Nordean digitaalisen palvelun Mobiilipankki saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Mobiilipankkia ja on julkaistu 30.6.2021. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että luottolaitoksen verkkosivustojen on oltava saavutettavia. Palvelun saavutettavuuden on arvioinut saavutettavuuteen erikoistunut palveluntarjoaja.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Tiedossa olevat puutteet on suunniteltu korjattavan vuoden 2021 aikana, ellei toisin ole mainittu. Selostetta päivitetään sitä mukaan kun korjauksia valmistuu.

Ei saavutettava sisältö

3. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

Havaittava

1.3.1 Informaatio ja suhteet (A), Looginen rakenne

● Otsikoita on merkitty väärälle otsikkotasolle ja muutamilta sivulta puuttuu H1-otsikkotaso.

● Osasta taulukoista puuttuu otsikkorivi ja/tai sarakeotsikkorivi, sarakerivin sisällössä on puutteita sekä keskellä taulukoita esiintyy otsikonkaltaisia rivejä.

● Samansisältöisiä otsikoita toistetaan useampaan kertaan peräkkäin.

● Muutamissa tekstikentissä ei ole kerrottu tekstin maksimipituutta eikä syötetyn tekstin pituutta.

● Koko näytön monisivuisissa peittokuvissa ei kerrota ruudunlukijalle millä sivulla käyttäjä on ja montako sivua on kaikkiaan. 

1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys (A)

● Joissakin tilanteissa lukemisjärjestys ei ole aina looginen.

● Jotkin yhteenkuuluvat elementit luetaan erillään toisistaan.

● Ruudunlukijalla ei pysty avaamaan/lukemaan supistettua tiedotetta kokonaisuudessaan.

● Tiedote-, huomautus- ja varoituskuvakkeita ei lueta.

● Koko näytön monisivuisissa peittokuvissa ruunlukijalla ei voi hypätä sivujen yli.

1.3.4 Asento (AA)

● Kääntämällä laiteen suuntaa (vaakasta pystyyn tai päinvastoin) ruudulla oleva virheilmoitus saattaa kadota.

● Muutamat otsikot ja nimilaput ovat niin pitkiä, että ne eivät näy käyttäjälle kokonaisuudessaan pystyasennossa.

1.4.3 Kontrasti (Minimi) (AA)

● Yksittäisissä harmaissa teksteissä kontrasti ei ole riittävä taustaan nähden.  

● Sinivihertävässä tekstissä kontrasti ei ole riittävä valkoiseen taustan nähden.

● Joissakin kuvissa on valkoista tekstiä tummalla taustalla, joka häviää taustaansa sivua vieritettäessä.

● Kaikki  linkkitekstit eivät erotu muusta tekstistä.

● Joidenkin painikkeiden ei-aktiivinen tila ei ole nähtävissä. 

Hallittava

2.2.2 Tauota, pysäytä, piilota (A)

● Onnistumisilmoitukset näkyvä hyvin lyhyen ajan eikä niitä pysty pysäyttämään.

2.4.2 Sivuotsikot (A)

● Kaikilla sivuilla ei ole sivuotsikkoa.

● Joissain tapauksissa sivuotsikko ei ole kuvaava ruudunlukijan käyttäjille.

● Samaa sivuotsikkoa on käytetty useammalla kuin yhdellä sivulla.

● Sivuotsikko ja sille johtavan linkin tai painikkeen nimet/nimilaput eroavat toisistaan. 

2.4.3 Kohdistusjärjestys (A)

● Toiminnon jälkeen kohdistus saattaa hypätä muualle.

● Sivulle tultaessa aloituskohdistuksen saavaa elementti ei ole aina sama eri sivuilla  tai sivun mikään elementti ei saa kohdistusta.

● Avatun ponnahdus- tai ilmoitusikkunan kohdistusjärjestys ei ole aina johdonmukainen.

● Tärkeästä informaatiosta kerrotaan joissakin tapauksissa vasta toiminnon jälkeen.

● Ilmoitusikkuna avautuessaan peittää joitain tietoja, jolloin se on suljettava ennen kuin voi jatkaa. 

● Kohdistuksen voi saada tarpeettomasti koko sivun alue, jonka nimi/sisältö puuttuu tai se ei ole kuvaava.

2.4.4 Linkin tarkoitus (Kontekstissa) (A)

● Samalla sivulla voi esiintyä samannimisiä linkkejä tai painikkeita, jotka kuitenkin johtavat eri paikkoihin.

● Kaikkia sovelluksen ulkopuolelle vieviä linkkejä ei ole merkitty tai nimetty ymmärrettävästi eikä myöskään ole selkeästi eroteltu, milloin linkistä avautuu ulkopuolinen sivu tai kokonaan toinen sovellus. 

● Joissain paikoin pdf-tiedostosta ei ole kerrottu tyyppiä ja/tai kokoa.

