Nordean eCustody-palvelun saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Suomessa käytettävää Nordea eCustody-palvelua. Selostetta on päivitetty 17. joulukuuta 2020. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Palvelun saavutettavuuden on arvioinut Nordea itse.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Nordea e-Custody-palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Tavoitteena on korjata tunnistetut puutteet osana palvelun tavanomaista kehittämistyötä, ellei alla jäljempänä toisin mainita.

Ei saavutettava sisältö

Palvelu ei seuraavilta osin vastaa vielä täysin saavutettavuusvaatimuksia:

Havaittava  

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö (A) – Tarjoa tekstivastineet ei-tekstuaaliselle sisällölle: 

  • Joistakin kuvista puuttuvat tekstivastineet, minkä vuoksi niitä ei voi tulkita avustavilla teknologioilla.

1.3.1 Informaatio ja suhteet (A), looginen rakenne: 

  • Joillakin lomakkeilla on visuaalisia selitemerkintöjä tarkistusta varten, mutta avustavat teknologiat eivät ehkä pysty päättelemään, mikä merkintä liittyy mihinkin tarkistukseen.

1.4.3 Kontrasti (minimi) (AA):

  • Tekstin ja taustan välinen kontrastisuhde ei välttämättä ole vähintään 4,5:1.

1.4.4 Tekstin koon muuttaminen (AA):

  • Tekstin koon muuttaminen saattaa heikentää sisällön näkyvyyttä. 

1.4.12 Tekstin välistys (WCAG 2.1) (AA) – Tekstityylin muuttamisen ei pitäisi aiheuttaa sivukatkoa (rivin korkeus, kappaleen jälkeiset rivivälit, kirjainvälit, sanavälit):

  • Tekstin rivivälien muuttaminen saattaa aiheuttaa päällekkäisyyksiä tekstissä tai osittaista tiedon häviämistä.

Hallittava 

2.1.1 Näppäimistö (A) – Käytettävissä vain näppäimistöltä:

  • Sovellus on osittain käytettävissä näppäimistöltä. Jotkin saavuttamattomat elementit tekevät tietyistä toiminnoista vaikeasti saavutettavia.

2.5.3 Nimilappu nimessä (A) – Käytettävissä vain näppäimistöltä:

  • Joidenkin painikkeiden nimet eivät ole riittävän kuvaavia (esimerkiksi kalenterikuvakkeen nimi on ”calLink” eikä ”avaa kalenteri”).

Ymmärrettävä 

3.1.1 Sivun kieli (A), Sivulle on määritetty kieli:

  • HTML-sivuille ei ole määritetty kieltä. Tämän vuoksi avustavien teknologioiden on vaikeaa tunnistaa sivun kieli ja esittää teksti ja muu kielellinen sisältö oikein.

3.1.2 Osien kieli (A), Kertoo käyttäjälle milloin sivun kieli vaihtuu:

  • Koska sivuille ei ole määritetty kieltä, avustavat teknologiat eivät rekisteröi kielen muuttamista.

3.3.3 Virhe ehdotus (AA), ehdottaa korjauksia, kun käyttäjä tekee virheen:

  • Esittää korjausehdotuksia lomakkeen lähettämisen jälkeen, mutta ei riittävässä määrin näytä kenttiä, joissa on virheitä (esimerkiksi maksulomaketta tehtäessä). 

Saavutettavuuspalaute

Kohtasitko saavutettavuuspuutteita digitaalisissa palveluissamme? Jos et löytänyt vastausta kohtaamaasi ongelmaan saavutettavuusselosteista, annathan meille palautetta.  

Anna saavutettavuuspalaute 

Valvontaviranomainen

Mikäli huomaat sivuilla saavutettavuuspuutteita, otathan ensin yhteyttä meihin palveluntarjoajana. Vastaamme palautteisiin 14 päivän kuluessa, jos olet jättänyt yhteystietosi lomakkeella. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta 14 päivän kuluessa, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston verkkosivuilla on kerrottu kuinka huomautuksen voi tehdä ja miten se käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

www.saavutettavuusvaatimukset.fiAvautuu uuteen ikkunaan