Kapitalförvaltningslösningar

Vi hjälper dig att fatta lyckade beslut om förvaltningen och ökningen av ditt företags tillgångar. Företag Kapitalförvaltningslösningar är placeringar med full service som ger dig tid att sköta andra viktiga ärenden för ditt företag.

Kapitalförvaltningslösningar

Företag Kapitalförvaltningslösningar ger dig en bra möjlighet att utveckla ditt företags eller din organisations förmögenhet. Företag Kapitalförvaltningslösningar är blandfonder vars tillgångar placeras på ränte- och aktiemarknaden enligt den risknivå du valt.

Ett portföljförvaltningsproffs förvaltar tillsammans med sitt team fondernas tillgångar aktivt enligt Nordeas placeringssyn. Fondens tillgångar diversifieras globalt mellan fonder och direkta placeringsobjekt. 

Företag Kapitalförvaltningslösningar erbjuder ditt företag

  • en helhetslösning på längre sikt med en placering
  • aktiv och professionell portföljförvaltning
  • effektiv spridning.
Försiktig

Kraftigt ränteviktad kapitalförvaltningslösning

Aktievikten i fonden Nordea Företag Kapitalförvaltning Försiktig är 0–25 procent. Ränteplaceringarna utgör vanligtvis 90 procent av fondens tillgångar och aktieplaceringarna 10 procent.

En betydande andel av fondens medel placeras i olika företags- och statsobligationer. Aktieplaceringarna diversifieras globalt, med fokus på finska aktier.

Företag Kapitalförvaltningslösningar är Y-andelsserier i Nordea Premium Kapitalförvaltning-fonderna, och de är avsedda för organisationskunder. Fonderna förvaltas av Nordea Funds Ab.

Läs om fondens placeringsinriktning, risker och kostnaderÖppnas i nytt fönster i faktabladet, fondstadgarna och det officiella fondprospektet innan du fattar placeringsbeslut.

Måttlig
Balanserad
Tillväxt