● Yksittäisistä linkeistä puuttuu kuvaava linkkiteksti.

2.4.6 Otsikot ja nimilaput (AA)

● Joitakin otsikoksi ymmärrettäviä elementtejä ja joissakin teksteissä esiintyviä otsikoita ei ole merkitty otsikoiksi.

2.4.7 Näkyvä kohdistus (AA)

● Jos käyttäjä vierittää Palvelut-osion sivuja ylös tai alas, näyttö ei seuraa vieritystä ja kohdistus häviää käyttäjältä. 

2.5.1 Osoitineleet (A)

● Koko näytön monisivuisissa peittokuvissa (joita käytetään esimerkiksi uusien käyttäjien siirtymiseen Nordea Mobile -sovellukseen) on käytössä pyyhkäisyeleitä, jotka saattavat estää ruudunlukijaa käyttävän etenemisen sovelluksessa.

● Vedä ja pudota -eleet eivät ole käytettävissä ruudunlukijan käyttäjille. 

Ymmärrettävä

3.1.2 Osien kieli (AA)

● Yksittäisissä kohdissa ruudunlukija saattaa lukea tietoa muulla kuin valitulla kielellä.

● Yksittäisissä kohdissa sivuilla saattaa esiintyä muuta kuin valitun kielistä tekstiä. 

3.2.3 Johdonmukainen navigointi (AA)

● Kaikilla sivuilla navigointi ei ole johdonmukaista.

3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen (AA)

● Painikkeita ja linkkejä on käytetty, merkitty tai nimetty epäjohdonmukaisesti esim. painikkeita on käytetty linkkinä ja päinvastoin.

● Viestin aihevalinnassa on toimintoon vaikuttava ylimääräinen valittavissa oleva kenttä. 

● Taulukoiden johdonmukaisessa merkitsemisessä on puutteita.

● Ohjeistuksia puuttuu osittain samankaltaisista toiminnoista. 

● Virhe-, tiedote-. huomautus- ja varoitusilmoitukset eivät ole yhdenmukaisia, eikä ruudunlukijalla selviä aina minkä tasoisesta ilmoituksesta on kysymys.

3.3.1 Virheen tunnistaminen (A)

● Näytönlukijan kohdistus ei virhetilanteessa aina hyppää oikeisiin paikkoihin.

3.3.3 Virheen korjausehdotus (AA)

● Virheilmoitukset eivät ole aina riittävän kuvaavia kertoakseen mikä on virheen syy.

3.3.4 Virheiden ennaltaehkäisy (oikeudellinen, taloudellinen, data (AA)

● Suostumuksissa ja ilmoituksissa ei aina varmisteta erikseen, että käyttäjä on lukenut/ymmärtänyt valintansa tarkoituksen.

Tomintavarma

4.1.2  Nimi, rooli, arvo (A)

● Joidenkin painikkeiden nimet eivät ole kuvaavia tai ne puuttuvat.

● Yksittäisiltä syöttökentiltä puuttuu nimi.

● Joitakin elementtejä näytönlukija ei tunnista painettaviksi ja joistain elementeistä ruudunlukija kertoo niiden olevan painettavia, vaikka ne eivät ole painettavia. 

● Ruudunlukija ei kerro, että ollaan päävalikossa.

● Ruudunlukija ei aina kerro kyseessä olevan välilehti-tyyppinen elementti. 

● Ruudunlukija ei kerro joidenkin elementtien tilaa. 

● Ruudunlukija lukee ylimääräisiä elementtejä, jotka eivät ole näkyvissä tai tarpeellisia. 

● Yksittäisessä toiminnossa siirryttäessä toiselle sivulle, päävalikon sivun tila ei siirry valinnan mukana.

● Kun päävalikon välilehti valitaan, ruudunlukija ei joko sano mitään tai kertoo epämääräisesti tietoja välilehdestä (esim. välilehden nimi jää lukematta).

4.1.3  Tilasta kertovat viestit (A)

● Käyttäjälle ei aina kerrota, jos toiminto jää odottamaan valmistumista.

Saavutettavuuspalaute

Kohtasitko saavutettavuuspuutteita digitaalisissa palveluissamme? Jos et löytänyt vastausta kohtaamaasi ongelmaan saavutettavuusselosteista, annathan meille palautetta.

Anna saavutettavuuspalaute 

Valvontaviranomainen

Mikäli huomaat sivuilla saavutettavuuspuutteita, otathan ensin yhteyttä meihin palveluntarjoajana. Vastaamme palautteisiin 14 päivän kuluessa, jos olet jättänyt yhteystietosi lomakkeella. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta 14 päivän kuluessa, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston verkkosivuilla on kerrottu kuinka huomautuksen voi tehdä ja miten se käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö  
saavutettavuus@avi.fi 
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

www.saavutettavuusvaatimukset.fiAvautuu uuteen ikkunaan