Effektiv kassahantering

Effektiv kassahantering kräver att beslut kan fattas planenligt och vid behov snabbt. Det lönar sig för företaget att samla sina medel effektivt. Företaget ska också säkerställa att kassahanteringen får aktuell information om prognostiserade kassaflöden och saldon på bankkonton.

Medlen kan samlas med koncernkontotjänsten eller automatiska överföringar till ett konto, dvs. genom att utnyttja övriga tjänster.

Läs mer om effektiv kassahantering på dessa sidor och i länkarna.     

Fördelar för ditt företag: 
  • Koncernens likviditetshantering effektiviseras.
  • Behoven av extern finansiering och finansieringskostnaderna minskar.

Koncernkonto

Koncernkontot ger ditt företag mångsidig nytta. Ditt företag kan samla hela koncernens medel i respektive valuta till Nordea.

Koncernkontots saldon är alltid à jour. I den webbaserade tjänsten kan du snabbt och behändigt kolla koncernens likviditet på koncernkontots toppkonto. 

Fördelar för ditt företag:
  • Du har alltid aktuell överblick över koncernens likviditet.
  • Nettobeloppet av ränteintäkter ökar.
  • Koncernens balansomslutning minskar.
  • Medel kan överföras inom koncernen utan förlust av valutadagar.

Mer fakta om koncernkonto

Koncernkontostrukturen skräddarsys enligt ditt företags behov. Strukturen kan omfatta ett obegränsat antal konton i koncernbolagen. Kontona kan flexibelt grupperas per affärsområde. 

Koncernkontot står vanligtvis i moderbolagets namn och moderbolaget äger de medel som finns på koncernkontot. Enheterna använder koncernkontot via sina transaktionskonton. Kontotransaktionerna bokas på transaktionskontona och motsvarande förändring syns omedelbart i koncernkontots disponibla saldo.

Du kan själv definiera räntevillkoren, limiterna och reglerna för täckningskontroll för koncernbolagen och ändra dem efter företagets behov.

Flera valutor 

Multivalutafunktionen är en tilläggsfunktion till koncernkontot. Med hjälp av den kan koncernkontots medel i olika valutor användas i kors.

Koncernens gemensamma medel är tillgängliga för alla koncernbolag enligt avtalade regler. En limit som ansluts till koncernkontot ger mer flexibilitet.

Detta effektiviserar kassahanteringen ytterligare och förbättrar likviditeten.

Samla medel

Samla företagets medel med Nordeas tjänster för täckningsöverföring.

Zero Balancing

Zero Balancing är en tjänst där företagets medel samlas på ett enda konto. Tjänsten fungerar mellan konton inom Nordea i Finland. Zero Balancing-transaktioner kan göras mellan transaktionskonton eller valutakonton. Transaktionerna genomförs automatiskt i slutet av varje bankdag.

Tjänsten är utmärkt i situationer då företaget har regelbundet återkommande behov av att samla medel på ett konto men koncernkonto ännu inte är aktuellt.

Sweeping

Med Sweeping-tjänsten automatiseras regelbundna överföringar av medel inom koncernen. Överföringarna kan göras mellan två konton inom Nordea Finland eller till utlandet.

Sweeping omfattar flera olika alternativ för överföring av medel såsom återkommande överföringar och klockslag för dem.

Läs mer om Sweeping-tjänsten.Öppnas i nytt fönster

Global Cash Concentration

Med denna tjänst kan du samla medel från utländska banker till Nordea.

Rapporter om kassahantering

Transaktionsutdrag

Med hjälp av transaktionsutdraget kan ditt företag följa upp dagliga kontotransaktioner och saldouppgifter.

Transaktionsutdraget hämtas från bankens filöverföring. Utdraget omfattar bokningsdagens kontotransaktioner fram till dess samt bokföringsmässigt saldo och tillgängligt saldo vid tidpunkten för förfrågan.

Ankommande referensbetalningar visas en och en på transaktionsutdraget. Specifikationsuppgifterna om transaktionen syns inte på transaktionsutdraget.

Tjänsten lämpar sig för företag som måste följa upp kontotransaktionerna dagligen och utnyttja kontomedlen effektivt.

Ditt företag behöver programvara för att hämta och handlägga transaktionsutdrag.

Ränterapporter 

Koncernkontotjänstens räntekalkyler är tillgängliga dagligen och de är alltid à jour, eftersom transaktioner som görs med retroaktiva värden uppdateras kontinuerligt i räntekalkylen.

Med hjälp av ränterapporterna kan företaget centralt följa upp hur kassahanteringen lyckats både externt och internt. Därtill kan olika räntevillkor granskas i sammandragsrapporten.

Alla ränterapporter kan skrivas ut och överföras till kalkylprogram.

Saldointyg

I saldointyget samlas saldouppgifter och balanserade räntor per den sista dagen i månaden för konton och kortkrediter. Saldointyget motsvarar till datainnehållet bankens saldointyg på papper.

Läs mer om saldointyg

Kontoutdrag och uppföljning av transaktioner

Ditt företag kan välja olika slags elektroniska rapporter som stöder automatiseringen av ekonomiförvaltningen.

Läs mer om elektroniska rapporter