Eurolån

Med eurolån finansierar du behändigt olika investeringar eller en expansion av företagsverksamheten. Lånetiden och övriga finansieringsvillkor avtalas enligt de behov ditt företag har.

Fördelar med eurolån

  • Du kan avtala om lånetiden, återbetalningssättet och de amorteringsfria åren flexibelt.
  • Du kan välja mellan alla tillgängliga referensräntor på marknaden.
  • Du kan avtala om olika typer av ränteskydd för lånet.
  • Du kan avtala om ändringar i lånevillkoren under lånetiden.

Egenskaper

  • Lånetiden och övriga lånevillkor avtalas enligt de behov ditt företag har.
  • Du kan avtala om ändringar separat under lånetiden.