Nordean digitaalisen palvelun Mobiilipankki saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Mobiilipankkia ja on julkaistu 30.6.2021 ja päivitetty 30.11.22. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että luottolaitoksen verkkosivustojen on oltava saavutettavia. Palvelun saavutettavuuden on arvioinut saavutettavuuteen erikoistunut palveluntarjoaja.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei saavutettava sisältö

Palvelu ei ole vielä seuraavilta osin vaatimusten mukainen.  

Havaittava

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö (A), käyttöliittymäkomponentit ja syötteet 
 • Viestit-näkymässä ruudunlukija lukee takaisin-nuolen siirry ylös -painikkeeksi. 
 • Sijoitussopimusta hyväksyttäessä käytettävän Hyväksy-painikkeen kuvaava teksti ruudunlukijaa käytettäessä on neljä riviä pitkä. 
 • Ilmoitukset päällä/pois -valinnoissa ei ole kuvaavaa tekstiä siitä, mitä valinta koskee. 
1.3.1 Informaatio ja suhteet (A) 
 • Nordea Capital -kuvaa ei ole merkitty kuvituskuvaksi. 
 • Uusi viesti ilmoitetaan ”yhdeksi kohteeksi”. 
 • Kirjautumissivun Tärkeää tietoa -ikkunasta puuttuu kuvaava teksti. 
 • Osaa taulukoista ei lueta taulukkoina. 
 • Osassa taulukoista ensimmäinen sarake jää taulukon ulkopuolelle. 
 • Osassa taulukoista yhdistyy kaksi erillistä taulukkoa. 
 • Osassa taulukoista on viitteitä, jotka eivät ole osa taulukoiden sisältöä. 
 • Osasta rakenteeltaan listan kaltaisia tekstejä puuttuu listan rakenne: luetelmakohtia ei tunnisteta ja teksti luetaan yhtenä kokonaisuutena. 
 • Kun käyttäjä syöttää korttiasetuksissa enimmäisrajan ylittävän summan, sovellus käyttää kyseisen kortin suurinta mahdollista summaa, muttei kerro, mikä tämä summa on, jollei käyttäjä vie osoitinta uudelleen tämän kentän päälle.  
 • Jos käyttäjä on saanut uusia chat-viestejä, ruudunlukija ei lue näiden uusien viestien määrää chatin palauteikkunassa.  
 • Rahastosalkun sijoitusten tiedoissa riskiluokitusta kuvaavat numerot 1–7 luetaan, mutta valittua luokitusta ei lueta. 
 • Kun käyttäjä järjestelee kohteita uudelleen muokkaustilassa, kohteiden muuttuvaa järjestystä ei ilmoiteta, kun käyttäjä siirtää kohdetta. 
 • Pitkät tekstit, kuten yleiset ehdot, luetaan joskus kerralla. 
 • 1.4.1 Värien käyttö (A) 
 • Osa linkeistä on merkitty vain värillä.  
1.4.3 Kontrasti (AA) 
 • Osassa tekstikappaleita tekstin viimeinen rivi voi näkyä himmennettynä, joten se ei täytä kontrastisuhdetta koskevaa vähimmäisvaatimusta. 
 • Osa vaaleanharmaista teksteistä ei täytä kontrastisuhdetta koskevaa vähimmäisvaatimusta. 
