Group of people in an office large

Checkkonto

Checkkonto är ett baskonto för företag. Till checkkontot kan du ansluta en kreditlimit och nödvändiga betalningsrörelsetjänster för dagliga bankärenden. Kontot används också som moder- eller dispositionsrätskonto.

Checkkonto - Fördelar

  • Medlen på kontot står när som helst till förfogande utan uttagsbegränsningar.
  • Alla betalningsrörelsetjänster kan anslutas till kontot.
  • Kreditlimiten som kan anslutas till kontot ger vid behov balans åt betalningsrörelsen.
  • Företagets betalningsrörelse sköts effektivast i nätbanken.
  • Kontot kan även användas för utrikes penningtrafik.

Tillägstjänster

Vill du veta mer?

Kontakta oss