People working in creative space large

Företagslån

Eurolån är ett företagslån med vilket du behändigt finansierar olika investeringar eller till exempel en expansion av företagsverksamheten. Lånetiden och övriga finansieringsvillkor för eurolån avtalas alltid flexibelt efter ditt företags behov.

Företagslån används typiskt för att

  • förnya maskinbeståndet
  • skaffa större verksamhetslokaler
  • utveckla, expandera eller förnya företagsverksamheten
  • göra andra nödvändiga investeringar.

Investera med hjälp av företagslån

Då ett företag gör investeringar satsar det samtidigt på sin konkurrenskraft och framtida affärsverksamhet.

Investeringar kan vara livsviktiga för företaget om exempelvis maskinbeståndet har föråldrats och företaget därför inte är lika konkurrenskraftigt som tidigare och riskerar att halka efter andra aktörer i branschen. Om företaget då låter bli att investera, kommer företagets position på marknaden högst sannolikt att försvagas ytterligare och det blir allt svårare att fortsätta driva en lönsam affärsverksamhet.

Att investera kan också vara ett klokt beslut även om det inte skulle vara livsviktigt. Företaget gör klokt i att investera också då det går bra. Då affärerna flyter på och framtiden ser lovande ut kan det vara en bra tidpunkt att göra investeringar som lyfter företagets verksamhet till en ny nivå och gör den ännu lönsammare.

Oberoende av orsakerna till investeringar är de ofta att rekommendera för att företagsverksamheten ska vara lönsam på lång sikt. Att förnya maskinbeståndet, expandera affärsverksamheten eller ta andra framsteg i företagsverksamheten kan dock vara så stora investeringar att det inte är realistiskt att finansiera dem på en gång, åtminstone inte utan företagslån.

Företagslån lämpar sig utmärkt för just sådana investeringar eftersom finansieringen kan avtalas för en sådan period som passar företaget. Med hjälp av företagslån kan företaget göra investeringen snabbt utan att den försvårar företagets affärsverksamhet eller andra finansieringsarrangemang.

Eurolån är ett flexibelt finansieringsalternativ

Nordea erbjuder sina företagskunder flexibelt eurolån. I villkoren för lånet beaktas företagets ekonomiska situation, betalningsförmåga och eventuella andra behov så bra som möjligt.

Då vi beviljar ditt företag ett lån skräddarsyr vi lånet så att det passar just ditt företags situation. Genom låneförhandlingar kommer vi överens om lånetiden, återbetalningssättet, tidpunkten för amorteringsfria perioder och alla andra lånevillkor. Vårt mål är att du får ett lån som både vi som bank och du som företagare kan vara nöjda med.

Vid behov kan vi avtala om ändringar i lånevillkoren under lånetiden. Detta gör företagslånet ännu flexiblare. Inte ens den klokaste företagaren kan förutspå vad framtiden för med sig. Därför är det bra att villkoren för företagslånet kan anpassas efter behov. Världen behöver alltså inte gå under även om det sker oväntade förändringar i företagets affärsverksamhet.

Kunderna kan välja vilken som helst av de tillgängliga referensräntorna på marknaden. Dessutom är det möjligt att avtala om olika ränteskydd för företagslånet.

Kontakta oss om du vill veta mer om att ansöka om företagslån eller egenskaperna och villkoren för lånet.