 • Kun käyttäjä vetää kohteen uuteen paikkaan muokkaustilassa, kohteen tekstin kontrastisuhde ei täytä vähimmäisvaatimusta.  
 • Osa vaaleansinisistä teksteistä ei täytä kontrastisuhdetta koskevaa vähimmäisvaatimusta. 
 • Osa vaaleanvihreistä teksteistä ei täytä kontrastisuhdetta koskevaa vähimmäisvaatimusta. 
 • Osassa kaavioista, joissa harmaa teksti on osittain vihreän kaavion päällä, tekstin kontrastisuhdetta koskeva vähimmäisvaatimus ei täyty. 
 • Kohteessa, jonka päälle osoitin viedään, harmaa teksti yhdessä vaaleansinisen kohdistuksen kanssa ei täytä kontrastisuhdetta koskevaa vähimmäisvaatimusta. 
1.4.4 Tekstin koon muuttaminen (AA)
 • Osa tekstistä näkyy toisen tekstin päällä, kun kirjasinkokoa suurennetaan. 
 • Kortin tunnusluvun vaihtonäkymässä komponentti, johon tunnusluku syötetään, ja OK-painike eivät mahdu samalle näytölle, kun kirjasinkokoa suurennetaan. 
 • Osassa ponnahdusikkunoita tekstit jäävät osittain pois näkyvistä, kun kirjasinkokoa suurennetaan. 
 • Osa tekstistä katoaa kokonaan tai osittain, kun kirjasinkokoa suurennetaan. 
1.4.10 Responsiivisuus (A)
 • Kun puhelin on vaakasuunnassa, vierityspalkki saattaa kadota tietyissä näkymissä. 
 • Kun puhelin on vaakasuunnassa, alin päivämäärärivi saattaa näkyä osassa kalenterinäkymiä vain osittain. 
 • Kun puhelin on vaakasuunnassa, osassa näkymissä sisältöä voidaan vierittää vain osasta näyttöä. 
 • Kun puhelin on pystysuunnassa, osa taulukoista saattaa jäädä näytön oikean reunan ulkopuolelle. 
1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti
 • Vaaleansininen rengas, joka ilmaisee, että painike on valittuna, ei täytä komponenttien kontrastisuhdetta koskevaa vähimmäisvaatimusta.
 • Vaaleansininen viiva, joka ilmaisee, että välilehti on valittuna, ei täytä komponenttien kontrastisuhdetta koskevaa vähimmäisvaatimusta.
 • Vaaleansininen ympyrä, joka ilmaisee, että päivämäärä tai painike on valittuna, ei täytä komponenttien kontrastisuhdetta koskevaa vähimmäisvaatimusta.
 • Vaaleanharmaa ympyrä, joka ilmaisee lainan tilan, ei täytä komponenttien kontrastisuhdetta koskevaa vähimmäisvaatimusta.
 • Vaaleanvihreä valintamerkki ei täytä komponenttien kontrastisuhdetta koskevaa vähimmäisvaatimusta.
 • Osakekurssia kuvaava vaaleanharmaa pisteviiva ei täytä komponenttien kontrastisuhdetta koskevaa vähimmäisvaatimusta.
 • Kortin käyttöä, lainoja, kuluja ja tuloja kuvaavat palkit eivät täytä komponenttien kontrastisuhdetta koskevaa vähimmäisvaatimusta.
 • Osa painikkeista ja päälle/pois-valinnoista ei täytä komponenttien kontrastisuhdetta koskevaa vähimmäisvaatimusta.

