Yhdysvaltalaisten (USA) arvopapereiden tuotosta pidätettävä lähdevero

Amerikan Yhdysvaltojen (USA) lähdeverolainsäädäntö on muuttunut 1.1.2001 lukien. Laki edellyttää, että kaikkien yhdysvaltalaisten arvopapereiden omistajien on vahvistettava verotusmaansa säilyttäjäpankille.

Ilmoitustapa vaihtelee arvopaperin omistajan verotusmaan, asuinmaan ja statuksen mukaan.

Ilmoitus annetaan Yhdysvaltojen veroviranomaisen (IRS) virallisilla, englanninkielisillä lomakkeilla. Osa lomakkeista on voimassa vain määräajan, jonka jälkeen ne tulee uusia. Lomakkeet vaaditaan seuraavilta omistajilta:

  • Yhdysvaltojen kansalaiset
  • kaksoiskansalaisuuden omistavat (joista toinen on USA)
  • ns. USA:n Green Cardin haltijat •Yhdysvalloissa asuvat •yritykset ja yhteisöt
  • henkilöt, joiden asuinmaa, verotusmaa tai kansallisuus on muu kuin Suomi.

Mikäli henkilöasiakkaan asuin- ja verotusmaa sekä kansallisuus ovat Suomi, lomakkeita ei tarvitse täyttää. Ilmoitukseksi riittää kopio virallisesta, voimassaolevasta henkilötodistuksesta (passi, henkilöllisyystodistus, ajokortti, kuvallinen KELA-kortti).

Pankki tulee ottamaan yhteyttä asiakkaaseen tarvittavien dokumenttien saamiseksi.

Jos pyydettyä selvitystä ei anneta, pankki pidättää kaikista tuotoista sekä joissain tapauksissa myynnin yhteydessä kauppahinnasta USA:n maksimiveroprosentin (28 % tai 30 %) mukaisen lähdeveron. Jos selvitys on annettu, tuotonmaksuista pidätetään verosopimuksen mukainen lähdevero (esim. Yhdysvaltojen ja Suomen välinen verosopimus on korkotuloista 0 % ja osinkotuloista 15 %).

Lisätietoja saat soittamalla Nordea Asiakaspalveluun.