Nordea Mobilen saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Nordea Mobile -mobiilipankkia. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Seloste on laadittu 30. kesäkuuta 2021 ja päivitetty 1. joulukuuta 2023.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Tunnistetut puutteet pyritään korjaamaan. Saavutettavuusseloste päivitetään vuosittain.

Ei saavutettava sisältö

Palvelu ei seuraavilta osin vastaa vielä täysin saavutettavuusvaatimuksia: 

Havaittava

WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö (Taso A)

 • Ruudunlukija ei lue kuvakkeita, painikkeita tai suodattimia osassa sivuista.
 • Osalla painikkeista ei ole kuvaavaa nimeä tai niiden tilaa ei ole merkitty.
 • Näkyvä kohdistus pysyy näkyvänä, vaikka kohdistus on muualla.
 • Kun käyttäjä saa virheviestin, osaan kuvista ei ole merkitty kuvausta.

WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet (Taso A)

 • Ruudunlukija ei kerro kuluvaa päivää, viikkoa tai kuukautta, kun käyttäjä valitsee maksun eräpäivän, hyväksyy e-laskuja ja päivittää maksujen tietoja. 
 • Ruudunlukija ei kerro päälle/pois-painikkeen tilaa ja toimintoa kun käyttäjä on klikannut sitä tallentaakseen maksunsaajaluettelon lisättyään tai päivitettyään uuden maksun tai tapahtuman.
 • Osaa otsikoista ei ole merkitty ja osa otsikoista toistuu useilla sivuilla.
 • Osa ruudunlukijoista ei lue infotekstiä tai kerro selkeästi, että tietojen päivitys on kesken.
 • Ruudunlukija lukee suodattimen nimen ja Tyhjennä hakuehto -painikkeen erikseen.
 • Puhelinnumeron teksti näkyy himmennettynä.
 • Ruudunlukija ei lue osaa linkeistä ja pitää niitä yhtenä komponenttina.
 • Osassa alueista ei ole merkitty valittua valuuttaa ja maata.
 • Joidenkin painikkeiden tila on yhtä aikaa ”päällä” ja ”valittu”.
 • Ruudunlukija ei erota toisistaan jo tarkasteltua tietoa, tilaa eikä päälle/pois-painikkeen kohdistusta.
 • Osassa teksteistä sanotaan ”Ylimmät 5”, mutta kyseessä eivät aina ole 5 ylintä riviä. 
 • Ruudunlukija saattaa lukea kalenterissa kaikki kentät ja otsikot yksi kerrallaan, ylimääräisiä rivejä ja vain kuluvan päivän, mutta sitä ei ole merkitty.
 • Ruudunlukija lukee ylimääräisen tyhjän painikkeen ja samannimisen painikkeen merkittynä ”Muokkaa”, lukee kalenterin taulukkona, lukee viikonpäivät omana rivinään, lukee väärän kuukauden ja lukee asiakirjojen tiedot erikseen.
 • Otsikko ei ole kuvaava ja sama otsikko toistuu kahdella sivulla tai muuttuu ja siirtyy toiselle sivulle.
 • Osa edellisen/seuraavan kuukauden painikkeista toimii, vaikka edellistä/seuraavaa kuukautta ei ole.
 • Painikkeen nimilappu on erilainen kuin sen sivun, jolle painikkeen kautta siirrytään.
 • Ruudunlukija ei kerro, että vihreä kuvake ja päälle/pois-painike toimivat, vaikka ne näkyvät himmennettynä.
 • Osa Vedä ja pudota -painikkeista on erillään tekstistä ja painikkeet ovat samannimisiä.
 • Osa otsikoista toistuu sivuilla, ei ole kuvaavia ja on näkyvissä vain osittain.
 • Ruudunlukija lukee tiedot ”matala” ja ”korkea” sekä ”100 %” ja ”0” tai ei kerro sisennyksestä ”tyhjälle sivulle”.
 • Ruudunlukija ei lue infotekstejä, summia eikä sitä, että Morning Star -painike näkyy himmennettynä.
 • Osa otsikoista ei ole kuvaavia ja sama otsikko toistuu sivuilla tai ei ole looginen.
 • Osalla ruudunlukijoista on ongelmia kuvakkeiden tai tekstin lukemisessa tai siinä, että teksti on pyyhkäistävä.
 • E-laskun tietojen poisto luetaan ääneen kolme kertaa.
 • Ruudunlukija ei sano mitään, kun käyttäjä klikkaa osaa sivuista.
 • Ruudunlukija lukee mittayksiköt ja päivämäärät väärin. 

