Nordean e-maksupalvelun saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee e-maksupalvelua. Se on julkaistu 29.10.2020 ja päivitetty 24.10.2022. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että luottolaitoksen verkkosivustojen on oltava saavutettavia. Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Selostetta päivitetään sitä mukaan, kun korjauksia valmistuu. E-maksupalvelu on verkkokaupoissa ja -palveluissa käytettävä maksuväline, jolle verkkokaupat ja -palvelut voivat tarjota vaihtoehtoisia maksuvälineitä asiakkaiden käytettäväksi. Itse e-maksupalvelulle ei ole vaihtoehtoista tapaa käyttää palvelua. Tietoa e-maksupalvelusta on saatavilla Nordean verkkosivuilla.  Asiakas saa e-maksun tapahtumatietoa Nordean mobiilipankin tai verkkopankin kautta sekä tiliotteelta tai tapahtumaotteelta.

Ei saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

Havaittava  

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö (A), esitettävä ei-tekstuaalinen sisältö on varustettu saman tarpeen täyttävällä tekstivastineella: 

  • Pankkien logojen vaihtoehtoiset tekstivastineet eivät toimi kaikissa käyttötilanteissa.

1.3.1 Informaatio ja suhteet (A), looginen rakenne: 

  • Palvelun sivujen tagit voivat sisältää virheitä, joiden johdosta sivujen rakenne voi olla epälooginen.  

1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys (A), sisältö on esitetty merkityksellisessä järjestyksessä:

  • Palvelun sivujen tagit voivat sisältää virheitä, joiden johdosta sisältö voi olla esitetty ei-merkityksellisessä järjestyksessä.  

1.4.10 Responsiivisuus (AA), sisältö voidaan esittää ilman sisällön tai toiminnallisuuden menettämistä ja ilman kahdensuuntaista vierittämistä, kun pystysuuntaan vieritettävän sisällön leveys on 320 CSS-pikseliä:

  • Kaikkia palvelun sivuja ei ole validoitu tätä vaatimusta vasten.  

1.4.12 Tekstin välitys (AA), sisällössä, joka on toteutettu käyttäen merkkauskieliä ja joka tukee seuraavia tekstin muotoilun ominaisuuksia (riviväli, kappaleväli, kirjainväli, sanojen väli), sisältöä tai toiminnallisuutta ei menetetä, jos asetetaan kaikki seuraavat muuttamatta mitään muuta tyylimääritystä: 

  • Kaikkia palvelun sivuja ei ole validoitu tätä vaatimusta vasten.

Hallittava 

2.2.1 Säädettävä ajoitus (A) 

  • Maksulle on määritetty viidentoista (15) minuutin maksimiaika, jonka jälkeen maksu peruutetaan.
  • Käyttäjä ohjataan takaisin kauppiaan palveluun automaattisesti kahdeksan (8) sekunnin jälkeen maksun yhteenvetosivulta. Jos käyttäjä ei palaa kauppiaan palveluun, maksu ei rekisteröidy kauppiaalle ja osto epäonnistuu.
  • Edellä mainitut aikarajat ovat olennaisia palvelulle ja käyttäjällä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa näihin.

2.5.3 Nimilappu nimessä (A), tapauksissa, joissa käyttöliittymäkomponentin nimilapussa on tekstiä tai tekstiä esittävä kuva, komponentin nimi sisältää sen tekstin, joka on visuaalisesti näkyvissä:

  • Osa pankkien logoista pankkivalintasivulla eivät täysin tue avustava teksti-puheeksi teknologioita.

Ymmärrettävä 

3.2.3 Johdonmukainen navigointi (AA), verkkosivujen joukon useilla verkkosivuilla toistuvat navigointimekanismit esiintyvät aina samassa järjestyksessä suhteessa toisiinsa, ellei käyttäjä toisin valitse. 

  • OK ja peruuta -palvelut eivät välttämättä ole täysin samassa paikassa sivuilla. 

Saavutettavuuspalaute

Kohtasitko saavutettavuuspuutteita digitaalisissa palveluissamme? Jos et löytänyt vastausta kohtaamaasi ongelmaan saavutettavuusselosteista, annathan meille palautetta.  

Anna saavutettavuuspalaute 

Valvontaviranomainen

Mikäli huomaat sivuilla saavutettavuuspuutteita, otathan ensin yhteyttä meihin palveluntarjoajana. Vastaamme palautteisiin 14 päivän kuluessa, jos olet jättänyt yhteystietosi lomakkeella. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta 14 päivän kuluessa, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston verkkosivuilla on kerrottu kuinka huomautuksen voi tehdä ja miten se käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

www.saavutettavuusvaatimukset.fiAvautuu uuteen ikkunaan