Nordean markkinakatsaus

Vauhti hidastuu | Nordea Pankki 2.5.2022

Hups! Jos haluat nähdä tällaista sisältöä, hyväksy ensin Nordean markkinointievästeet

Vahvan maaliskuun jälkeen huhtikuu oli jälleen markkinoilla haastavampaa aikaa, kun korkojen nousu painoi sekä osakkeiden että joukkolainojen arvoja. Talouden vauhti hidastuu, mutta mitä se tarkoittaa sijoittajan näkökulmasta? Mistä löytyy parhaat tuottomahdollisuudet?

Kansainvälinen sijoitusstrategia: Vauhti hidastuu

Vahvan maaliskuun jälkeen huhtikuu oli sijoittajille jälleen haastava. Osakekurssit ja joukkolainojen arvot laskivat, kun sijoittajat varautuivat aiempia arvioita nopeampaan rahapolitiikan kiristymiseen. Talouden ja tulosten osakkeille tuoma vauhti hidastuu, mutta pysyy yhä voimissaan. Voimakkaan korkojen nousun jälkeen myös joukkolainojen tuottonäkymät ovat paremmat kuin pitkiin aikoihin. Osakkeiden tuottomahdollisuudet ovat kuitenkin parhaat tässä ympäristössä, joten pidämme ne ylipainossa.

Kasvuvauhti hidastuu

Vahvan ensielpymisen jälkeen on selvää, että kasvutahti hidastuu niin talouden kuin tulostenkin osalta. Tavaroiden kysyntä on pysynyt vahvana ja teollisuudessa tilauskirjat ovat pullollaan. Jos talouden veto pitää ja epävarmuus hälvenee, yrityksillä on hyvät syyt jatkaa investoimista, mikä tukee myös pidemmän aikavälin näkymiä. Palvelualoilla puolestaan elpyminen on yhä kesken, ja tältä puolelta voidaankin odottaa vahvaa tukea kasvulukuihin. Viime vuonna kasvua vauhdittanut voimakkaan elvyttävä talouspolitiikka ei kuitenkaan enää tue taloutta samaan tapaan.

Ukrainan sota aiheuttaa taloudelle ja päättäjille päänvaivaa. Epävarmuus energian ja muiden raaka-aineiden saatavuudesta on jo nostanut niiden hintoja, mikä voi kiihdyttää inflaatiota entisestään. Hintojen nousu puolestaan syö kuluttajien ostovoimaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa palkkatulot ovat kuitenkin viime aikoina kasvaneet hintoja ripeämmin, joten haasteista huolimatta ostovoima on itseasiassa parantunut. Lisäksi monissa maissa raaka-aineiden hintojen nousuun vastataan todennäköisesti finanssipoliittisella elvytyksellä. Fossiilisten polttoaineiden hintojen nousu lisää myös poliittista painetta kiihdyttää investointeja uusiutuvaan energiaan. Tämä taas tukee osaltaan talouden ja markkinoiden näkymiä.

Ylläolevan lisäksi Kiinan voimakkaat koronatoimet rajoittavat monien samojen komponenttien saatavuutta, joista oli jo valmiiksi pulaa. Talouden näkökulmasta tämä kiihdyttää inflaatiota ja jarruttaa reaalista kasvua. Sijoittajan näkökulmasta taas syntyy voittajia ja häviäjiä viime vuosien tapaan, mutta vaikutus tuloksiin kokonaisuutena jää jälleen maltilliseksi.

Vahva alku tuloskauteen

Ensimmäisen neljänneksen tuloskausi on vielä alkutekijöissään, mutta toistaiseksi kyyti on ollut odottamaamme parempaa. Koronanjälkeisistä kaksinumeroisista ennusteiden ylityksistä on tultu hieman lähemmäs tavanomaista, mutta yritysten tuloskunto kokonaisuudessaan on edelleen osoittautumassa selvästi analyytikoiden ennusteita paremmaksi. Tuloskauteen lähdettiin noin kuuden prosentin kasvuodotuksista Yhdysvalloissa, mutta näyttäisi siltä, että tälläkin kertaa päästään kaksinumeroisiin lukemiin.

Tulevien tuloskausien ennusteita on niin ikään nostettu vielä jonkin verran, vaikka tässäkin vauhti on hidastunut viime vuoden vastaavasta. Jos talouden kasvu ei hidastu äkillisesti, tuloksilta on lupa odottaa edelleen kohtalaista tukea osakekursseille. Viime vuoden kaltaista ilotulitusta tuskin kuitenkaan nähdään pitkään aikaan, elleivät tulokset ensin jostain syystä romahda äkillisesti. Toisaalta odotukset tämän ja seuraavien vuosien osalta ovat melko maltilliset, joten kohtalainenkin talouskasvu voi hyvin riittää siihen, että niistä mennään jälleen yli.

