Online shopping from cafe large

Nordea Business är företagskundernas nya nätbank

Nordea Business är din nya nätbank. I den sköter du de flesta vardagsärendena snabbt och enkelt – när som helst och var som helst.

I nätbanken Nordea Business är det lättare att sköta dagliga bankärenden och du kan ägna mer tid åt din företagsverksamhet. Du får tillgång till en tydlig layout och navigering samt förnyade funktioner. I nätbanken sköter du dina bankärenden var och när som helst med hjälp av videosamtal som inte kräver tidsbeställning.

Nätbanken anpassar sig dessutom efter din enhet och fungerar behändigt på både datorer och surfplattor. 

Nordea Business utvecklas etappvis. Under utvecklingsskedet lanserar vi nya funktioner nästan varje vecka. Eftersom funktionerna utvecklas tillsammans med kunderna är det viktigt att vi får respons. 

Frågor och svar om nätbankenÖppnas i nytt fönster.

Du behöver kodapp eller kodkalkylator för att kunna använda Nordea Business

Vänligen notera att det inte längre går att använda kodkort på papper. Du kan logga in på Nordea Business med ditt användar-ID för Classic-nätbanken samt med kodappen eller kodkalkylatorn. Börja använda kodappen nu!

Börja använda Nordea Business

Börja använda Nordea Business

Du kan logga in på Nordea Business med ditt användar-ID för Classic-nätbanken samt med kodappen eller kodkalkylatorn. Börja använda kodappen nu! 

Då du använder kodappen räcker det att du kommer ihåg din pinkod. Appen räknar ut engångskoder i bakgrunden och skickar dem till banken via en krypterad förbindelse. Kodkalkylatorn är liten, lätt och enkel att ha med sig till exempel i plånbokens kortfack. Också den skyddas med en pinkod. 

Se anvisningarna om hur du börjar använda ditt företags nya identifieringsverktyg. Anvisningarna för kodappenÖppnas i nytt fönster eller anvisningarna för kodkalkylatornÖppnas i nytt fönster

Tjänster
Ge respons
Tips på användning av Nordea Business

Logga in till din nya nätbank!

Du kan logga in på Nordea Business med ditt företags nätbank ID och kodapp/kodkalkylatorn.

Logga in här Öppnas i nytt fönster