SEPA expressbetalning för företag

SEPA expressbetalning är en ny europeisk betaltjänst i realtid där du tar emot gireringar i euro på några sekunder. Nordea hanterar ankommande SEPA expressbetalningar dygnet runt varje dag, även under veckoslut och söckenhelger.

Nordeas kunder är de första som kan dra nytta av den nya tjänsten i Finland. Tjänstens funktioner lanseras etappvis. I det första skedet kan du ta emot SEPA expressbetalningar från europeiska banker.

Nordea krediterar ditt konto i euro med medlen omedelbart då SEPA expressbetalningen kommer in till Nordea. Du behöver inte betala extra – du får medlen på ditt konto allt snabbare till priset på en girering.

Det finns en maxgräns på 100 000 euro per enskild betalning. Gränsen gäller alla banker som erbjuder tjänsten.

Den nya tjänsten introduceras successivt i Europa och antalet deltagande banker som erbjuder SEPA expressbetalning växer. Bankerna lanserar tjänsten enligt sina egna tidtabeller. 

Fördelar för ditt företag

  • Företaget får tillgång till en europeisk betaltjänst som fungerar i realtid.
  • Företaget tar emot betalningar från andra banker närsomhelst, också under veckoslut och söckenhelger.
  • Företaget får genast tillgångarna på sitt konto och likviditetshanteringen förbättras.
  • Företagets konto krediteras med beloppet av SEPA expressbetalningen till fullt belopp.
  • Gireringarna är förmånligt prissatta.
  • Bankerna som ingår i systemet följer gemensamt utarbetade regler vid hanteringen av SEPA expressbetalningar.

Att ta emot SEPA expressbetalningar

Ditt företag behöver inte vidta några åtgärder för att kunna ta emot SEPA expressbetalningar. Det räcker med att företaget har ett konto i euro i Nordea.

För att företaget ska kunna ta emot en SEPA expressbetalning krävs det också att betalarens bank kan sända SEPA expressbetalningar.

Att sända SEPA expressbetalningar

I ett senare skede kommer du att kunna skicka SEPA expressbetalning.