WCAG 1.4.1 Värien käyttö (Taso A)

 • Väri viittaa ylitykseen Seuranta-välilehden budjetissa.

WCAG 1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa (WCAG 2.1) (Taso AA) 

 • Osoitinta ei voi viedä ohjetekstin päälle ilman että se katoaa näkyvistä.

WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi) (Taso AA)

 • Tekstin kontrasti on liian pieni suhteessa taustaan linkeissä, kuluvassa päivässä ja ehtoihin johtavissa linkeissä.
 • Digitaaliseen allekirjoittamiseen johtavien linkkien kohdistuksen kontrastiväri näyttää erilaiselta kuin muissa painikkeissa.
 • Painikkeen kontrasti ei ole riittävä, kun lisätään maksu, e-lasku tai valuuttamaksu. 

Hallittava

WCAG 2.1.1 Näppäimistö (Taso A)

 • Ongelmia ilmenee, kun käyttäjä syöttää tai valitsee dataa antamalla käyttäjänimen ja valitsee tavan kokeilla TINK-demoa. Tiedot voi syöttää, mutta niitä ei voi päivittää ruudunlukijalla. Kertaluonteinen valinta, tekstin syöttö ja valinta eivät toimi ruudunlukijalla.
 • Osa painikkeista ja karusellikomponenteista ei toimi ruudunlukijalla.
 • Kun käyttäjä vahvistaa maksun tai valuuttamaksun, viimeisellä rivillä on kaksi linkkiä, joista vain ensimmäinen toimii.
 • ”Näytä lisää” -linkin avaamisessa ja käytössä rahastosivulla on ongelmia.
 • Kun käyttäjä valitsee tapahtumien ajanjakson, kuukausi-vuosi-painikkeen kohdistus näkyy edellisen/seuraavan kuukauden painikkeiden päällä.
 • Näytä vähemmän -painiketta ei voi käyttää näppäimistöllä.

WCAG 2.1.2 Ei näppäimistöansaa (Taso A)

 • Tekstin kontrasti on liian pieni suhteessa taustaan linkeissä, kuluvassa päivässä ja ehtoihin johtavissa linkeissä
 • Linkkien kohdistuksen kontrastiväri digitaalisen allekirjoittamisen sivulla näyttää erilaiselta kuin muissa painikkeissa.
 • Painikkeiden kontrasti ei ole riittävä, kun lisätään maksu, e-lasku tai valuuttamaksu. 

WCAG 2.2.2 Tauota, pysäytä, piilota (Taso A)

 • Osa ilmoituksista katoaa nopeasti, teksti ei ole kuvaava eikä Sulje-painiketta ole.

WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys (Taso A)

 • Ruudunlukija ei pääse sivun lopussa oleviin tietoihin, kun käyttäjä sulkee tilejä tai muuttaa älylaitteen ja maksuvälineiden asetuksia.
 • Osa tiedoista jää valikon taakse ja kohdistus siirtyy pienennettyjen painikkeiden sisälle. 
 • Osa painikkeista ei pysy sivulla.
 • Osa tiedoista on piilossa valikon takana.
 • Kun käyttäjä avaa hakemuksen, ruudunlukija ei lue ääneen eikä näkyvä kohdistus toimi.

WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus

 • Ulkoinen ”Etsi BIC” -linkki on merkitty painikkeeksi.
 • Puhelinnumero- ja sähköpostilinkkejä ei ole merkitty linkeiksi.

WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys (Taso A) 

 • Kun käyttäjä tarkastelee omaa rahastotoimeksiantoaan, kohdistus näkyy ohjeissa, jotka ovat sivun lopussa.
 • Kohdistus ei palaa päälle/pois-painikkeeseen suostumuksen antamisen tai kieltämisen jälkeen.
 • Kohdistus siirtyy osassa sivuista toiseen kenttään, aiheuttaa virheviestejä tai päätyy päivityksen jälkeen väärään paikkaan. 
 • Ruudunlukija lukee tekstin osina tai lukee otsikon ja datan erikseen. 
 • Kun käyttäjä avaa hakemuksen, kohdistus siirtyy hetkellisesti painikkeeseen.
 • Kohdistus siirtyy loppuun/alkuun, kun käyttäjä selaa kuukautta taakse-/eteenpäin.
 • Osa kuvista saa kohdistuksen tarpeettomasti. 

WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) (Taso A)

 • Osaa ulkoisista linkeistä ja sähköpostilinkeistä ei ole merkitty oikein.
 • Ulkoinen ”Etsi BIC” -linkki on merkitty painikkeeksi.

WCAG 2.4.7 Näkyvä kohdistus (Taso AA)

 • Näkyvä kohdistus ei toimi osassa painikkeista.
 • Kohdistus pysyy osittain painikkeessa, vaikka käyttäjä siirtyy eteenpäin.
 • Kuukausi-vuosi-painikkeen kohdistus näkyy osittain edellisen/seuraavan kuukauden painikkeiden päällä.

WCAG 2.5.3 Nimilappu nimessä (Taso A)

 • Ruudunlukija ei osaa kertoa, vastaako osa painikkeiden nimistä ja nimilapuista puhelun kestoa.

Ymmärrettävä

WCAG 3.2.1 Kohdistaminen (Taso A)

 • Ruudunlukija ei kerro kuukauden vaihtumisesta, kun käyttäjä vierittää vuotta eteenpäin.
 • Tiedot katoavat sivun yläreunasta, kun käyttäjä vierittää sivua alaspäin.
 • Väri katoaa, kun osa palkeista saa kohdistuksen. 

WCAG 3.2.2 Syöte (Taso A)

 • Osaa ulkoisista linkeistä ei ole merkitty oikein tai ne on merkitty painikkeiksi.
 • Ulkoinen ”Käytä Siirtoa” -linkki on merkitty painikkeeksi.
 • Ruudunlukija ei kerro summan muuttumisesta.
 • Osassa sivuista päälle/pois-painikkeen käyttö aiheuttaa muutoksia kontekstissa.

WCAG 3.2.3 Johdonmukainen navigointi (Taso AA)

 • Osa painikkeista näyttää välilehdiltä, on merkitty linkeiksi tai ei sisällä visuaalisia reunoja.
 • Osaa otsikoista ei ole merkitty.
 • Osa ruudunlukijoista lukee osan otsikoista, kuvakkeista ja arvopisteiden otsikoista erikseen. 
 • Ruudunlukija ei lue Ilmoitus-painikkeen kohdetta/kohteita.
 • Ruudunlukija ei kerro päälle/pois-painikkeen tilaa ja toimintoa kun käyttäjä on klikannut sitä.
 • Osa muiden pankkien kuvakkeista puuttuu.
 • Osa ilmoituksista ei ole johdonmukaisia suhteessa muihin ilmoituksiin.
 • Osaa päivämääräsuodattimista ei voi poistaa.
 • Jaa-painikkeen nimen pitäisi olla ”Kopioi”.
 • Osassa taulukoista on erilaiset komponentit ja niiden koko on joskus liian pieni.

WCAG 3.1.2 Osien kieli (Taso AA)

 • Suomenkielistä tekstiä englanninkielisellä sivulla eikä painikkeiden kieltä ole merkitty.
 • Osa ruudunlukijoista lukee kuukauden englanniksi suomenkielisellä sivulla, eikä lue yhdysmerkkiä (“-”) ollenkaan.

WCAG 3.2.1 Kohdistaminen (Taso A)

 • Osa tiedoista katoaa sivun yläreunasta, kun käyttäjä vierittää sivua alaspäin.
 • Kun kohdistus siirtyy palkkiin, sen värit katoavat.
 • Ruudunlukija ei kerro kuukauden vaihtumisesta, kun käyttäjä vierittää vuotta eteenpäin.

WCAG 3.2.2 Syöte (Taso A) 

 • Osaa ulkoisista linkeistä ei ole merkitty oikein tai ne on merkitty painikkeiksi.
 • Ruudunlukija ei kerro summan muuttumisesta.
 • Osa linkeistä ulkoisille verkkosivuille on merkitty painikkeiksi.
 • Ulkoinen ”Käytä Siirtoa” -linkki on merkitty linkin sijasta painikkeeksi.
 • Osa infoteksteistä korvaa muun tekstin, kun jotakin on muuttunut.

