Checkkonto

Checkkonto är ett baskonto för företag. Till checkkontot kan du ansluta en kreditlimit och nödvändiga betalningsrörelsetjänster för dagliga bankärenden. Kontot används också som moder- eller dispositionsrätskonto.

Checkkonto - Fördelar

  • Medlen på kontot står när som helst till förfogande utan uttagsbegränsningar.
  • Alla betalningsrörelsetjänster kan anslutas till kontot.
  • Kreditlimiten som kan anslutas till kontot ger vid behov balans åt betalningsrörelsen.
  • Företagets betalningsrörelse sköts effektivast i nätbanken.
  • Checkkontot har depositionsränta och ger placeringsmedlen en avkastning som är bunden till marknadsräntan. Ju mer pengar det finns på kontot, desto större är den effektiva ränteavkastningen.
  • Kontot kan även användas för utrikes penningtrafik.

Tillägstjänster

Vill du veta mer?

Kontakta oss