Verkkopankin arvopaperi-, sijoitus- ja tietopalvelut disclaimer

Pyydämme sinua huomioimaan seuraavat seikat asioidessasi Nordean Suomen verkkopankin arvopaperi- ja sijoituspalveluissa.

Verkkopankki-palvelu on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa ja palvelut on suunnattu yksinomaan Suomeen, ellei toisin ole erikseen sovittu tai ilmoitettu. Tämä merkitsee, että palveluun sovelletaan ainoastaan Suomen lakia, vaikka palvelua käytettäisiin muualta kuin Suomesta.

Pankki ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten esim. tulon menetyksestä, saamatta jääneestä tuotosta, muissa sopimussuhteissa aiheutuvista häiriöistä tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta. Pankki ei vastaa muiden palveluntarjoajien toiminnasta, palveluista tai tuotteista. Pankki ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta pankin toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

Pankilla on oikeus rajoittaa palvelun kautta harjoitettavaa kaupankäyntiä, mikäli toimeksiannon asianmukainen suorittaminen saattaa vaarantua.

Verkkopankki-palvelun kaikki tietopalvelut toimitetaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. Pankki ei vastaa tiedoissa mahdollisesti olevista virheistä, tietojen saannin viivästymisestä tai tietojen saannin estymisestä aiheutuvista vahingoista. Helsingin Arvopaperipörssissä tapahtuvaa kaupankäyntiä ja optioita- sekä futuureja koskevien kaupankäyntitietojen lähde on OMX Nordic Exhange Group Oy, Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi selvitysyhtiö.Tietopalvelujen sisältämä informaatio ei ole missään olosuhteissa tarjous, osto- tai myyntikehoitus tai myyntisuositus. Sama koskee kaikkia lainkäyttöalueita, joilla laki ei salli tarjousten, kehotusten tai suositusten esittämistä. Informaation edelleenjakelu ja julkaiseminen on kielletty.