Edunvalvontavaltuutus varmistaa henkilökohtaisten asioittesi sujuvan hoidon

Edunvalvontavaltuutuksen avulla voit määritellä etukäteen, kuka asioitasi hoitaa ja miten, mikäli et itse pysty niitä hoitamaan. Edunvalvontavaltuutuksella voit varmistaa muun muassa pankkiasioittesi sujuvan hoidon tilanteessa, jossa et itse kykene hoitamaan niitä esimerkiksi sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan heikentyneen terveydentilasi vuoksi.

Edunvalvontavaltakirjalla nimeät valtuutetun, jolla on tarvittaessa oikeus hoitaa henkilökohtaisia asioitasi määrittelemissäsi puitteissa. Edunvalvontavaltuutettu voi olla puoliso, lapsi tai kuka tahansa muu sopiva täysi-ikäinen henkilö, joka antaa suostumuksensa tehtävään.

Edunvalvontavaltuutuksen kattamia asioita voivat olla esimerkiksi:

  • omaisuuden hoito
  • muut taloudelliset asiat kuten pankkiasiat tai eläkeasiat
  • terveydenhoito ja sairaanhoito.

Valtuutettu ei voi päättää korostetusti henkilökohtaisista asioista, kuten testamentin laatimisesta.

Edunvalvontavaltuutuksen voimaantulo

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan sen jälkeen, kun Digi- ja väestötietovirasto (ent. maistraatti) on vahvistanut asiakirjan. Valtuutettu hakee vahvistamista tilanteessa, jossa valtuuttaja ei enää itse kykene  hoitamaan asioitaan. Valtuuttajan toimintakyvyn heikkeneminen on osoitettava lääkärintodistuksella tai muulla siihen rinnastettavalla luotettavalla selvityksellä valtuuttajan terveydentilasta.

Pankkiasioinnin järjestämistä varten valtuutetun tulee esittää pankille Digi- ja väestötietoviraston vahvistama edunvalvontavaltuutus. Valtuutettu voi esittää vahvistetun edunvalvontavaltuutuksen pankille lähettämällä sen Nordean verkko- tai mobiilipankin Viestit-kanavalla, Nordean OmaPostin kautta tai asioimalla konttorissa.

Edunvalvontavaltuutuksesta ilmenevien asioiden hoitamisen sujuvoittamiseksi valtuutetulle voidaan antaa esimerkiksi käyttöoikeudet valtuuttajan tileihin sekä tilata erillinen maksukortti. Käyttöoikeuden nojalla valtuutetulla on oikeus liittää valtuuttajan pankkiasiointi omaan verkkopankkiinsa. Valtuutettu ei ole kuitenkaan oikeutettu käyttämään tai saamaan itselleen valtuuttajan verkkopankkitunnuksia tai maksukortteja, ne ovat aina henkilökohtaisia.

Valtuutetun tulee aina toimia valtuuttajan edun mukaisesti. Hän on velvollinen keskustelemaan valtuuttajan kanssa niistä asioista, jotka valtuuttaja kykenee ymmärtämään. Edunvalvontavaltakirjassa valtuuttaja voi myös määritellä, miten valtuutetun toimintaa valvotaan. 

Tee edunvalvontavaltuutus hyvissä ajoin

Pätevän edunvalvontavaltakirjan tekeminen edellyttää täysi-ikäisyyttä sekä sitä, että valtuuttaja kykenee ymmärtämään sen merkityksen. Mikäli toimintakykysi heikkenee odottamatta esimerkiksi onnettomuuden seurauksena eikä edunvalvontavaltakirjaa ole, holhousviranomainen määrää sinulle edunvalvojan esimerkiksi lähiomaistesi joukosta. Jos heistä ei löydy tehtävään sopivaa ja siihen suostumuksensa antavaa henkilöä, edunvalvojaksi määrätään yleinen edunvalvoja.

Hyvin laadittu edunvalvontavaltuutus helpottaa henkilökohtaisten asioittesi hoitoa tilanteessa, jossa et itse kykene niitä hoitamaan. Aiheeseen on syytä perehtyä huolella ennen asiakirjan laatimista ja asiakirjan laatimisessa kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen.

Sinun on hyvä varmistaa, että myös läheisesi tekevät edunvalvontavaltuutuksen hyvissä ajoin.

Lisätietoja edunvalvontavaltuutuksesta löydät esimerkiksi Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta.Avautuu uuteen ikkunaan