När kan jag be om utredning?

Du kan lämna en begäran om utredning dvs. en kortreklamation till Nordea, om 

 • du på kontoutdraget lägger märke till kortinköp och/eller automatuttag som du inte har gjort
 • kortinköp har debiterats två gånger
 • du inte har fått varor eller tjänster som du köpt med kortet
 • du fått en bristfällig produkt

Försök först reda ut saken direkt med tjänsteleverantören

Försök alltid först reda ut ärendet med säljaren, om säljaren brutit mot avtalet (om t.ex. transaktionen debiterats två gånger, om du inte fått beställda produkter eller om produkten inte motsvarar beställningen). Du kan lämna en reklamation till Nordea, om du inte kan lösa ärendet med säljaren. Bifoga en kopia av korrespondensen (t.ex. numret på annulering av hotelrum) till reklamationen.

Observera följande när du fyller i reklamationsblanketten

Om du inte uppnår samförstånd med företaget, fyll i blanketten Begäran om utredning/Reklamation och skicka in den via Omaposti eller till adressen på blanketten senast inom 14 dygn om transaktionens inköpsdag.

För att vi ska kunna behandla din reklamation är det viktigt att vi får tillräckliga uppgifter om det som skett.

 • Fyll i blanketten omsorgsfullt. Blanketten ska förses med uppgifter om kortinnehavaren och hans underskrift.
 • Notera att en biluthyrningsfirma har rätt att debitera obetalda tankningar och böter i efterhand.
 • Hotell har rätt att debitera obetalda inköp från minibaren i efterhand. Alla hotellbokningar över webben medför inte annuleringsrätt och hotell har rätt att debitera priset på en hotellövernattning som s.k. no-show avgift.
 • Gör brottsanmälan personligen hos polisen, om ditt kort blir stulet eller föremål för missbruk. Polisen undersöker brottet utifrån din anmälan. Bifoga en kopia av brottsanmälan till reklamationen.
 • I punkten Tilläggsuppgifter kan du om du vill beskriva det inträffade mera detaljerat.
 • Bifoga kopior till blanketten på allt det material med vilket du kan verifiera din rätt till reklamation, t.ex. en kopia av eventuell brevväxling med företaget, orderbekräftelse, kvitto, eventuell brottsanmälan osv.
 • Ta en kopia också åt dig själv av reklamationen och bilagorna.

Begäran om utredning/ReklamationÖppnas i nytt fönster

Läs Nordeas allmänna kortvillkorÖppnas i nytt fönster, särskilt punkt 3; Kortinnehavarens skyldigheter och ansvar. Tilläggsuppgifter får du från Kundtjänst för företags kort.