Rahastojen ja osakkeiden erot

Sekä rahastot että osakkeet tarjoavat hyvää tuottoa pitkällä aikavälillä. Mutta mikä niiden ero sitten on? Voit verrata tilannetta siihen, että ostat valmiin kakun tai ostat ainekset ja leivot kakun itse.

Rahasto on kuin valmis kakku. Kun sijoitat rahastoon, saat rahastoyhtiön kokoaman valmiin paketin. Se on kätevä ratkaisu, jos et halua käyttää sijoittamiseen paljon aikaa, vaan haluat, että ammattilaiset tekevät päätökset puolestasi. Rahastoja on erilaisia. Esimerkiksi osakerahasto sijoittaa pääasiassa osakkeisiin ja korkorahasto pääasiassa korkomarkkinoille. Rahastoa, joka sijoittaa sekä korko- että osakemarkkinoille, kutsutaan yhdistelmärahastoksi. Kun sijoitat mihin tahansa rahastoon, ostat rahasto-osuuksia.

Kun sijoitat osakeyhtiöön, ostat osakkeita. Osake on omistusosuus yksittäisestä yhtiöstä. Ostaessasi osakkeita kokoat itse oman pakettisi hajauttaaksesi riskit. Osakesijoittaminen vaatii hieman enemmän tietoa, aktiivisuutta ja kiinnostusta kuin rahastosijoittaminen.

Halutessasi voit aloittaa sekä rahasto- että osakesäästämisen ja jakaa varasi niiden kesken haluamallasi tavalla. 

Rahastosijoittaminen on vaivatonta ja saat helposti hajautettua sijoituksesi

Kun sijoitat rahastoihin, hajautat sijoitusvarallisuuteen kohdistuvaa riskiä. Rahasto sisältää useita erilaisia osakkeita, joten et sijoita vain yhteen vaan useaan yhtiöön. Rahaston osuudenomistajana omistat epäsuorasti osuuden kaikista niistä yhtiöistä, joiden osakkeita rahasto sisältää.

Rahaston hoidosta vastaa rahastoyhtiö. Se analysoi jatkuvasti osakkeiden kehitystä pörssissä sekä ostaa ja myy niitä analyysiensa perusteella.

Rahastoyhtiö siis hajauttaa riskit puolestasi, jolloin et ole yhtä riippuvainen yksittäisen yhtiön kehityksestä. Maksat rahaston hoidosta hallinnointipalkkiota, joka on eri suuruinen eri rahastoissa.

Rahastosäästäminen sopii sinulle, jos haluat

  • hajauttaa riskit helposti, mutta tavoittelet silti hyvää tuottoa
  • että salkunhoitaja hoitaa sijoituksia puolestasi
  • käyttää aikaa muuhun kuin sijoittamiseen.

Lue lisää rahastosijoittamisesta ja sen aloittamisesta.

Osakesijoittaminen sopii sinulle, joka haluat itse perehtyä sijoituskohteisiin ja niiden valintaan

Kun sijoitat yksittäisiin osakkeisiin, sinun tulee valita sijoituskohteet eli yhtiöt itse. Riskit voivat tällöin olla korkeammat kuin rahastosäästämisessä, ja sinun täytyy myös käyttää sijoituksiesi hoitamiseen hieman enemmän aikaa. Oikeiden osakevalintojen tekeminen vaatikin usein perehtymistä markkinoihin ja yritysten tunnuslukuihin.

Maksat välityspalkkiota jokaisesta osakeostostasi. 

Osakkeiden tuotto-odotus voi olla korkeampi kuin rahastojen. . Toisaalta sinun tulee seurata osakemarkkinoiden kehitystä, jotta tiedät, milloin on oikea aika ostaa ja myydä.

Osakesijoittaminen sopii sinulle, jos

  • olet kiinnostunut markkinoiden tapahtumista ja haluat käyttää sijoittamiseen aikaa
  • haluat itse valita sijoituskohteesi
  • tavoittelet rahastoja korkeampaa tuottoa.

Lue lisää osakesijoittamisesta ja sen aloittamisesta.

Tärkeää tietoa sijoittamisesta

Näillä sivuilla annetut tiedot on tarkoitettu ainoastaan yleisiksi tuotetiedoiksi. Niitä ei tule pitää sijoitusneuvoina tai -suosituksina. Rahaston tai osakkeen historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahasto-osuuksien tai osakkeiden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kehityksen mukaan, eikä ole varmaa, että sijoittaja saa takaisin koko sijoitetun pääoman.