Omistajaohjaus ja aktiivinen omistajuus

Nordea Funds Oy yhdessä Nordea-rahastojen kanssa vaikuttavat aktiivisena omistajana niiden yhtiöiden toimintaan, joihin rahastojen varoja sijoitetaan.

Nordea-rahastot ja Nordea Funds Oy edistävät hyvää hallintotapaa

Nordea Funds Oy* on harjoittanut aktiivista Corporate Governance -politiikkaa rahastojen puolesta jo vuodesta 2001. 

Nordea Funds Oy yhdessä Nordea-rahastojen kanssa vaikuttavat aktiivisena omistajana niiden yhtiöiden toimintaan, joihin rahastojen varoja sijoitetaan. Rahastoyhtiön edustajat osallistuvat esimerkiksi yhtiöiden nimitysvaliokuntien työskentelyyn hallituksen jäsenten valinnan yhteydessä ja käyttävät äänioikeuttaan yhtiökokouksissa.

Tarkoituksena on edistää yhtiöiden hyvää kehitystä pitkällä aikavälillä. Se on osakkeenomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien etu.

Tutustu Nordea-rahastojen omistajaohjauksen periaatteisiin (pdf, 527 KB)Avautuu uuteen ikkunaan (liite on englanninkielinen). 

Omistajaohjauksessa kiinnitetään huomiota neljään osatekijään:

  • Yhtiön hallituksen jäsenten valinta.
  • Yhtiön rakenteen muutoksiin liittyvät kannanotot yleensä yrityksen tai sen osien ostamisen yhteydessä.
  • Pääomarakenteeseen liittyvät kysymykset, esimerkiksi uusien osakkeiden liikkeeseenlaskut tai lainan ottaminen, kun yhtiö tarvitsee pääomaa. Myös omien osakkeiden osto tai osingonjakoperiaatteet yhtiöissä, joiden tase on vahva.
  • Kannustinohjelmiin (bonusohjelmiin) liittyvä kysymykset sekä yhtiön johdolle maksettavia palkkioita koskevat periaatteet.

* Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy 11.12.2013 saakka.