminen ei tuota asianmukaisia ilmoituksia ruudunlukijalle, mikä estää käyttäjän vuorovaikutuksen. 
 • Ruudunlukija lukee joskus painikkeen ylimääräisen ”virheviestin” tai ”tilaviestin” tekstin. 
 • Virheelliset kohteiden määrät pudotusvalikoissa johtavat siihen, että käyttäjälle välitetään epätarkkaa tietoa. 
 • Ruudunlukija yhdistää joskus pudotusvalikon kohteet listoihin, joihin ne eivät liity, mikä aiheuttaa hämmennystä.
 • Ruudunlukija ei kerro, onko pudotusvalikko avattu, ja lukee joskus pudotusvalikosta vain hakusanan. 
 • Ruudunlukija ei kerro käyttäjälle, että tietyt materiaalit voi ladata klikkaamalla tiettyjä rivejä tai että jotkut rivit ovat linkkejä.
 • Ruudunlukijalla on ongelmia pienennetyn chat-ikkunan kanssa. 
 • Ruudunlukija lukee joskus rivien määrän, vaikka tämä tieto ei ole näkyvissä. 
 • Ruudunlukija lukee osan tiedoista eri järjestyksessä kuin missä sarakkeet ovat. 
 • Kun järjestystä muutetaan, ruudunlukija ei kerro muutetusta järjestyksestä. 
 • Ruudunlukija ei lue lisätietoja ja lukee korostetun lisätekstin. 
 • Ruudunlukija ei kerro mitään lajittelusta. 
 • Osa kalenterista on merkitty taulukoksi.
 • Otsikkoriviä ei lueta otsikoksi osassa taulukoista. 
 • Osalla luonnoksista / uusista tiedoista ei ole sarakkeen otsikkoa. 
 • Osa palkanlaskentapalvelujen tarjoajista on merkitty taulukoksi ilman syytä. 
 • Osa painikkeiden teksteistä ja taulukoista ei mahdu sivulle. 
 • Osa eräpäivistä ja lyhennysvapaista kuukausista on merkitty taulukoksi. 
 • Tyhjennä hakuehto -painikkeen nimi ei aina ole kuvaava. 
 • Osasta suodatinpainikkeita ei käy ilmi, että ne ovat suodattimia. 
 • Taulukosta ei käy ilmi, että sen voi lajitella. 
 • Osa taulukoiden akseleiden otsikoista on osittain päällekkäin. 
 • Osaa otsikoista ei ole merkitty tai ne on merkitty väärin. 
 • Osassa linkkipoluista on linkki samalle näkyvissä olevalle sivulle ja otsikon edestä puuttuu nuoli. 
 • Osa otsikoista ei ole kuvaavia, ja osalla sivuista on sama H1-otsikko. 
 • Osa ulkoisista linkeistä on merkitty luetteloksi, osa linkeistä ei.

WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys (Taso A)

 • Mobiililaitetta käytettäessä kohdistus siirtyy taulukoiden akseleiden teksteihin. 
 • Ruudunlukija lukee joskus otsikon ja tietojen välissä olevan painikkeen.

WCAG 1.4.1 Värien käyttö (Taso A)  

 • Osassa pudotusvalikon kohteista ei ole riittävää kontrastia, kun ne ovat valittuina. 
 • Osalla sivuista ei tehdä eroa valittuina ja kohdistettuina olevien sivujen välillä. 
 • Osaa linkeistä ei ole merkitty oikein. 
 • Mistään ei käy ilmi, mitä väri tarkoittaa osassa kaavioista. 
 • Teeman mukaisissa ryhmissä on ongelmia. 
 • Ruudunlukija ei kerro kaikkien värillisten rivien tarkoitusta. 
 • Osassa linkkipoluista on linkki samalle näkyvissä olevalle sivulle.

