Automaattinen verotietojen vaihto (FATCA ja CRS)

Kuulutko muun valtion kuin Suomen verolainsäädännön piiriin? Pankeilla on velvollisuus erilaisten lakien ja kansainvälisten sopimusten nojalla kerätä tiedot asiakkaidensa verotuksellisista asuinvaltioista.

Linkit verotietojen vaihtoa koskeviin lakeihin ja säännöksiin löydät sivun oikeasta reunasta.

Verotuksellinen asuminen Yhdysvalloissa - FATCA OECD:n yhteinen raportointistandardi - CRS Verotuksellinen asuminen Yhdysvalloissa - FATCA

Verotuksellinen asuminen Yhdysvalloissa - FATCA

Yhdysvallat ja Suomi ovat sopineet Yhdysvaltain ulkomaisten tilien verotusta koskevan lain (FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act) mukaisesta tietojenvaihdosta. Sopimuksen mukaan rahoituslaitosten on tunnistettava yhdysvaltalaisten henkilöiden omistamat tilit ja sijoitusvarallisuus, ja ilmoitettava niiden määrä paikallisille veroviranomaisille. Tiedot raportoidaan edelleen Yhdysvaltain verovirastolle (Internal Revenue Service eli IRS)

Yhdysvaltalaisilla henkilöillä tarkoitetaan muun muassa:

  • Yhdysvalloissa asuvia henkilöitä
  • Yhdysvaltain kansalaisia/kaksoiskansalaisia
  • pysyvän oleskeluluvan eli Green Cardin haltijoita 
  • Yhdysvaltoihin rekisteröityjä yrityksiä.

Jos saat Nordeasta FATCA-asioihin liittyviä tietoja koskevan kirjeen, pyydämme sinua täyttämään kirjeessä pyydetyn lomakkeen kirjeen ohjeiden mukaisesti. Löydät lomakkeet oheisten linkkien alta.

FATCA ja CRS -lomakkeet
Kenelle?Lomake
HenkilöasiakasItse annettu todistus henkilöasiakkaille (pdf, 140 KB)Avautuu uuteen ikkunaan (korvaa lomakkeet W8-BEN ja W9)
YritysasiakasItse annettu todistus yritysasiakkaalle (pdf, 372 KB)Avautuu uuteen ikkunaan (korvaa lomakkeet W8-BEN-E ja W9)

Lisätietoja FATCA-laista saat kohdasta usein kysytyt kysymykset ja vastaukset. Voit myös soittaa Nordea 24/7 asiakaspalveluun (pvm/mpm) 24h/vrk.

Nordea ei voi antaa veroneuvontaa. Mikäli sinulla on FATCA- lakiin tai verotuksellisen asuinvaltion määrittämiseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä veroasiantuntijaan tai hae tietoa osoitteesta www.irs.gov.

OECD:n yhteinen raportointistandardi - CRS

OECD:n yhteinen raportointistandardi - CRS

OECD:n yhteinen raportointistandardi (Common Reporting Standard, CRS) on kansainvälinen standardi finanssitilejä koskevien tietojen automaattisesta vaihtamisesta. Standardissa edellytetään, että rahoituslaitokset tunnistavat niiden asiakkaidensa finanssitilit, joiden verotuksellinen asuinvaltio tai lainkäyttöalue ei ole sama kuin rahoituslaitoksen. Standardin avulla halutaan estää kansainvälistä veronkiertoa. Standardi tuli voimaan 1. Tammikuuta 2016. Kaikkien rahoituslaitosten on siitä lähtien:

  • tunnistettava uusien henkilö- ja yritysasiakkaiden verotuksellinen asuinvaltio (mukaan lukien asiakkaat, jotka ovat verotuksellisesti asuvia vain kotimaassaan)
  • käytävä läpi nykyiset henkilö- ja yritysasiakkaat tunnistaakseen ne asiakkaat, joiden verotuksellinen asuinvaltio on jokin muu kuin pankin maa (31. joulukuuta 2017 asti)
  • tunnistettava tietyt yritysasiakkaat ja niiden tosiasialliset edunsaajat / määräysvaltaa käyttävät henkilöt, joiden verotuksellinen asuinvaltio on jokin muu kuin pankin maa
  • raportoitava paikallisille veroviranomaisille asiakkaista, joiden verotuksellinen asuinvaltio on jokin muu kuin pankin maa.
FATCA ja CRS -lomakkeet
Kenelle?Lomake
HenkilöasiakasItse annettu todistus henkilöasiakkaille (pdf, 140 KB)Avautuu uuteen ikkunaan (korvaa lomakkeet W8-BEN ja W9)
YritysasiakasItse annettu todistus yritysasiakkaalle (pdf, 372 KB)Avautuu uuteen ikkunaan (korvaa lomakkeet W8-BEN-E ja W9)

Lisätietoja raportointistandardista (CRS) sekä täytettävistä lomakkeista löydät kohdasta usein kysytyt kysymykset ja vastaukset. Voit myös soittaa Nordea 24/7 asiakaspalveluun (0200 3000) (pvm/mpm) 24h/vrk.

Nordea ei voi antaa veroneuvontaa. Mahdollisissa verotuksellisen asuinvaltion määrittämiseen liittyvissä kysymyksissä, ole yhteydessä joko veroasiantuntijaan tai paikalliseen veroviranomaiseen.