Nordean markkinakatsaus

Hups! Jos haluat nähdä tällaista sisältöä, hyväksy ensin Nordean markkinointievästeet

Toukokuun kansainvälinen sijoitusstrategia: Tulosten tuella

Kansainvälisillä osakemarkkinoilla nähtiin pienimuotoinen korjausliike huhtikuussa. Tämän myötä sijoittajien tunnelmat tasaantuivat ja osakkeiden arvostus palautui lähemmäs keskiarvoaan. Samalla talous- ja tulosnäkymät jatkoivat paranemistaan. Odotamme kurssinousun jatkuvan elpyvien tulosten tuella. Pidämme osakkeet ylipainossa suosituksissamme.

Riittävää talouskasvua

Maailmantalouden kasvu on yllättänyt ennakkoarviot myönteisesti jo pitkän aikaa. Erityisesti Yhdysvalloissa talousluvut ovat olleet kokonaisuutena tarkastellen odotettua pirteämpiä pitkään. Aivan viime kuukausina tämä myönteinen vire on levinnyt myös muille alueille, ja monet ennustelaitokset ovatkin nostaneet kansainvälisen talouden kasvuennusteitaan hieman. Ennakoitua pirteämpi talouden kehitys on myös osaltaan tukenut pörssikursseja viime kuukausina.

Odotamme talouden kehityksen jatkuvan riittävän hyvänä tukeakseen osakemarkkinoita myös jatkossa. Palvelualojen pirteä tahti saa todennäköisesti jatkoa, ja teollisuus elpyy vähitellen pitkään kestäneestä alhostaan. Tämä matka tuskin on kuitenkaan luotisuora, vaan sille mahtuu myös pettymyksiä. Pidemmällä tähtäimellä kuitenkin riittävän pirteä, laaja-alaistuva maailmantalouden kasvu tukee yritysten tuloskasvua ja pitää pörssikurssien heilunnan myös verraten maltillisena.

Toivottua vähemmän koronlaskuja luvassa

Ennakoitua pirteämmän talouskasvun myötä myös inflaatioluvut ovat etenkin Yhdysvalloissa viime kuukausina olleet toivottua korkeampia. Samalla odotukset keskuspankkien koronlaskuista tänä vuonna ovat hiipuneet tammikuun jopa seitsemästä vain vajaaseen kahteen USA:ssa ja hieman alle kolmeen euroalueella. Keskuspankkiireilla ei ole kiire laskea korkoja kovin voimakkaasti talouden elpyessä. Samalla on kuitenkin viestitty, että korkoja voidaan tarvittaessa laskea enemmänkin, mikäli työttömyys lähtee kasvuun ja palkkapaineet hiipuvat. 

Sijoittajan näkökulmasta tilanne on itse asiassa melko herkullinen: joukkolainoista voi nimittäin odottaa pidempään hyviä tuottoja, mikäli korot pysyttelevät aiempaa korkeammilla tasoilla. Osakkeet taas tuottavat hyvin, kun talous kasvaa ja palkkakehitys pysyttelee maltillisena. Lisäksi se, että rahapolitiikka reagoi viime vuosia selvemmin myös talouskuvan muutoksiin tarkoittaa sitä, että joukkolainojen ja osakkeiden välinen hajautus toimii taas viime vuosia paremmin. Osakekurssien painuessa talousepävarmuuden kourissa joukkolainakorot voivat laskea ja joukkolainojen arvot taas nousta. Tämän seurauksena myös osakkeisiin ja joukkolainoihin sijoittavien salkkujen kehitys on jatkossa viime vuosia tasaisempaa.

Vankkaa tuloskasvua

Yritysten tulokset kääntyivät Yhdysvalloissa kasvuun jo viime vuoden lopulla. Japanissa kasvu on viime vuodet jatkunut kohtuullisena. Euroopassa sen sijaan teollisuuden heikkous painoi viime vuonna tulokset edellisvuoden tason alle, mutta tämän vuoden jälkipuoliskolla nähdään talouden tapaan käänne parempaan. Tämän lisäksi kehittyvillä markkinoilla tulosten odotetaan kirivän tänä vuonna ripeämpään nousuun pitkälti puolijohdevalmisteiden kysynnän voimakkaalla nousukäänteellä. Tälle taas tärkeimpiä selityksiä ovat puolijohteiden oman minisuhdanteen reippaan käänteen lisäksi tekoälyinnon aikaansaama mikrosirujen kysynnän ripeä kasvu. Myös monissa teollisuustuotteissa käytetään tätä nykyä erinäisiä mikrosiruja ja puolijohteita, joten niidenkin kysynnän elpyminen näkyy myös tällä toimialalla.

