Tärkeää tietoa yhdysvaltalaisille henkilöille

Useita tällä verkkosivulla kuvattuja tuotteita tai palveluja ei tarjota, myydä eikä välitetä yhdysvaltalaisille henkilöille. Jos aiot hankkia jonkin tällä verkkosivulla kuvatun Nordean tuotteen tai palvelun, sinun on ensin ilmoitettava Nordealle, oletko yhdysvaltalainen henkilö.

Tämä verkkosivu ja sen sisältö eivät ole tarjous tai kehotus ostaa, merkitä tai myydä arvopapereita yhdysvaltalaisille henkilöille. Mitään tässä kuvattuja välitys- tai sijoitusneuvontapalveluja ei ole tarkoitettu yhdysvaltalaisille henkilöille. Tällä verkkosivulla markkinoidut pankkipalvelut (mukaan lukien talletusten vastaanottaminen ja/tai markkinointi), vakuutuspalvelut, asuntolainoihin ja/tai kulutusluottoihin liittyvät palvelut tai luottokorttipalvelut eivät myöskään ole tarkoitettuja yhdysvaltalaisille henkilöille, jotka oleskelevat Yhdysvalloissa.

"Yhdysvaltalaisilla henkilöillä" tarkoitetaan Yhdysvalloissa asuvia luonnollisia henkilöitä tai Yhdysvaltain lakien mukaisesti perustettuja yrityksiä. Ulkomailla asuvien Yhdysvaltain kansalaisten voidaan myös katsoa olevan yhdysvaltalaisia henkilöitä tiettyjen sääntöjen mukaisesti.

Nordea ei vastaa mistään tämän verkkosivun tai sen sisällön käytöstä aiheutuvasta tai muulla tavalla siihen liittyvästä tappiosta. Nordea ei vastaa vahingoista tai tappioista, mikäli ne liittyvät liiketoimiin ja/tai palveluihin, jotka ovat määräysten vastaisia ostajan toimivaltaisella lainkäyttöalueella.