WCAG 1.4.10 Responsiivisuus (Taso AA) 

 • Kun käytetään 400 %:n zoomaustasoa, osa tietoa sisältävistä ponnahdusikkunoista, palautepainikkeista ja pudotusvalikoista katoaa.
 • Kun käytetään 400 %:n zoomaustasoa, kohdistus katoaa joistakin pudotusvalikoista.
 • Kun käytetään 400 %:n zoomaustasoa, osaa pudotusvalikoista ei voi käyttää, koska vieritysmahdollisuus puuttuu.
 • Kun käytetään 200 %:n zoomaustasoa, osa painikkeista ja tekstistä katoaa. Lisäksi käyttäjän voi olla vaikea ymmärtää ponnahdusikkunoita ja tekstejä, jotka eivät mahdu sivulle.
 • Kun käytetään 200 %:n zoomaustasoa, kohdistus ei pysy valikossa.
 • Osa pitkistä suodatinpainikkeiden teksteistä ei ole näkyvissä. 
 • Mobiililaitetta käytettäessä osa tekstistä, painikkeista ja otsikoista katoaa. 
 • Mobiililaitetta käytettäessä osa komponenteista ei mahdu sivulle.

WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti (Taso AA)

 • Joissakin valituissa päävalikon linkeissä ei ole riittävää kontrastia. 
 • Kontrasti ei ole aina riittävä kuluvassa päivässä tai valituissa tiedoissa. 
 • Tilailmoitusten värit eivät ole riittävät. 
 • Kontrasti ei ole riittävä osassa palkeista ja ympyröistä. 
 • Osassa painikkeista, vierityspainikkeista ja pudotusvalikon kohteista ei ole riittävää kontrastia, kun kohdistus siirtyy niihin. 
 • Osassa komponenteista on kontrastiongelmia, kun tausta on musta.

WCAG 1.4.12 Tekstin välistys (Taso AA)

 • Osa tiedoista, painikkeista ja pudotusvalikkojen teksteistä ei mahdu sivulle.

WCAG 1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa (Taso AA)

 • Osoitinta ei voi viedä ohjetekstin päälle ilman että se katoaa näkyvistä. 
 • Ei ole selvää, onko osa ohjeteksteistä erillisiä ikkunoita vai tietoa sisältäviä ponnahdusikkunoita.

WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi) (Taso AA)

 • Kontrasti ei ole riittävä osassa teksteistä, kun kohdistus siirtyy linkkiin. 
 • Kontrasti ei ole riittävä osassa painikkeiden teksteistä, kun käyttäjä vie hiiren osoittimen niiden päälle. 
 • Kontrasti ei ole riittävä osassa taulukoiden otsikoista ja taulukoiden akseleiden otsikoista. 
 • Kohdistuksen kontrasti ei ole kaikissa tapauksissa riittävä. 
 • Osassa komponenteista on kontrastiongelmia, kun tausta on musta. 

Hallittava 

WCAG 2.1.1 Näppäimistö (Taso A)

 • Osaa painikkeista ja linkeistä ei voi käyttää näppäimistöllä. 
 • Osaa tileistä ei voi käyttää näppäimistöllä. 
 • Osaa pudotusvalikoista, kaavioista ja välilehdistä ei voi käyttää näppäimistöllä. 

WCAG 2.1.2 Ei näppäimistöansaa (Taso A)

 • Mobiililaitetta käytettäessä osaa pudotusvalikoista ei voi piilottaa. 

WCAG 2.2.2 Tauota, pysäytä, piilota (Taso A)

 • Osa ilmoituksista ja viesteistä katoaa nopeasti eikä ruudunlukija kerro tästä.

WCAG 2.4.1 Ohita lohkot (Taso A)

 • Osaa otsikoista ei ole merkitty tai ne on merkitty väärin. 

WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys (Taso A)

 • Kun käytetään 400 %:n zoomaustasoa, kohdistus katoaa joistakin pudotusvalikoista. 
 • Kun käytetään 200 %:n zoomaustasoa, kohdistus katoaa joistakin valikoista. 
 • Kohdistus ei pysy kalenterissa eikä kaikissa ponnahdusikkunoissa. 
 • Tilin tai yhteenvedon muokkaamisen jälkeen on epäselvää, mihin kohdistus palaa. 
 • Kun kohdistus siirtyy osaan komponenteista ja sisällöstä, ruudunlukija lukee koko sisällön kerralla. 
 • Ruudunlukijalla on joskus ongelmia Muokkaa-painikkeen kanssa. 
 • Kohdistus ei pysy kaikissa pudotusvalikoissa.
 • Kun kohdistus siirtyy chat-alueelle, ruudunlukija lukee koko sisällön kerralla. 
 • Kohdistus siirtyy joidenkin suljettujen pudotusvalikkojen sisälle. 
 • Mobiililaitetta käytettäessä ohjesivulla olevaa hakutyökalua ei voi käyttää ruudunlukijalla.
 • Jaws-ruudunlukuohjelma ei pysty siirtymään kentästä toiseen uudessa maksulomakkeessa olevalla pikanäppäimellä.

WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) (Taso A)

 • Osassa linkkipoluista on linkki samalle näkyvissä olevalle sivulle ja otsikon edestä puuttuu nuoli. 
 • Osaa linkeistä ei ole merkitty oikein tai ne on merkitty painikkeiksi. 
 • Puhelinnumeroita ei ole merkitty linkeiksi. 
 • Puhelinnumerot on merkitty painikkeiksi.
 • Kohdistus siirtyy koko linkkipolkuun joissakin kohdissa. 
 • Osa painikkeista on merkitty linkeiksi. 
 • Osaa suodatinpainikkeista ei ole merkitty selvästi. 

WCAG 2.4.6 Otsikot ja nimilaput (Taso AA)

 • Osaa otsikoista ei ole merkitty tai ne on merkitty väärin. 
 • Osa otsikoista ja painikkeiden nimistä ei ole kuvaavia. 
 • Osalla sivuista on sama H1-otsikko. 
 • Ruudunlukija lukee pudotusvalikosta vain hakusanan. 
 • Osan otsikoista pitäisi olla uutisten otsikoita. 
 • Ruudunlukija lukee ylimääräistä tekstiä joidenkin otsikoiden yhteydessä. 
 • Osasta pudotusvalikoita puuttuvat nimilaput. 
 • Otsikoita ei ole merkitty oikein osassa taulukoista.
 • Ruudunlukija lukee ”Matkapuhelin”, vaikka kentässä ei ole nimilappua. • 

WCAG 2.4.7 Näkyvä kohdistus (Taso AA)

 • Kohdistuksen kontrasti ei ole riittävä osassa navigointilinkeistä, painikkeista ja pudotusvalikkojen kohteista. 
 • Kohdistuksen kontrasti ei ole riittävä pienennetyssä chat-ikkunassa. 

WCAG 2.4.7 Näkyvä kohdistus (Taso AA)

 • Osassa painikkeista ja vierityspainikkeista ei ole riittävää kontrastia, kun kohdistus siirtyy niihin. 
 • Osassa pudotusvalikon kohteista ei ole riittävää kontrastia, kun kohdistus siirtyy niihin. 
 • Valittua kieltä ei näytetä selvästi. 
 • Kohdistuksen kontrasti ei ole riittävä valitussa päivämäärässä. 
 • Näkyvä kohdistus ei toimi pudotusvalikon arvossa. 
 • Osa pudotusvalikoista on osittain piilossa muiden komponenttien takana. 
 • Kohdistus ei ole näkyvissä liitteen poistamisen jälkeen. 
 • Osa infoteksteistä on piilossa muiden komponenttien takana. 

WCAG 2.5.3 Nimilappu nimessä (Taso A)

 • Ruudunlukija lukee ”Matkapuhelin”, vaikka kentässä ei ole nimilappua. 
 • Nimilappu on erilainen kuin nimi, joten ”Matkapuhelin” luetaan ”Maakoodi”.

Ymmärrettävä 

WCAG 3.1.2 Osien kieli (Taso AA)

 • Ruudunlukija lukee osan asiakirjassa olevista nimistä englantilaisella korostuksella. 
 • Ruudunlukija lukee osan kuvakkeista englanniksi suomenkielisillä sivuilla. 
 • Sivulta puuttuu kielikoodi tai samalla sivulla on kaksi kielikoodia. 

WCAG 3.1.4 Lyhenteet (Taso AAA)

 • Lyhenteet eivät ole selkeitä. 

WCAG 3.2.1 Kohdistaminen (Taso A)

 • Suodattimen valinta muuttaa taustadataa. 

