Säästäjän sanasto

Ota termit haltuun

Ajatus säästämisestä kutkuttaisi, mutta kun haet lisätietoa, teksti tuntuu heprealta? Älä huoli – näiden käsitteiden avulla pääset jo hyvin alkuun.

Tilit, osakkeet ja rahastot
Sijoittaminen
Korko ja tuotto

Korko ja tuotto

Pääoma

Sijoituksissa pääomalla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka on alun perin sijoitettu.

Hinta

Sijoituksen hintaan vaikuttaa arvon lisäksi kysynnän ja tarjonnan laki: jos sijoituksella on paljon ostajia, sen hinta tyypillisesti nousee, ja päinvastoin. Markkinahinnalla ja kurssilla tarkoitetaan käypää hintaa, joka arvopaperille on markkinoilla muodostunut.

Tuotto

Sijoituskohteen tuotto muodostuu sekä tulovirrasta, kuten osingosta että arvonnoususta. Arvonnousun sijaan sijoituskohteen arvo voi myös laskea. Jos sijoittaa satasen ja vuoden kuluttua sijoituksen arvo on 110 euroa, sijoituksen tuotto on +10 euroa ja +10 prosenttia. Jos samasta satasesta on vuoden päästä jäljellä vain 90 euroa, sijoituksen tuotto on –10 euroa ja –10 prosenttia.

Tuotto-odotus

Sijoituskohteen tai  aiempaan menetykseen ja markkinaennusteisiin perustuva arvio siitä, millaista tuottoa sijoituksesta voi saada. Aiemman tuottokehityksen perusteella ei kuitenkaan voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä.

Korko 

Korko on hyvitys, joka maksetaan oikeudesta käyttää toisen pääomaa. Se voidaan ajatella rahan hintana. Säästäjälle tai sijoittajalle korko on maksettava korvaus ajalta, jolloin raha on säästössä tai sijoitettuna. Korko on myös korvaus, jonka lainanottaja maksaa lainaajalle siitä ajasta, kun raha on hänen käytössään.

Korkojakso

Korkojakso tarkoittaa ajanjaksoa, jolta korko lasketaan. Korkojakso on tavallisesti yksi vuosi riippumatta siitä, kuinka pitkä talletusaika on. Vuosikorko merkitään usein muodossa per annum eli p.a.

Kiinteä korko

Kiinteä korko ei muutu talletusaikana.

Vaihtuva korko

Vaihtuva korko voi muuttua kesken talletusajan.

Viitekorko

Viitekorko kertoo, mihin markkinakorkoon, kuten euriboriin, tai pankin omaan primekorkoon, talletus tai sijoitus on sidottu. Eli minkä koron vaihteluita tekemäsi sopimus seuraa. 

Palkkio

Sijoittaja maksaa pankille tai sijoituspalveluyritykselle palkkioita sijoitustensa hoidosta ja kaupankäynnistä. Esimerkiksi rahasto-osuuksien ostosta saatetaan periä merkintäpalkkio ja myynnistä lunastuspalkkio tai välityspalkkio. Palkkiolla voidaan tarkoittaa myös esimerkiksi rahaston hallinnointipalkkiota, joka muodostuu rahaston hoidon kustannuksista ja on vähennetty rahasto-osuuden päivän arvossa.