Brukskonto

Företagets brukskonto är rätt dagligkontoform för små företag, bostadasbolag och yrkesutövare. Ditt företags betalningsrörelse sköts effektivast i nätbanken.

Brukskontots fördelar för ditt företag

  • Mångsidigt betalningsrörelsekonto med alla betalningsrörelsetjänster.
  • Medlen står när som helst till förfogande utan begränsningar av användningen.
  • Du får också styrning av betalningar till kontot, varvid fakturor som betalats från ett Nordeakonto kommer in snabbt på ditt företags konto.
  • Inlåningsräntan för företagets brukskonto är bunden till referensräntan Nordea Prime. Räntan är densamma på hela beloppet.

Öppna konto

Kontakta oss