Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Pankilla vakuutena olevat kiinteistöjen panttikirjat ovat muuttuneet sähköisiksi

Omistatko kiinteistön - esimerkiksi omakotitalon tai kesämökin?

Jos tämä kiinteistö on lainan vakuutena pankissa, ovat siihen haetut kirjalliset panttikirjat muuttuneet suurimmaksi osaksi sähköisiksi.

Kesäkuun 2017 alusta alkaen kaikki uudet panttikirjat on annettu ainoastaan sähköisinä. Sähköinen panttikirja tarkoittaa merkintää lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä ja se korvaa kirjallisen panttikirjan.

Syksyllä 2017 pankeissa lainan vakuutena olevia panttikirjoja muutettiin sähköisiksi pankkien ja Maanmittauslaitoksen yhteistyönä toteutettavassa muutoshankkeessa.  Panttikirjojen sähköistämisiä jatketaan asteittain vuoden 2018 aikana.

Pankeilla säilytyksessä olevia panttikirjoja, kuten tallelokeroissa olevia panttikirjoja, ei muuteta sähköisiksi.

Pankeissa vakuutena olevien panttikirjojen muuttaminen sähköisiksi merkinnöiksi ei vaadi toimenpiteitä asiakkailta eikä nämä keskitetyt  toimenpiteet aiheuta asiakkaalle kustannuksia.

Panttikirjojen sähköistämisen jälkeen pankkiin voi edelleen toimittaa kirjallisia panttikirjoja tai niitä voi siirtyä meille toisesta pankista. Voimme käyttää kirjallisia panttikirjoja uusien lainojen vakuutena vuoden 2019 loppuun, mutta suosittelemme niiden muuttamista sähköisiksi. Vuodesta 2020 alkaen uuden luoton vakuutena voidaan käyttää ainoastaan sähköisiä panttikirjoja. Asiakkailla itsellään hallussa olevia panttikirjoja ei pidä hävittää. Jos asiakkaan kirjalliset panttikirjat tulevat pankista otettavan uuden luoton vakuudeksi, ne muutetaan pankin toimesta sähköisiksi.

Sähköisen panttikirjan saajamerkintä rasitustodistuksella kertoo, kenelle on oikeus siirtää panttikirja edelleen. Saajana voi olla yksi tai useampi kiinteistön omistaja tai vaikkapa pankki. Jos pankki on merkitty sähköisen panttikirjan saajaksi, silloin pankilla on oikeus siirtää panttikirja eteenpäin.

Asiakas voi itse tarkistaa Maanmittauslaitoksen Kiinteistövaihdannanpalvelusta www.kiinteistoasiat.fiAvautuu uuteen ikkunaan, onko hänen omistamaansa kiinteistöön liittyvät panttikirjat muutettu sähköiseksi. 

Kiinteistö lainan vakuutena

  • Kun kiinteistö pantataan velan vakuudeksi, siihen haetaan kiinnityksiä, jonka todistus on panttikirja.
  • Kiinnitys voidaan vahvistaa kiinteistöön, kuten tilaan tai tonttiin, sen määräosaan sekä muulle kuin kiinteistön omistajalle kuuluvaan määräalaan. Myös vuokraoikeuden voi tietyin edellytyksin kiinnittää.
  • Vahvistetusta kiinnityksestä tehdään sähköinen merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.
  • Kiinnitystä voi hakea kiinteistön omistaja tai vuokraoikeuden haltija.
  • Kiinnitys on voimassa toistaiseksi.