Öppna konto för företag

Det är smidigt att öppna ett företagskonto i tjänsten Bli företagskund på nätet eller i ett onlinemöte.

Öppna konto på nätet

Med hjälp av tjänsten Bli företagskund på nätet är det enkelt och smidigt att bli kund hos Nordea – du behöver inte ens besöka kontoret. Du får tillgång till Nordeas företagspaket för att sköta daglig ekonomi.  

För att kunna använda tjänsten måste företagsformen vara firmanamn, aktiebolag, kommanditbolag eller öppet bolag. Även företag i uppstartsfasen kan använda tjänsten Bli företagskund på nätet. Du kan använda tjänsten med alla finländska bankers bankkoder.

Öppna konto på ett onlinemöte

Du kan smidigt öppna konto på ett onlinemöte genom att leverera dokumentationen över ditt företag på svenska, finska eller engelska. Dessutom behöver du Nordeas personliga nätbankskoder.

Ring Nordea Business Centre 0200 2525 (mån–fre 9.00–16.30) för att boka ett onlinemöte. Nordea Business Centre hjälper dig också i övriga frågor när du grundar ett företag.

Dokument som behövs för öppning av konto

 • Handelsregisterutdrag, högst tre månader gammalt.
 • Om ett aktiebolag är under bildning, ersätts handelsregisterutdraget av ett bolagsbildningspaket för aktiebolag som du hittar på adressen http://www.ytj.fi/Öppnas i nytt fönster. Avtalet om bolagsbildning får vara högst tre månader gammalt.
 • Styrelsebeslut om kontots användare till exempel:
  ”Beslöts ge dispositionsrätt till konto nr 123422-12345 till följande personer: namn och personbeteckning". 
 • Även den person som öppnar ett konto måste legitimera sig. 
 • För bolag, föreningar eller stiftelser krävs alltid registerutdrag och bolagsordning/stadgar. De representanter som är införda i registret (firmatecknare) undertecknar bolagens, föreningarnas och stiftelsernas avtal och beviljar rätt att använda kontot.

Styrelseprotokoll krävs beroende på kundens bolagsform:

Aktiebolag

 • krävs inte förutsatt att avtalet undertecknas av firmatecknare som införts i handelsregistret

Bostadsaktiebolag och ömsesidigt fastighetsbolag

 • styrelseprotokoll krävs alltid

Öppet bolag och kommanditbolag

 • det räcker med att en ansvarig bolagsman undertecknar avtalet (om inte annat nämns i bolagsavtalet)

Förening, andelslag och stiftelse

 • styrelseprotokoll krävs alltid