Nordea Netbank (uusi verkkopankki) saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Suomessa käytettävää Nordean henkilöasiakkaiden verkkopankkia. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Saavutettavuusseloste on laadittu 21.12.2020 ja sitä on päivitetty 30.11.2022. Palvelun saavutettavuuden on arvioinut saavutettavuuteen erikoistunut ulkopuolinen organisaatio.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Suomessa käytettävä Nordean verkkopankki täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. 

Ei saavutettava sisältö

Palvelu ei seuraavilta osin vastaa vielä täysin saavutettavuusvaatimuksia

Havaittava 

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö 

 • Ruudunlukijat lukevat osan koristeellisista elementeistä. 

1.3.1 Informaatio ja suhteet, looginen rakenne 

 • Osa pitkistä teksteistä luetaan kerralla sen sijaan että ne olisi jaettu osiin, jolloin ruudunlukijan käyttö olisi helpompaa. 
 • Ruudunlukija lukee osan tyhjistä riveistä ja väleistä. 
 • Osa kentistä on pakollisia, ja tällaiset kentät ovat luettavissa ruudunlukijalla. Pakollisia kenttiä ei kuitenkaan ole merkitty käyttäjälle, joka ei käytä ruudunlukijaa. 

1.4.1 Värien käyttö  

 • Jokin elementin ominaisuus saatetaan ilmaista vain komponentin värillä. 

1.4.3 Kontrasti (minimi) 

 • Osa valkoisesta tekstistä on valkoisella taustalla, jolloin kontrasti on nolla. 
 • Osa valkoisesta tekstistä on vaaleanharmaalla taustalla, jolloin kontrasti on heikko. 
 • Värikontrasti ei ole riittävä osassa valkoisella tai sinisellä taustalla olevaa vaaleanharmaata tekstiä. 
 • Värikontrasti ei ole riittävä osassa keltaisissa bannereissa olevaa valkoista tekstiä.  

1.4.4 Tekstin koon muuttaminen 

 • Osa teksteistä menee painikkeiden ulkopuolelle, kun kirjasinkokoa suurennetaan. 

1.4.10 Responsiivisuus 

Kun näyttö on pienennetty mobiilikokoon, palvelun toiminta muuttuu:  

 • näkyviin tulee takaisin-nuoli 
 • sivun reunassa oleva Palaute-painike katoaa 
 • alaviitteen toiminta muuttuu 
 • luettelo muista palveluista katoaa 
 • osa kuvista muuttuu 
 • osa painikkeista ja linkeistä kohdissa ”Talous” ja ”Tapahtumat ja tiedot” katoaa. 

Osa elementeistä on liian suuria kun näyttöä pienennetään. 

1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

 • Värikontrasti ei ole riittävä osassa vaaleansinisiä painikkeita. 
 • Värikontrasti ei ole riittävä osassa sinisellä taustalla olevia mustia kuvakkeita.
 • Värikontrasti ei ole riittävä osassa harmaalla taustalla olevia erivärisiä palkkeja.

Hallittava 

2.2.1 Säädettävä ajoitus 

 • Ehdotuksista ja virheistä kertovat ponnahdusikkunat katoavat nopeasti maksuissa. 
 • Aikakatkaisun ajastin näkyy sivun yläreunassa, mutta ruudunlukija ei ilmoita siitä. 
 • Jos johonkin kenttään syötetään suurimman sallitun arvon ylittävä arvo, kenttä muuttaa sen suurimmaksi sallituksi arvoksi, mutta tästä muutoksesta ei ilmoiteta käyttäjälle. 

2.4.3 Kohdistusjärjestys 

 • Osa ponnahdusikkunoista ja elementeistä ei ole saavutettavissa, kun käytetään vain näppäimistöä. 
 • Osaa taulukoista ei voi lajitella, kun käytetään vain näppäimistöä. 
 • Osa tekstistä luetaan, kun käyttäjä liikkuu sarkainnäppäimellä interaktiivisissa elementeissä. 

