Valutakonto

Det löner sig för företag som idkar handel utanför euroländerna att använda valutakonton för skötsel av betalningsrörelsen och administration av valutapositioner. Valutakonton kan öppnas i alla viktiga valutor.

Valutakontos förmåner

  • Du betalar behändigt dina fakturor i valuta.
  • Medlen på kontot kan när som helst lyftas.
  • Kontot passar också för placering av tillfälligt kassaöverskott.
  • Till kontot kan du också ansluta en kreditlimit, som tryggar ditt företags likviditet även vid överraskande valutautgifter.
  • För placering av en valutaposition i annan valuta än euro lönar det sig att öppna ett Placeringskonto i valuta.

Vill du veta mer?

Kontakta oss