WCAG 3.2.2 Syöte (Taso A)

 • Kun käyttäjä valitsee kohteen toisesta pudotusvalikosta, valikossa valitaan ”kaikki”. 
 • Ruudunlukija ei kerro, että joidenkin pudotusvalikon painikkeiden klikkaaminen avaa edellä olevan valintaruudun. 
 • Ruudunlukijaa ei voi käyttää PIN-koodin lukemiseen. 
 • Ruudunlukija ei kerro, mikä arvo on noussut tai laskenut. 

WCAG 3.2.3 Johdonmukainen navigointi (Taso AA)

 • Peruutussivu ei aina tule näkyviin eikä käyttäjä siirry takaisin alkuun hakemuksen peruuttamisen jälkeen. 

WCAG 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen (Taso AA)

 • Osaa suodatinpainikkeista ei ole merkitty selvästi. 
 • Ruudunlukija ei aina kerro, että näkyviin tulee virheviesti. 
 • Osassa linkkipoluista on linkki samalle näkyvissä olevalle sivulle ja otsikon edestä puuttuu nuoli. 
 • Sivun otsikon pitäisi olla uutisten otsikko. 
 • Osa ulkoisten linkkien luetteloista on merkitty luetteloksi, osa ei. 
 • Osaa linkeistä, painikkeista ja pdf-tiedostoista ei ole merkitty oikein. 
 • Osassa painikkeista, vierityspainikkeista ja pudotusvalikon kohteista ei ole riittävää kontrastia, kun kohdistus siirtyy niihin. 
 • Ei ole selvää, onko osa ohjeteksteistä erillisiä ikkunoita vai tietoa sisältäviä ponnahdusikkunoita.
 • Puhelinnumeroita ei ole merkitty linkeiksi. 
 • Kohdistus siirtyy osaan linkkipoluista, ja osasta linkkipolkuja puuttuu vaiheita. 
 • Osa painikkeista on merkitty linkeiksi ja osa linkeistä on merkitty painikkeiksi. 
 • Osassa virheviesteistä on kuvakkeet ja osassa ei. Väri on erilainen osassa virheviesteistä, mikä voi vaikeuttaa niiden ymmärtämistä.
 • Taulukot 
 • Osa taulukoiden, pudotusvalikoiden, hakukenttien ja suodattimien asetteluista vaikeuttaa tiedon esittämistä selkeästi ja sen ymmärtämistä. 
 • Käyttäjän on vaikea ymmärtää, onko osaa linkeistä jo klikattu tai onko ne luettu vai ei. 
 • Osaa ponnahdusikkunoista on vaikea ymmärtää. 
 • Käytössä on joskus sekä ”en” että ”en-FI”. 
 • On epäselvää, pitäisikö matkapuhelinnumeron maakoodissa olla lippu vai ei, ja jos lippu on näkyvissä, sitä ei lueta. 
 • Kohdistusta ei ole merkitty johdonmukaisesti osassa pudotusvalikoista, ja joissakin tapauksissa käytetään alleviivausta. 
 • Osa alatunnisteista ei ole johdonmukaisia. 
 • ”Kysy chatissa” -painike on liian lähellä ”Tuki”-painiketta. 
 • Päävalikkoa ei ole merkitty valituksi eikä linkkipolkuja ole. 
 • Kaikkien pdf-tiedostojen tyyppiä ja kokoa ei näytetä. 
 • Osa pudotusvalikoista erottuu heikosti ja nuoli on kaukana tekstistä. 
 • Osa peruutuspainikkeista puuttuu.
 • Osa taulukkojen otsikoista on näkyvissä, vaikka taulukoissa ei ole dataa. 
 • Päävalikkoa ei ole aina merkitty, ja linkkipolku puuttuu joissakin tapauksissa. 
 • Ruudunlukija lukee ”ei valittu” -valinnat, vaikka yleensä luetaan ”valittu”-valinta. 
 • Osa valinnaisista teksteistä on eri paikassa. 
 • Joskus kohdistus siirtyy vain nuoleen. 
 • Ruudunlukija lukee osan nimilapuista ja valintaruuduista erikseen ja valintaruudut tulevat nimilapun jälkeen.

WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet (Taso A)

 • Ruudunlukija ei kerro, että rivi on mahdollista vetää ja pudottaa. 
 • Ruudunlukija kertoo, että osa riveistä on klikattavissa, vaikka tätä toimintoa ei ole. 
 • Käyttäjän antaessa palautetta chatista ponnahdusikkuna saattaa sulkeutua ja ilmoittaa, että chat on suljettu. 
 • Etukäteen ei anneta ohjeita päällekkäisistä tiedostoista tai mikä on tiedoston enimmäiskoko. 
 • Osa nimilapuista puuttuu. 
 • Ruudunlukija lukee osassa taulukoiden otsikoista jotakin muuta kuin otsikon.
 • Osaa kuvakkeista, jotka ovat otsikoita, on vaikea ymmärtää. 
 • Ruudunlukija ei lue osaa virheviesteistä tai ohjeista. 
 • Ruudunlukija sanoo useita kertoja ”virhe”, kun käyttäjä on klikannut Vahvista. 

WCAG 3.3.3 Virheen korjausehdotus (Taso AA)

 • Ruudunlukija ei lue osaa virheviesteistä tai ohjeista. 
 • Ruudunlukija sanoo useita kertoja ”virhe”, kun käyttäjä on klikannut Vahvista.

Toimintavarma

WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo (Taso A)

 • Osa painikkeista, suodatinpainikkeista ja välilehdistä on merkitty linkeiksi. 
 • Osa päivämääristä on klikattavissa, vaikka mitään ei tapahdukaan. 
 • Joidenkin painikkeiden nimet eivät ole kuvaavia. 
 • Ruudunlukija ei kerro, että osaa linkeistä on jo käytetty. 
 • Ruudunlukija ei kerro, että osa painikkeista tai numeroista on valittuina. 
 • Ruudunlukija ei kerro sivunumeroiden eikä seuraava/edellinen-painikkeiden tarkoitusta. 
 • Ruudunlukija lukee osan tilatiedoista liian aikaisin tai ei lue tilatietoa lainkaan. 
 • Ruudunlukija ei kerro kaikista allekirjoitusten peruutuksista.
 • Osalla hakukentän ja ohjetekstien painikkeista ei ole nimeä. 
 • Osa linkeistä on merkitty painikkeiksi. 
 • Ruudunlukija lukee tekstin ”spin-painike muokattavissa valittu”. 
 • Harmaa väri tarkoittaa yleensä, että tieto ei ole saatavilla tai klikattavissa, jolloin sisältöä on vaikea ymmärtää. 
 • Ruudunlukija lukee osan suodatuksen tilasta väärin. 
 • Ruudunlukija ei kerro nimeä lajittelun tai painikkeen klikkaamisen jälkeen. 
 • Käyttäjän on vaikea ymmärtää, miten osa lajittelusta on tehty.
 • Osa välilehdistä on merkitty valintapainikkeiksi. 
 • Osasta painikkeita puuttuu nimi. 
 • Ruudunlukija ei kerro, että yksi pudotusvalikon kohteista on painike. 
 • Osa painikkeista on merkitty valintaruuduiksi, eikä ruudunlukija kerro niiden tilaa. 
 • Joidenkin päälle/pois-painikkeiden nimet eivät ole kuvaavia. 
 • Ruudunlukija lukee osan nimilapuista ja valintaruuduista erikseen ja valintaruudut tulevat nimilapun jälkeen.
 • Päävalikkoa ei ole merkitty tason 2 sivuilla. 

WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit (Taso AA)

 • Ruudunlukija ei kerro liitteen lataamisesta. 
 • Ruudunlukijalla on ongelmia pienennetyn chat-ikkunan kanssa.

Saavutettavuuspalaute

Kohtasitko saavutettavuuspuutteita digitaalisissa palveluissamme? Jos et löytänyt vastausta kohtaamaasi ongelmaan saavutettavuusselosteista, annathan meille palautetta.  

Anna saavutettavuuspalaute 

Valvontaviranomainen

Mikäli huomaat sivuilla saavutettavuuspuutteita, otathan ensin yhteyttä meihin palveluntarjoajana. Vastaamme palautteisiin 14 päivän kuluessa, jos olet jättänyt yhteystietosi lomakkeella. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta 14 päivän kuluessa, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston verkkosivuilla on kerrottu kuinka huomautuksen voi tehdä ja miten se käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

www.saavutettavuusvaatimukset.fiAvautuu uuteen ikkunaan