Vaikka viime vuosi – ja sitä edellinenkin energia-alaa lukuun ottamatta – jäi kansainvälisesti tuloskasvun osalta heikoksi, tälle vuodelle ennakoidaan toistaiseksi melko tavanomaista, noin kahdeksan prosentin tuloskasvua. Tyypillisesti kuitenkin heikkoja vuosia seuraa keskimääräistä paremmat vuodet. Kun tähän päälle lisätään palkkapaineiden hiipuminen, yritysjohtajien luottamuksen elpyminen ja ylipäätään talousnäkymien tasaantuminen, ei olisi kovin yllättävää, jos yritysten tuloskasvu ponnistaisi nykyodotuksia hieman reippaammaksi. 

Arvostus kohtuullinen

Huhtikuun pienen korjausliikkeen myötä kansainvälisten osakkeiden arvostus palautui kohtuullisille tasoille. Maaliskuun lopussa arvostus oli hieman koholla. Elpyvä kasvunäkymä todennäköisesti pitää arvostuskertoimia hieman pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella jonkin aikaa. On myös hyvä huomata, että osakkeiden arvostus on oikeastaan selvästi pitkän aikavälin keskiarvoaan korkeampi vain Yhdysvalloissa, jossa yritysten parantunut kannattavuus kirittää pitkän aikavälin kestävää tuloskasvua ja on osasyy normaalia korkeampiin arvostuskertoimiin. Muilla alueilla arvostus on aika lailla pitkän aikavälin keskiarvossaan.

Myös sijoittajien tunnelmat painuivat korjausliikkeen myötä hieman turhankin myönteisiltä tasoilta jopa tavanomaista varovaisemmiksi. Muiden varovaisuus on yleensä hyvä merkki tulevan kurssikehityksen kannalta. Ennen huhtikuuta juuri sijoittajien innostuneisuus oli suurimpia huolenaiheitamme tulevan kurssikehityksen kannalta. Nyt tunnelmat eivät kuitenkaan enää ole niin koholla, että uutta korjausliikettä tarvitsisi niiden takia odottaa, vaan osakkeet voivat jatkaa nousuaan tulosten tuella. Yllä olevista syistä pidämme osakkeet ylipainossa sijoitussuosituksissamme.

Osakealueet peruspainossa, teollisuus ylipainossa

Pidämme suosituksissamme peruspainon osakealueiden välillä. Mielestämme jokaisen alueen kohdalla on hyviä ja huonoja puolia, jotka ovat melko hyvin tasapainossa. Pidämmekin tässä tilanteessa viisaampana hakea lisätuottoja osakkeiden ja korkosijoitusten sekä toimialojen väliltä. Toimialasuosituksissamme pidämme teollisuustuotteet ja -palvelut ylipainossa. Teollisuustuotannon elpyminen parantaa alan kasvunäkymiä luultavimmin enemmän kuin tällä hetkellä odotetaan. Arvostus on jonkin verran noussut, muttei vielä nähdäksemme liiaksi. Päivittäistavarat taas jatkavat alipainossa alan verraten vaisujen kasvunäkymien takia. Lisäksi korkea korkotaso vähentää defensiivisten alojen houkuttelevuutta sijoittajien silmissä, sillä melko houkuttelevia tuottoja saa pienemmälläkin riskillä.

Houkuttelevia korkoja tarjolla

Korkotasot ovat kautta linjan houkuttelevia. Sijoittajan onkin tässä tilanteessa hyvä pitää huoli siitä, että pitkän nollakorkojakson jälkeen myös joukkolainasijoitukset ovat löytäneet tiensä sijoitussalkkuun. Erityisesti vakavaraisten yritysten lainoilla on mielestämme hyvät edellytykset tuottaa melko matalista luottoriskimarginaaleista huolimatta, sillä elpyvä talousnäkymä luultavimmin pitää nämä marginaalit jatkossakin matalina, ja sijoittaja pääsee nauttimaan pienestä lisätuotosta melko maltillisella riskillä. Valtionlainat jatkavat alipainossa.

Katso vapaat ajat ja varaa aika tästä

Itsepalveluajanvaraus on käytössäsi aina kun haluat keskustella sijoituksistasi Premium-varainhoitajan kanssa.

Lue ohjeet ja varaa