WCAG 3.2.3 Johdonmukainen navigointi (Taso AA)

 • Osassa painikkeista ei ole visuaalisia reunoja tai linkki ei näy.
 • Osassa painikkeista nimi on erilainen kuin sen sivun, jolle painikkeen kautta siirrytään.
 • Osassa painikkeista Jaa-painikkeen nimen pitäisi olla ”Kopioi”. 
 • Osaa otsikoista ei ole merkitty.
 • Ruudunlukija lukee otsikon ja nimilapun erikseen tai lukee erottimen. 
 • Päivämääräsuodatinta ei voi poistaa.
 • Kun käyttäjä on muokannut tilin nimeä, näkyviin ei tule ilmoitusta siitä, että sen tallentaminen onnistui.
 • Osa muiden pankkien kuvakkeista puuttuu.
 • Osa virheviesteistä ei ole kenttäkohtaisia.
 • Taulukoissa on erilaiset komponentit ja niiden koko voi olla liian pieni.
 • Osa ruudunlukijoista ei lue Ilmoitus-painikkeen kohdetta/kohteita.

WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet (Taso A)

• ”Vedä ja pudota” -toimintoa ei ole kuvattu selvästi.

• Osa ohjeista ei kerro selvästi, kuinka monta kuukautta voidaan valita.

• Osaa salasanan sisällöstä ei ole määritelty selvästi.

WCAG 3.3.3 Virheen korjausehdotus (Taso AA)

 • Virheviesti ei kerro selvästi, miten ongelman voi ratkaista.

Toimintavarma

WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo (Taso A)

 • Osaa painikkeista ei ole merkitty painikkeiksi tai ne on merkitty otsikoiksi tai linkeiksi.
 • Osassa ”Kopioi”-painikkeista puuttuu nimi tai ne on merkitty tekstikentäksi.
 • Painikkeen nimi on ”Aseta oletukseksi”, mutta asetuksissa ei ole tällaista vaihtoehtoa.
 • Suurenna/pienennä-painikkeesta ei käy ilmi sen tila tai toiminto, kun käyttäjä on klikannut sitä.
 • Samaa painikkeen nimeä ”Tyhjennä hakuehto” on käytetty useita kertoja.
 • ”Hallinnoi maksuvälineitä” ei ole merkitty painikkeeksi ja siitä puuttuu nuoli.
 • Ruudunlukija ei ymmärrä suodatinpainikkeiden toimintaa.
 • Osaa valituista suodattimista ei ole merkitty painikkeiksi. 
 • Osa pudotusvalikon kohteista on merkitty painikkeiksi.
 • Ruudunlukija ei ymmärrä suodatinpainikkeiden toimintaa.
 • Ruudunlukija ei lue painiketta painikkeeksi eikä painikkeen toiminto ole selvä.
 • Osaa välilehdistä ei ole merkitty.
 • Osa ruudunlukijoista ei lue kaikkia tietoja, kuten tähtiä, lukemattomia viestejä tai viikonpäiviä.
 • Ruudunlukija lukee rivien lukumäärän väärin, kun ne on järjestetty uudelleen.
 • Vaikka prosenttiluku ei ole näkyvissä, ruudunlukija lukee sen.
 • Osa ruudunlukijoista lukee rivien lukumäärän väärin, kun ne on järjestetty uudelleen.
 • Osaa linkeistä ei ole merkitty linkeiksi.
 • Kun käyttäjä soittaa videopuhelun, Suurenna-painikkeen nimi on virheellinen.
 • Ruudunlukija ei kerro, että nimilappu on valintaruutu ja asetus näkyy himmennettynä.
 • Ruudunlukija ei erota yhdysmerkkiä (”-”).

WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit (Taso AA)

 • Ruudunlukija ei kerro selvästi, että tiedot on päivitetty tai että haku on käynnissä.
 • Osaa asiakirjan linkeistä ei ole merkitty linkeiksi.

Saavutettavuuspalaute

Kohtasitko saavutettavuuspuutteita digitaalisissa palveluissamme? Jos et löytänyt vastausta kohtaamaasi ongelmaan saavutettavuusselosteista, annathan meille palautetta.

Anna saavutettavuuspalaute 

Valvontaviranomainen

Mikäli huomaat sivuilla saavutettavuuspuutteita, otathan ensin yhteyttä meihin palveluntarjoajana. Vastaamme palautteisiin 14 päivän kuluessa, jos olet jättänyt yhteystietosi lomakkeella. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta 14 päivän kuluessa, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston verkkosivuilla on kerrottu kuinka huomautuksen voi tehdä ja miten se käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö  
saavutettavuus@avi.fi 
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

www.saavutettavuusvaatimukset.fiAvautuu uuteen ikkunaan