Hallittava

2.1.1 Näppäimistö (A) 

iPhonella ei ole mahdollista käyttää Viestit-näkymän kalenterikomponentin seuraava kuukausi -painiketta ruudunlukijalla. 

2.1.2 Ei näppäimistöansaa (A) 
 • Korttireklamaatioon liittyvää kalenterielementtiä ei voi käyttää ruudunlukijalla. 
2.2.1 Säädettävä ajoitus (A) 
 • Osa tietoikkunoista piilotetaan parin sekunnin kuluttua ilman että käyttäjä pystyy hallitsemaan niitä. 
2.4.3 Kohdistusjärjestys (A) 
 • Käyttäjä voi siirtää chatissa kohdistuksen tahattomasti chat-ikkunan ulkopuolelle. 
 • Osa summista luetaan ennen niiden tilien nimiä, joihin ne liittyvät. 
 • Osaa summista ja niitä kuvaavista teksteistä ei lueta peräkkäin. 
 • Joissakin tapauksissa samanlainen sisältö luetaan erilaisessa järjestyksessä. 
 • Sijoitusten riskiluokitukset luetaan siten, että asteikko luetaan luokituksen jälkeen.
 • Sivun valintakomponentti Mikä on uutta -modaali-ikkunassa ei tue ruudunlukijan käyttöä.
 • Osassa kalenterien päivämäärän valintanäkymiä ruudunlukija lukee ensimmäisellä rivillä olevat viikonpäivien nimet, mikä on tarpeetonta, koska viikonpäivä luetaan myös silloin, kun osoitin viedään päivämäärän päälle. 
 • Kun viikonpäivien nimet luetaan päivämäärän valintanäkymässä, ne luetaan suomeksi lyhenteinä, esim. ”ma”, ”ti” ja ”ke”, jolloin niitä on turhan vaikea kuulla ja ymmärtää. 
 • Sovelluksessa avattujen pdf-tiedostojen lukemisjärjestys on epälooginen. 
2.4.4 Linkin tarkoitus (A) 
 • Osaa linkeistä ei ole merkitty alleviivauksella. 
 • Osaa puhelinnumeroista ei ole merkitty linkeiksi. 
 • Osasta ulkoisille verkkosivuille johtavia linkkejä ei käy ilmi, että ne ovat ulkoisia linkkejä. 
 • Osaa Profiili-välilehdellä olevista linkeistä ei ole merkitty linkeiksi, vaan ne on kirjoitettu verkko-osoitteiksi. 
 • Osaa linkeistä ei lueta linkkeinä. 
2.4.6 Otsikot ja nimilaput (AA) 
 • Vaiheen osoittavassa komponentissa aiemmat vaiheet eivät näy näytössä, mutta ruudunlukija lukee ne.
 • Osa painikkeiden nimilapuista ei ole kuvaavia ruudunlukijaa käytettäessä. 
 • Osasta otsikoita puuttuu takaisin-nuolet. 
 • Osa otsikkoteksteistä on liian suuria tai puuttuu. 
 • Osassa juridisista teksteistä ja opintolainan kuvaavista teksteistä on otsikkoja, joita ei ole merkitty otsikoiksi. 
 • Kohdassa ”Palvelumme” puuttuu joitakin otsikkotasoja. 
 • Osassa listoista on otsikoita, joita ei ole merkitty otsikoiksi. 
2.4.7 Näkyvä kohdistus (AA) 
 • Näkyvä kohdistus ei toimi osassa painikkeista. 

