Anvisningar om användningen av kort

Registrera kortet för nätbetalningar för att handla på internet.

Förvara ditt kort omsorgsfullt

  • Förvara aldrig kortet och koden på samma ställe. Lär dig alltid koden utantill.
  • Skydda koden så att obehöriga inte ser den medan du skriver in den i automater och på andra användningsställen.
  • Ge aldrig ut kortnumret eller kortkoden per telefon, e-post eller på annat sätt när någon ber om dem även om den som frågar presenterar sig som banktjänsteman eller polis.
  • För att öka säkerheten kan du fastställa dygnsspecifika uttags- och fakturabetalningsgränser för användningen av kortet.
  • Förvara ditt kort lika omsorgsfullt som du förvarar dina pengar. Lämna inte kortet utan uppsikt t.ex. i bilen, på restaurangbordet, på arbets- eller hotellrummet.
  • Kontrollera alltid slutsumman innan du skriver under ett inköpskvitto.
  • Du kan lätt följa med hur ditt kort används genom att jämföra kvittona med kontoutdraget eller med din kreditkortsfaktura.
  • Kontrollera regelbundet att ditt kort finns kvar.

Säkrare kortköp på internet

Då nätbetalningar har blivit allt vanligare vill vi erbjuda dig ett säkert sätt att betala med ditt kort på webben. Vi rekommenderar att inköp med MasterCard-kortet görs på de nätbutikers webbsidor som har symbolen MasterCard SecureCode och med Visa-kort på webbsidorna i butiker som har symbolen Verified by Visa.

Vad är MasterCard SecureCode och Verified by Visa?

MasterCard SecureCode och Verified by Visa är tjänster som de internationella kortbolagen MasterCard och Visa tillsammans har tagit fram för att förbättra tryggheten vid betalningar på webben. Betalningstransaktionens parter, dvs. säljaren och köparen, verifieras vid köptidpunkten i tjänsten.

När du gör inköp på webben på en sida med MasterCard SecureCode- eller Verified by Visa-symbolen ska du först ange kortnummer, kortets giltighetstid och säkerhetskoden. Efter det ska du bekräfta inköpet med Nordeas bankkoder eller ett lösenord. Säljföretaget får endast ett säljtillstånd som bekräftelse på att verifieringen lyckades.

Registrering i tjänsten

Du kan registrera Business Visa Debit-kortet för tjänsten Verified by Visa i Nordeas nätbank (Kort > Användningsområde och Internet). Du kan även ansluta dig till tjänsten genom att fylla i den bifogade registreringsblanketten och returnera den till Nordea.

Från utgången av april ansluts Nordea Business MasterCard- och First Card-kort automatiskt till tjänsten MasterCard SecureCode. Inköp på nätet bekräftas med en engångkod som skickas till kortinnehavarens mobiltelefon. För att kunna använda tjänsten måste du ha ett finskt mobiltelefonnummer. Om du inte har ett finskt mobiltelefonnummer, kan du få ett fast lösenord genom att fylla i blanketten nedan.

MasterCard SecureCode-registreringsblankett (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster

Verified by Visa-registreringsblankett (pdf, 1015 KB)Öppnas i nytt fönster