Sähköinen asunto-osake ja osakehuoneistorekisteri

Vuoden 2019 alussa Suomessa otettiin käyttöön sähköinen osakehuoneistorekisteri. Omistus- ja panttausmerkintöjen kirjaaminen uuteen rekisteriin on alkanut toukokuussa.

Uudet taloyhtiöt 1.1.2019 lähtien

  • Vuoden 2019 alusta alkaen kaikki uudet asunto-osakeyhtiöt on jo perustettu digitaalisesti eikä niiden asunto-osakekirjoja ole enää painettu. Omistukset ja panttaukset rekisteröidään suoraan Maanmittauslaitoksen (MML) osakehuoneistorekisteriin.
  • Rekisteriin kootaan vähitellen kattavat tiedot sähköisten asunto-osakkeiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden omistuksista ja panttauksista. Maanmittauslaitos ylläpitää osakehuoneistorekisteriä omistusten ja panttausten kirjauksista, niiden muutoksista ja poistoista, sekä tietyistä rajoitteista kuten viranomaismerkinnöistä. 

Ennen lainmuutosta perustetut taloyhtiöt

  • Yksittäisten asunto-osakkeiden sähköistäminen ei ole mahdollista, ennen kuin taloyhtiöt ovat siirtäneet osakeluettelonsa osakehuoneistorekisteriin. Saat tietoa isännöitsijältä, miten sinun asunto-osakeyhtiösi asiassa etenee. Ennen 2019 perustettujen taloyhtiöiden osakeluettelotietojen siirto huoneistotietojärjestelmään on ollut mahdollista 1.5.2019 alkaen Taloyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelot rekisteriin vuoden 2023 loppuun mennessä.
  • Mikäli taloyhtiön osakeluettelo on sähköistetty ja asunto-osakkeen omistus muuttuu (esimerkiksi asuntokauppa), omistajamerkintä ja mahdolliset panttausmerkinnät tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa luovutuskirjan allekirjoittamisesta osakehuoneistorekisteriin ja samalla paperinen osakekirja mitätöidään. Yksittäisten asunto-osakkeiden sähköistämisen takaraja on kuitenkin kymmenen vuotta taloyhtiön osakeluetteloiden rekisteröimisestä ja viimeistään se on tehtävä 31.12.2033, vaikka omistajamuutosta ei tapahtuisikaan. 

Mikäli osakeluetteloa ei ole vielä sähköistetty asunto-osakeyhtiön toimesta, niin omistuksen muutos tehdään vanhaan tapaan siirtomerkintänä paperiseen asunto-osakekirjaan. Mikäli otat asuntokauppojen yhteydessä asuntolainaa, Nordea opastaa ja hoitaa puolestasi tarvittavien merkintöjen rekisteröinnit. Mikäli sinulla on kysyttävää, olethan meihin yhteydessä!

Lue lisää huoneistotietorekisteristä Avautuu uuteen ikkunaan 

Maanmittauslaitoksen muistilistat asunnon ostajalle ja myyjälleAvautuu uuteen ikkunaan

Uudistus perustuu lakimuutoksiin, joista keskeisimmät muutetut lait ovat: asunto-osakeyhtiölaki, asuntokauppalaki, kaupparekisterilaki ja YTJ-laki.