Nordean henkilöasiakkaiden verkkopankin saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Suomessa käytettävää Nordean henkilöasiakkaiden verkkopankkia. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että digitaalisten pankkipalvelujen on oltava saavutettavia. Seloste on laadittu 21. joulukuuta 2020 ja päivitetty 7. toukokuuta 2024.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio. Palvelua ja sen käytettävyyttä muun muassa näppäimistöllä ja ruudunlukijalla on testattu useilla laitteilla ja erilaisilla manuaalisilla testausmenetelmillä. Palvelun saavutettavuutta seurataan lisäksi automatisoidulla arviointityökalulla.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Tunnistetut puutteet pyritään korjaamaan 31.12.2024 mennessä. Saavutettavuusseloste päivitetään vuosittain.

Ei-saavutettava sisältö

Palvelu ei seuraavilta osin vastaa vielä täysin saavutettavuusvaatimuksia:

Havaittava 

WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö (Taso A)

 • Kaikkia koristeellisia kuvia ja kuvakkeita ei ole merkitty koristeellisiksi.
 • Kaikilla informatiivisilla kuvilla ja visuaalisesti esitetyillä tiedoilla ei ole tekstivastineita.
 • Joiltakin interaktiivisilta graafisilta elementeiltä puuttuu tekstivastineet.

WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet (Taso A) 

 • Joitakin monimutkaisia taulukoita, joissa on useita otsikkorivejä, ei ole merkitty oikein.
 • Osa sisällöstä on esitetty taulukkona, mutta sitä ei ole merkitty taulukoksi.
 • Osa otsikoista puuttuu, niitä ei ole merkitty tai ne on merkitty väärin.
 • Otsikkorakenne ei ole aina visuaalisesti havaittavissa.
 • Osa elementtien välisistä suhteista on epäselviä ruudunlukijaa käyttäville.
 • Joistakin taulukoista puuttuu otsikoita tai otsikoita ei ole merkitty oikein.
 • Visuaalisesti piilotettua sisältöä ei aina ole piilotettu asianmukaisesti avustavaa teknologiaa käyttäviltä. 

WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys (Taso A)

 • Sisällön visuaalinen esitysjärjestys ei vastaa näppäimistön tai ruudunlukijan järjestystä joissakin palvelun osissa. 
 • Tärkeää lomakkeeseen liittyvää tietoa annetaan toisinaan lähetyspainikkeen jälkeen.

WCAG 1.4.1 Värien käyttö (Taso A)  

 • Linkit eivät ole selvästi tunnistettavissa niiden visuaalisesta esitystavasta. 
 • Joissain tapauksissa käyttäjälle tarjotaan tietoa ainoastaan värien avulla. 

WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi) (Taso AA)  

 • Tekstin värin ja taustan välinen kontrastisuhde ei aina ole riittävä.

WCAG 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen (Taso AA)

 • Tekstin koko ei joissakin tapauksissa muutu, kun käyttäjä muuttaa oletusarvoista fonttikokoa.

WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti (Taso AA)

 • Joidenkin ei-tekstuaalisten elementtien, kuten graafien ja diagrammien, ja niiden taustan välinen kontrastisuhde ei ole riittävä.

WCAG 1.4.12 Tekstin välistys (Taso AA)

 • Kaikki sisältö ei mahdu näytölle, kun tekstin kokoa muutetaan.

Hallittava 

WCAG 2.1.1 Näppäimistö (Taso A)

 • Osa interaktiivisista elementeistä ei ole hallittavissa näppäimistöllä.
 • Osa visuaalisesti piilotetusta sisällöstä on käytettävissä näppäimistöllä.

WCAG 2.4.2 Sivuotsikot (Taso A)

 • Joiltakin sivuilta puuttuu otsikot.

WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys (Taso A)

 • Näppäimistön kohdistus katoaa usein tai toimii epäjohdonmukaisesti, kun käyttäjä vaihtaa sivua.
 • Näppäimistön kohdistus katoaa usein tai toimii epäjohdonmukaisesti, kun käyttäjä esimerkiksi avaa ja sulkee modaali-ikkunoita.

WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) (Taso A)

 • Kaikkien linkkien tarkoitus ei käy ilmi pelkästä linkkitekstistä tai sen ympärillä olevasta kontekstista.

WCAG 2.4.7 Näkyvä kohdistus (Taso AA)

 • Näppäimistön kohdistuksen ilmaisin puuttuu joskus kokonaan tai ilmaisimen ja sen taustan välinen kontrastisuhde on monin paikoin riittämätön.

WCAG 2.4.11 Kohdistus ei peitetty (minimi) (Taso AA)

 • Osa sivulla olevista elementeistä peittää toisten elementtien kohdistuksen.

WCAG 2.5.1 Osoitineleet (Taso A)

 • Joitakin sisältöjen osia voidaan käyttää vain reittiin perustuvalla eleellä.

Ymmärrettävä 

WCAG 3.1.1 Sivun kieli (Taso A)

 • Joillakin sivuilla on virheellinen kieliattribuutti.

WCAG 3.2.2 Syöte (Taso A)

 • Sivun konteksti muuttuu toisinaan, kun käyttäjä muokkaa syötettä.

WCAG 3.2.3 Johdonmukainen navigointi (Taso AA)

 • Navigointi on epäjohdonmukaista eri näkymissä.

WCAG 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen (Taso AA)

 • Interaktiivisia elementtejä ei ole merkitty johdonmukaisesti eri näkymissä.

WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen (Taso A)

 • Joidenkin lomakkeiden virheviestejä ei ole linkitetty ohjelmallisesti niihin liittyviin syötekenttiin, eivätkä avustavat teknologiat siten tunnista niitä virheiksi.

WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet (Taso A)

 • Palvelussa ei aina kerrota, että linkit avautuvat uuteen ikkunaan. 
 • Osaa lomakkeiden syötekentistä ei ole merkitty nimilapuilla.
 • Osalla lomakkeiden syötekentistä on visuaaliset nimilaput, mutta niitä ei ole ohjelmallisesti linkitetty, joten ruudunlukija ei lue syötekenttään liittyvää nimilappua.

Toimintavarma

WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo (Taso A)

 • Joidenkin elementtien roolit ja attribuutit ovat virheellisiä ja siksi epäselviä ruudunlukijaa käyttäville.
 • Ruudunlukija lukee osan sisällöstä kahteen kertaan. 
 • Osaa interaktiivisista elementeistä ei voi käyttää ruudunlukijalla, koska ne on merkitty väärin. 

WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit (Taso AA)

 • Tilasta kertovia viestejä ei ilmoiteta selkeästi ruudunlukijaa käyttäville.
 • Tarpeettoman monisanaiset tilasta kertovat viestit voivat aiheuttaa hämmennystä.

Tiedostot

Palvelussa saattaa olla PDF-tiedostoja, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Tiedostoissa voi olla kuvia, joille ei ole tekstivastineita, tai tiedostoista voi puuttua tageja, minkä vuoksi ne eivät toimi ruudunlukijalla oikein. Tiedostojen lukemisjärjestys voi olla väärä ja niissä voi olla epäselviä linkkitekstejä. Nordea korjaa tiedostoja parhaillaan.

Saavutettavuuspalaute

Kohtasitko saavutettavuuspuutteita digitaalisissa palveluissamme? Jos et löytänyt vastausta kohtaamaasi ongelmaan saavutettavuusselosteista, annathan meille palautetta.  

Anna saavutettavuuspalaute 

Valvontaviranomainen

Mikäli huomaat sivuilla saavutettavuuspuutteita, otathan ensin yhteyttä meihin palveluntarjoajana. Vastaamme palautteisiin 14 päivän kuluessa, jos olet jättänyt yhteystietosi lomakkeella. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta 14 päivän kuluessa, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston verkkosivuilla on kerrottu, kuinka huomautuksen voi tehdä ja miten se käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

www.saavutettavuusvaatimukset.fiAvautuu uuteen ikkunaan