Valutakonto

Ett valutakonto passar alla finländska företag som bedriver utrikeshandel och alla utländska företag som bedriver handel i Finland.

Valutakontots fördelar för ditt företag

  • Du betalar behändigt dina fakturor i valuta.
  • Medlen på kontot kan när som helst lyftas.
  • Kontot passar också för placering av tillfälligt kassaöverskott.
  • Till kontot kan du också ansluta en kreditlimit, som tryggar ditt företags likviditet även vid överraskande valutautgifter.
  • För placering av en valutaposition i annan valuta än euro lönar det sig att öppna ett Placeringskonto i valuta.

Ett valutakonto underlättar utrikeshandel

Företag som bedriver handel utanför euroländerna gör klokt i att använda valutakonton för att sköta betalningsrörelsen och administrera valutapositioner. 

För placering av en valutaposition i annan valuta än euro lönar det sig att öppna ett Placeringskonto i valuta. 

Valutakonton kan öppnas i alla viktiga valutor.