Pankilla vakuutena olevat kiinteistöjen panttikirjat muuttuvat sähköisiksi

Omistatko kiinteistön - esimerkiksi omakotitalon tai kesämökin?

Jos tämä kiinteistö on lainan vakuutena pankissa, tulevat siihen haetut kirjalliset panttikirjat muuttumaan sähköisiksi.

Kesäkuun alusta alkaen kaikki uudet panttikirjat on annettu ainoastaan sähköisinä. Sähköinen panttikirja tarkoittaa merkintää lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä ja se korvaa kirjallisen panttikirjan.

Syksyllä 2017 pankeissa lainan vakuutena olevia panttikirjoja aletaan muuttaa sähköisiksi pankkien ja Maanmittauslaitoksen yhteistyönä toteutettavassa muutoshankkeessa. Panttikirjojen sähköistämisen päävaihe on loka-marraskuussa, jolloin suurin osa pankeissa vakuutena olevista kirjallisista panttikirjoista muutetaan sähköisiksi merkinnöiksi. Tämän jälkeen panttikirjojen sähköistämisiä toteutetaan asteittain vuoden 2018 aikana.

Pankeilla säilytyksessä olevia panttikirjoja, kuten tallelokeroissa olevia panttikirjoja, ei muuteta sähköisiksi tässä muutoshankkeessa.

Pankeissa vakuutena olevien panttikirjojen muuttaminen sähköisiksi merkinnöiksi ei vaadi toimenpiteitä asiakkailta eikä tämä keskitetty toimenpide aiheuta asiakkaalle kustannuksia.

Panttikirjojen sähköistämisen jälkeen pankkiin voi edelleen toimittaa kirjallisia panttikirjoja tai niitä voi siirtyä meille toisesta pankista. Voimme käyttää kirjallisia panttikirjoja uusien lainojen vakuutena vuoden 2019 loppuun, mutta suosittelemme niiden muuttamista sähköisiksi. Vuodesta 2020 alkaen uuden luoton vakuutena voidaan käyttää ainoastaan sähköisiä panttikirjoja. Asiakkailla itsellään hallussa olevia panttikirjoja ei pidä hävittää. Jos asiakkaan kirjalliset panttikirjat tulevat pankista otettavan uuden luoton vakuudeksi, ne muutetaan pankin toimesta sähköisiksi.

Sähköisen panttikirjan saajamerkintä rasitustodistuksella kertoo, kenelle on oikeus siirtää panttikirja edelleen. Saajana voi olla yksi tai useampi kiinteistön omistaja tai vaikkapa pankki. Jos pankki on merkitty sähköisen panttikirjan saajaksi, silloin pankilla on oikeus siirtää panttikirja eteenpäin.

Asiakas voi itse tarkistaa Maanmittauslaitoksen Kiinteistövaihdannanpalvelusta www.kiinteistoasiat.fiAvautuu uuteen ikkunaan, onko hänen omistamaansa kiinteistöön liittyvät panttikirjat muutettu sähköiseksi loka-marraskuussa 2017. Panttikirjojen muuttaminen sähköisiksi tapahtuu suurimmaksi osaksi pankeissa lokakuun aikana. Nordeassa lainan vakuutena olevat panttikirjat muuttuvat sähköisiksi lokakuun lopussa.

Kiinteistö lainan vakuutena

  • Kun kiinteistö pantataan velan vakuudeksi, siihen haetaan kiinnityksiä, jonka todistus on panttikirja.
  • Kiinnitys voidaan vahvistaa kiinteistöön, kuten tilaan tai tonttiin, sen määräosaan sekä muulle kuin kiinteistön omistajalle kuuluvaan määräalaan. Myös vuokraoikeuden voi tietyin edellytyksin kiinnittää.
  • Vahvistetusta kiinnityksestä tehdään sähköinen merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.
  • Kiinnitystä voi hakea kiinteistön omistaja tai vuokraoikeuden haltija.
  • Kiinnitys on voimassa toistaiseksi.