Finansieringslimit

Finansieringslimiten är en limit på basis av vilken ditt företag kan ta ut krediter med en löptid under ett år i euro eller valuta upp till en avtalad kreditlimit.

Fördelar för ditt företag

Finansieringslimiten är avsedd för växlande behov av driftskapital. Den passar särskilt väl för företag som bedriver utrikeshandel.

  • Limiten är ett lätt och flexibelt sätt att sköta företagets kortfristiga finansiering.
  • Räntan på en enskild kredit som tas ut från finansieringslimiten är fast under hela lånetiden.
  • Du kan förnya krediten flexibelt.
  • När krediten har betalats blir alltid ett motsvarande belopp på nytt tillgängligt i den kommitterade limiten för ditt företag inom tidsfristen.
  • Du kan också säkra valutakrediterna skilt mot valuta- och ränterisk.

Egenskaper

Finansieringslimiten är ett tidsbundet avtal på basis av vilket företaget behändigt kan ta ut kortfristiga krediter i euro eller valuta efter företagets behov. Finansieringslimiten kan vara kommitterad (bindande för banken) eller inte-kommitterad (binder inte banken).