Export

Du känner till din hemmamarknad väl och vet hur den fungerar, men hur är det med de länder du vil börja exportera till? Hur du sätter rätt betalningsvillkor för dina kunder, hanterar risker för kreditförluster, bäst finansierar din export och hur du bevakar de valutakurser som påverkar priser för din verksamhet. Med vår erfarenhet och våra skräddarsydda banklösningar för din exportverksamhet kan vi göra det finansiella samarbetet med dina kunder.

Använd vår finansiella erfarenhet för din export

  • Stärk din kreditvärdighet mot dina kunder med exempelvis garantier.
  • Undvik kreditförluster och minska dina kreditrisker.
  • Erbjud dina kunder möjlighet att betala i den valuta de vill och håll priserna för dina kunder stabila.

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Bankgarantier

Bankgaranti hjälper företaget att hantera risker vid finansiering. Använd bankgaranti till exempel som säkerhet för olika typer av leveranser, entreprenader, köpepriser och andra betalningsförpliktelser.

Läs mer om bankgarantier

Valutabetalning

En betalningsorder är det lättaste sättet för ditt företag att ta emot och betala valutabetalningar till utlandet eller till andra banker i Finland.

Läs mer om valutabetalning