Ymmärrettävä

3.1.1 Sivun kieli (A) 
 • Sopimukset ja asiakirjat -osio luetaan osittain suomeksi ja osittain englanniksi, jos sovelluksen kieleksi on valittu suomi. 
 • Osa painikkeista, ehtoteksteistä, työkaluriveistä, kuvakkeista ja chatin tilaviesteistä luetaan englanniksi, kun sovelluksen kieleksi on valittu suomi. 
 • Osa ehtoteksteistä, virheviesteistä ja luokitusasteikoista on englanniksi, kun sovelluksen kieleksi on valittu suomi. 
3.2.1 Kohdistaminen (A) 
 • Osa tietoikkunoista piilotetaan, jos käyttäjä napauttaa näyttöä ikkunan ulkopuolella. 
3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen (AA) 
 • Ruudunlukijat lukevat päivämäärät väärin Aineistot-osion päivämäärävalinnan komponentissa.
 • Osassa taulukoista lyhennetään suomenkieliset kuukausien nimet tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. 
 • Osaa painikkeista ei ole merkitty painikkeiksi. 
 • Osassa ulkoisista linkeistä, jotka avautuvat uuteen selainikkunaan, ei pyydetä vahvistamaan toimintaa. 
 • Kopiointi-painikkeessa on kaksi kuvaketta ja kaksi kuvausta, vaikka niillä on sama toiminto. 
 • Maksut-välilehden kalenterinäkymässä seuraavan/edellisen kuukauden ja seuraavan/edellisen vuoden painikkeita ei ole otettu pois päältä, kun seuraavaa/edellistä vuotta ei ole. 
 • Osaa infoteksteistä ei ole merkitty info-kuvakkeella, ja ne tulevat sen elementin jälkeen, johon liittyvää lisätietoa ne antavat. 
 • Käytössä on useampi kuin yksi pdf-asiakirjan kuvake ja ilmaisutapa. 
 • Osa virheviesteistä ei ole riittävän selkeitä tai sisältää lyhenteitä. 
 • Vuoden/päivän valinta ja nykyinen vuoden/päivän ilmaisutapa eroavat toisistaan näkymissä, joissa käyttäjä määrittää vuoden ja päivän. 
 • Arvostele sovellus -näkymässä ruudunlukija lukee ”tähti”, kun käyttäjä vie osoittimen yhden tähden päälle (kaikkiaan viidestä tähdestä) ja valitsee sen. Toisen tähden kohdalla se lukee ”kaksi tähteä valittu”, mikä on paljon kuvaavampaa, mutta ei johdonmukaista. 
 • Sisennystä käytetään joissakin näkymissä kertomaan kohteiden suhteesta. Ruudunlukijaa käytettäessä on mahdotonta määritellä tällaisia suhteita. 
 • Rahastosalkun sijoitusten tiedoissa ei lueta voitto- tai tappioprosenttia eikä Morningstarin luokitusta. 
 • Rahastosalkun sijoitusten tiedoissa olevien sisennettyjen tekstien kohdalla ruudunlukija kertoo, että se osa komponentista, joka ei sisällä tietoa, ei ole käytössä. 
 • Osaa kuvakkeista, jotka kertovat kohteen avaavan ulkoisen linkin, ei lueta. 
 • Osaa kuvakkeista, jotka kertovat kohteen sisältävän tärkeää tietoa, ei lueta. 
 • Osaa kuvakkeista, jotka kertovat kohteen olevan varoitus, ei lueta. 
 • Osaa kuvakkeista, jotka kertovat kohteen olevan valittuna, ei lueta. 
 • Osaa tyhjistä listoista ei ilmoiteta tyhjiksi listoiksi. 
 • Osa näkymättömistä otsikoista luetaan. 
 • Osa teksteistä, jotka muodostavat yhden lauseen, luetaan useina sanaryhminä. 
 • Kortin tunnusluku luetaan, vaikka ohjeissa sanotaan, että käyttäjän on pidettävä sivun alareunassa olevaa painiketta pohjassa, jos hän haluaa lukea tunnusluvun. 
 • Osaa infopalkeista käytetään näyttämään esim. takaisin maksetun pääoman prosenttiosuutta, mutta näitä tietoja ei ole kirjoitetussa muodossa eikä ruudunlukija lue niitä. 
 • Lukemattomat viestit on merkitty lihavoinnilla, mutta ruudunlukija ei lue tätä tilaa. 
 • Valittua maksun eräpäivää ei lueta päivämäärävalinnassa. 
 • Katsaus-välilehden muokkaustilassa osassa kohteita ei lueta pudotusvalikkojen laajennettua tai pienennettyä tilaa. 
 • Osassa päivämäärävalintoja osoitin on mahdollista viedä sellaisten päivämäärien päälle, jotka eivät ole käytettävissä. 

Saavutettavuuspalaute

Kohtasitko saavutettavuuspuutteita digitaalisissa palveluissamme? Jos et löytänyt vastausta kohtaamaasi ongelmaan saavutettavuusselosteista, annathan meille palautetta.

Anna saavutettavuuspalaute 

Valvontaviranomainen

Mikäli huomaat sivuilla saavutettavuuspuutteita, otathan ensin yhteyttä meihin palveluntarjoajana. Vastaamme palautteisiin 14 päivän kuluessa, jos olet jättänyt yhteystietosi lomakkeella. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta 14 päivän kuluessa, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston verkkosivuilla on kerrottu kuinka huomautuksen voi tehdä ja miten se käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö  
saavutettavuus@avi.fi 
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

www.saavutettavuusvaatimukset.fiAvautuu uuteen ikkunaan