Nordea Business Mobile -sovelluksen saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Suomessa käytettävää Nordea Business -mobiilipankkia. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että digitaalisten pankkipalvelujen on oltava saavutettavia. Seloste on päivitetty 7. toukokuuta 2024. Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio. Palvelua ja sen käytettävyyttä muun muassa näppäimistöllä ja ruudunlukijalla on testattu useilla laitteilla ja erilaisilla manuaalisilla testausmenetelmillä. Palvelun saavutettavuutta seurataan lisäksi automatisoidulla arviointityökalulla.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Tunnistetut puutteet pyritään korjaamaan 31.12.2024 mennessä. Saavutettavuusseloste päivitetään vuosittain. 

Ei saavutettava sisältö

Palvelu ei seuraavilta osin vastaa vielä täysin saavutettavuusvaatimuksia:

Havaittava  

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö:

 • Kaikkia koristeellisia kuvia ja kuvakkeita ei ole merkitty koristeellisiksi.
 • Joiltakin interaktiivisilta graafisilta elementeiltä puuttuu tekstivastineet.

1.3.1 Informaatio ja suhteet:

 • Osa sisällöstä on merkitty taulukoksi, mutta sitä ei ole visuaalisesti esitetty taulukkona.
 • Osa sisällöstä on esitetty taulukkona, mutta sitä ei ole merkitty taulukoksi.
 • Osa otsikoista puuttuu, niitä ei ole merkitty tai ne on merkitty väärin.
 • Osa elementtien välisistä suhteista on epäselviä ruudunlukijaa käyttäville.
 • Joitakin monimutkaisia taulukoita, joissa on useita otsikkorivejä, ei ole merkitty oikein.
 • Joistakin taulukoista puuttuu otsikoita tai otsikoita ei ole merkitty oikein.
 • Visuaalisesti piilotettua sisältöä ei aina ole piilotettu asianmukaisesti avustavaa teknologiaa käyttäviltä.

1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys:

 • Sisällön visuaalinen esitysjärjestys ei vastaa näppäimistön tai ruudunlukijan järjestystä joissakin palvelun osissa.

1.4.1 Värien käyttö:

 • Linkit eivät ole selvästi tunnistettavissa niiden visuaalisesta esitystavasta. 

1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti:

 • Joidenkin ei-tekstuaalisten elementtien, kuten graafien ja diagrammien, ja niiden taustan välinen kontrastisuhde ei ole riittävä.

Hallittava

2.1.1 Näppäimistö:

 • Osa visuaalisesti piilotetusta sisällöstä on käytettävissä näppäimistöllä.

2.2.1 Säädettävä ajoitus:

 • On epäselvää, miten käyttäjä voi pysyä kirjautuneena sisään, kun palvelu varoittaa, että käyttäjä kirjataan ulos ellei hän jatka palvelun käyttöä.

2.4.3 Kohdistusjärjestys:

 • Näppäimistön kohdistus katoaa usein tai toimii epäjohdonmukaisesti, kun käyttäjä vaihtaa sivua.
 • Näppäimistön kohdistus katoaa usein tai toimii epäjohdonmukaisesti, kun käyttäjä esimerkiksi avaa ja sulkee modaali-ikkunoita.

2.4.7 Näkyvä kohdistus:

 • Näppäimistön kohdistuksen ilmaisin puuttuu joskus kokonaan tai ilmaisimen ja sen taustan välinen kontrastisuhde on monin paikoin riittämätön.

Ymmärrettävä  

3.2.2 Syöte:

 • Sivun konteksti muuttuu toisinaan, kun käyttäjä täyttää syötekentän.

3.2.3 Johdonmukainen navigointi:

 • Eleet ja näppäinoikotiet eivät toimi johdonmukaisesti.
 • Navigointi on epäjohdonmukaista eri näkymissä.

3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen:

 • Interaktiivisia elementtejä ei ole merkitty johdonmukaisesti eri näkymissä.

3.3.2 Nimilaput tai ohjeet 

 • Osaa lomakkeiden syötekentistä ei ole merkitty nimilapuilla.
 • Osalla lomakkeiden syötekentistä on visuaaliset nimilaput, mutta niitä ei ole ohjelmallisesti linkitetty, joten ruudunlukija ei lue syötekenttään liittyvää nimilappua.

Toimintavarma:

4.1.2 Nimi, rooli, arvo:

 • Joidenkin elementtien roolit ja attribuutit ovat virheellisiä ja siksi epäselviä ruudunlukijaa käyttäville.

4.1.3 Tilasta kertovat viestit:

 • Tilasta kertovia viestejä ei ilmoiteta selkeästi ruudunlukijaa käyttäville.
 • Tarpeettoman monisanaiset tilasta kertovat viestit voivat aiheuttaa hämmennystä.

Tiedostot

Palvelussa saattaa olla PDF-tiedostoja, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Tiedostoissa voi olla kuvia, joille ei ole tekstivastineita, tai tiedostoista voi puuttua tageja, minkä vuoksi ne eivät toimi ruudunlukijalla oikein. Tiedostojen lukemisjärjestys voi olla väärä ja niissä voi olla epäselviä linkkitekstejä. Nordea korjaa tiedostoja parhaillaan.

Saavutettavuuspalaute

Kohtasitko saavutettavuuspuutteita digitaalisissa palveluissamme? Jos et löytänyt vastausta kohtaamaasi ongelmaan saavutettavuusselosteista, annathan meille palautetta.  

Anna saavutettavuuspalaute 

Valvontaviranomainen

Mikäli huomaat sivuilla saavutettavuuspuutteita, otathan ensin yhteyttä meihin palveluntarjoajana. Vastaamme palautteisiin 14 päivän kuluessa, jos olet jättänyt yhteystietosi lomakkeella. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta 14 päivän kuluessa, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston verkkosivuilla on kerrottu, kuinka huomautuksen voi tehdä ja miten se käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

www.saavutettavuusvaatimukset.fiAvautuu uuteen ikkunaan