Kontroll av kontonummer

Med kontrolltjänsten för kontonummer säkerställer du riktigheten av de IBAN-kontonummer och BIC-koder som finns i ditt register över kontonummer inom hela Europa. Kontrollen gäller kontonummer i banker i Finland och inom det gemensamma eurobetalningsområdet och övriga IBAN-kontobanker.

Via tjänsten kan du också säkerställa att de inhemska Nordeakonton som finns i reskontran fortfarande är i kraft.
Du behöver bara skicka det material som ska konverteras via filöverföringen till banken, som sedan kontrollerar IBAN-kontonumret och BIC-koden. Banken lägger till BIC-koden om den saknas i kontonumret.

Kontrollen görs för kontonummer i följande finländska banker:

  • Nordea
  • SHB
  • SEB
  • Danske Bank
  • DnB NOR
  • Swedbank Finland
  • S-banken
  • Aktia, Sparbankerna och lokalandelsbankerna
  • Andelsbanker
  • Ålandsbanken

Ditt företag får tillgång till tjänsten genom att ingå avtal på Nordeas kontor.

I tjänstebeskrivningenÖppnas i nytt fönster finns detaljerade instruktioner för ibruktagandet och användningen av tjänsten.