Man in suit entering an office while smiling

Nordea-rahastojen salkunhoito

Mittava pohjoismainen organisaatio, vahva ammattitaito ja laaja valikoima ovat tärkeä kilpailuetu.

Tietoa Nordea-rahastojen salkunhoidosta

Nordea-rahastojen salkunhoidosta ja institutionaalisten asiakkaiden yksilöllisestä omaisuudenhoidosta huolehtii pohjoismainen Nordea Investment Management (NIM).

Institutionaalisten asiakkaiden keskuudessa tehtyjen tutkimusten perusteella NIM kuuluu varainhoitajien parhaimmistoon Suomessa, Norjassa, Ruotsissa sekä Tanskassa. Tutkimuksissa nousivat erityisesti esille kansainvälinen asiantuntemus ja sijoituspalveluiden korkea laatu.

NIM:llä on käytössään koko konsernin sijoitusosaaminen ja resurssit, ja sen palveluksessa työskentelee noin 250 sijoitusalan asiantuntijaa. Mittava, kansainvälisen organisaation ansiosta salkunhoitajat voivat erikoistua eri aloille, kuten pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin tai eurooppalaiset riskiyrityslainoihin, ja me voimme tarjota asiakkaillemme erittäin monipuolisen valikoiman.

NIM:n toimintamalli on hioutunut määrätietoisen ja pitkäjänteisen ryhmätyön tuloksena. Salkunhoitajien tukena sijoituskohteen valintaprosessissa on oma, eri toimialat ja yritykset maailmalaajuisesti kattava tutkimus- ja analyysitoiminta.

Virallisessa rahastoesitteessä ovat mukana Suomeen rekisteröidyt Nordea-rahastot. Viralliset rahastoesitteet löydät Rahastot Nyt -palvelusta.