Rahapolitiikasta vastatuulta

Keskuspankkien rahapolitiikka on kiristymässä aiemmin arvioitua nopeammin. Markkinoiden sopeutuessa tähän tilanteeseen korot ovat nousseet hurjaa kyytiä. Tämä on johtanut joukkolainojen arvojen laskuun ja epätavallisen suuriin tappioihin joukkolainasijoittajille. Toisaalta korkeampien korkojen ansiosta joukkolainat ovat jatkossa aiempaa houkuttelevampi sijoituskohde. Ripeä korkojen nousu on myös jättänyt jälkensä osakemarkkinoille.

Nopeasti kiristyvä rahapolitiikka on tarpeellista inflaation selättämiseksi. Toisaalta monien hintojen nousu saattaa hyvin olla jo hiipumassa, mikä voi hillitä kiristystarpeita vuoden loppupuolella. Sijoittajan näkökulmasta on tärkeää huomata, että markkinat ovat jo varautuneet melko ripeästi kiristyvään rahapolitiikkaan. Tästä syystä myös kovin pitkien korkojen nousu voi hyvin olla takanapäin. Joka tapauksessa rahapolitiikasta ei ole hetkeen odotettavissa samanlaista myötätuulta markkinoille, mitä nähtiin vaikka viime vuonna.

Arvostus houkuttelee yhä osakkeisiin

Huuteluista huolimatta osakemarkkinoiden arvostus ei ole ollut viime aikoina kuplatasoilla. Itse asiassa esimerkiksi osakemarkkinoiden tulosperusteinen arvostus, P/E-kerroin, on laskenut vuoden 2020 syyskuusta lukien kurssinoususta huolimatta ja on nyt käytännössä pitkän aikavälin keskiarvossaan. Lisäksi osakkeiden riskilisä, eli tuoton lisäys, jota sijoittaja voi odottaa vastineeksi osakkeisiin liittyvästä korkeammasta riskistä, on edelleen melko lähellä viime aikojen keskiarvoaan, globaalisti jopa jonkin verran sen yli. Historiaan verrattuna matala korkotaso pitää osakkeiden arvostuskertoimia tavanomaista korkeampina todennäköisesti myös tulevaisuudessa. Korkojen noustua ripeästi myös joukkolainojen tuottonäkymät ovat kuitenkin parantuneet selvästi.

Muiden synkistely on mahdollisuus

Sijoittajan kannattaa yleensä nähdä muiden pelokkuus mahdollisuutena ja yltiöpäinen myönteisyys syynä olla itse varovainen. Näin kävi muun muassa maaliskuussa, kun osakekurssit nousivat voimakkaasti sijoittajien mielialojen muututtua tarpeettoman synkiksi. Nyt tätä päästään kokeilemaan uudelleen, kun sama synkkyys on vallannut sijoittajat jälleen huhtikuun lopun kurssilaskujen myötä. Kun talous on edelleen elpymispolullaan ja tulokset kasvussa, pidämme todennäköisenä, että tälläkin kertaa muiden epätoivo parantaa osakemarkkinoiden tuottomahdollisuuksia.

Pohjois-Amerikka jatkaa ylipainossa

Osakealueista Pohjois-Amerikka jatkaa ylipainossa. Alueen tulos- ja talousnäkymät ovat teollisuusmaista vahvimmat ja vakaimmat. Lisäksi Atlantin tuolta puolen löytyy enemmän hinnoitteluvoimaisia ja vähävelkaisia, tuloksiaan vuodesta toiseen kasvattaneita laatuyhtiöitä, joiden odotamme pärjäävän hidastuvan talouskasvun ja ripeän inflaation ympäristössä muita paremmin. Eurooppa sen sijaan jatkaa alipainossa. Tällä tavoin pyrimme myös hieman suojaamaan osakesalkun tuottoja Ukrainan sodan aiheuttamilta huolilta, jotka tuntuvat väistämättä enemmän Euroopassa kuin Pohjois-Amerikassa. Toisaalta sotahuolten mahdollinen hellittäminen toisi puolestaan voimakasta nostetta eurooppalaisiin osakkeisiin.

Yrityslainat pienessä ylipainossa

Joukkolainamarkkinoilla liikkeet ovat viime aikoina olleet jopa jännittävämpiä kuin osakemarkkinoilla. Korot ja luottoriskimarginaalit ovat nousseet poikkeuksellisen ripeästi. Tämän seurauksena joukkolainojenkin tuottonäkymät alkavat olla jo paremmat. Kovien liikkeiden ympäristössä suosimme kuitenkin edelleen varovaista lähestymistapaa. Pidämme euroalueen yrityslainat pienessä ylipainossa ja valtionlainat vastaavasti alipainossa. Jos korkojen nousu odotustemme mukaan vielä jatkuu ja toisaalta marginaalit alkavat laskea jo melko korkeilta tasoiltaan, yrityslainoilla on hyvät mahdollisuudet tuottaa valtionlainoja paremmin.

Nordea varallisuudenhoito, 29.4.2022

Haluatko jutella sijoituksistasi?

Varaa aika Premium-varainhoitajalle jättämällä yhteydenottopyyntö.

Ota yhteyttä