2.4.6 Otsikot ja nimilaput 

 • Osa otsikkotasoista puuttuu kohdissa ”Palvelumme” ja ”Säästöt ja sijoitukset”. 
 • Osaa otsikoista ei ole merkitty otsikoiksi kohdassa ”Palvelumme”. 
 • Osa painikkeiden teksteissä olevista sanoista jää pois näkyvistä osittain tai kokonaan. 
 • Kaikki valintaruutujen valinnat eivät ole saavutettavissa ruudunlukijalla. 

2.4.7 Näkyvä kohdistus 

 • Lisenssistä kertova ponnahdusikkuna ei ole kohdistettavissa näppäimistöllä. 

Ymmärrettävä 

3.1.1 Sivun kieli

 • HTML-sivuille ei ole määritetty kieltä. 
 • Kun palvelua käytetään suomeksi tai ruotsiksi, osalla sivuista on määritelty kieleksi englanti. 

3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen 

 • Osa linkeistä ja painikkeista näyttää samoilta, ja näitä kahta komponenttityyppiä on vaikeaa erottaa toisistaan. 
 • Osa kohteista on merkitty painikkeiksi, vaikka ne ovat linkkejä. 
 • Painikkeet, joilla on sama toiminto, näyttävät erilaisilta palvelun eri osissa. 
 • Tärkeää tietoa -kuvakkeen ulkoasu vaihtelee, ja joissakin tapauksissa kuvake puuttuu. 
 • PDF-tiedostojen tiedostotyypistä kertova kuvake vaihtelee. 
 • Karusellikomponentteihin sisältyvät nuolet, joiden avulla saadaan näkyviin lisää kohteita kummassakin reunassa, toimivat epäjohdonmukaisesti. 
 • Osa infopainikkeista avautuu vain, kun hiiren osoitin viedään niiden päälle. 
 • Osasta ulkoisia linkkejä ei käy ilmi, että ne ovat ulkoisia linkkejä ja avautuvat uuteen selainikkunaan palvelun ulkopuolella. 
 • Osaa usein kysytyissä kysymyksissä olevista linkeistä ei ole merkitty linkeiksi. 
 • Suodatus- ja hakutoimintojen ulkoasu vaihtelee. 
 • Ulkoasultaan samanlaisissa taulukoissa on eri toimintoja sivusta riippuen. 
 • Ajoneuvovakuutukset-sivulla oleva taulukko ei mahdu sille varatulle alueelle. 
 • Sisältö vaihtelee osassa alaviitteitä. 
 • Osa lajittelupainikkeista luetaan mustiksi ylös- tai alaspäin osoittaviksi nuoliksi. 
 • Osassa virheen sisältäviä lomakkeita ei lueta virheitä ääneen sen jälkeen kun käyttäjä yrittää lähettää lomakkeen. 

3.3.3 Virheen korjausehdotus 

Jos käyttäjällä ei ole sijoitussopimusta, näkyviin tulee tietoikkunan sijasta virheilmoitus. Samassa näkymässä on myös Yritä uudelleen -painike. 

Toimintavarma 

4.1.2 Nimi, rooli, arvo 

 • Osa painikkeiden nimistä ja maiden nimien lyhenteistä ei ole kuvaavia. 

Saavutettavuuspalaute

Kohtasitko saavutettavuuspuutteita digitaalisissa palveluissamme? Jos et löytänyt vastausta kohtaamaasi ongelmaan saavutettavuusselosteista, annathan meille palautetta.  

Anna saavutettavuuspalaute 

Valvontaviranomainen

Mikäli huomaat sivuilla saavutettavuuspuutteita, otathan ensin yhteyttä meihin palveluntarjoajana. Vastaamme palautteisiin 14 päivän kuluessa, jos olet jättänyt yhteystietosi lomakkeella. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta 14 päivän kuluessa, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston verkkosivuilla on kerrottu kuinka huomautuksen voi tehdä ja miten se käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

www.saavutettavuusvaatimukset.fiAvautuu uuteen ikkunaan