Sijoittajien korvausrahasto

Sijoittajien korvausrahasto

Sijoittajien korvausrahastosuojan piiriin kuuluvat Nordean hallussa olevat asiakkaan rahavarat ja rahoitusvälineet. Rahasto korvaa ei-ammattimaiselle sijoittajalle enintään 20 000 euroa, jos Nordea ei kykene suoriutumaan velvoitteistaan pysyvien maksuvaikeuksien takia.

Korvaus ei koske arvopaperien kurssimuutoksien aiheuttamia tappioita tai palveluntarjoajan antamista huonoista neuvoista aiheutuneita menetyksiä. Tällaisista menetyksistä asiakas vastaa aina itse.

Sijoittajien korvausrahaston suoja ei kata sijoitusrahastotoimintaa eikä sijoitussidonnaisia vakuutuksia tai talletuksia.

Suoja ei koske arvopaperinvälitystä, sijoitusneuvontaa tai monenkeskistä kaupankäynnin järjestämistä, jos Nordea ei pidä hallussaan asiakkaan varoja.

Mikäli sijoittaja saa korvausta Talletussuojarahastosta, hän ei ole oikeutettu korvaukseen samoista varoista Sijoittajien korvausrahastosta.

Korvauksen suuruus

Yhdelle sijoittajalle maksettava korvauksen määrä on enintään 20 000 euroa Nordealta olevan saatavan suuruudesta. Korvaus lasketaan siten, että rahasto vastaa 90 % saatavan määrästä ja asiakas 10 %:n osuudesta.

Täyden korvauksen saaminen edellyttää siten noin 22 200 euron suuruista saatavaa palvelutarjoajalta.

Kuka on oikeutettu korvaukseen?

Sijoittajien korvausrahasto antaa suojaa vain ei-ammattimaisille sijoittajille. Näillä tarkoitetaan yleensä yksityisiä henkilöitä. Ammattimaisella sijoittajalla tarkoitetaan sen sijaan tietyn suuruisia yrityksiä ja institutionaalisia sijoittajia. Yksityishenkilö ei voi olla ammattimainen sijoittaja muutoin kuin oman ilmoituksensa perusteella.