Nu är det ännu tryggare att betala köp på nätet

Du har kanske märkt att du allt oftare behöver bekräfta dina kortköp på nätet. Enklast bekräftar du kortköpen med Nordeas kodapp.

Många webbutiker ber nuförtiden köpare att bekräfta sina kortköp. Enligt direktivet om betalningstjänster (PSD2) ska kortutgivaren se till att kunden är starkt autentiserad då hen betalar med kort på nätet. I praktiken ska kortutgivaren alltså göra det möjligt för kortanvändaren att autentisera sig starkt.  

I Nordea innebär stark autentisering användning av kodappen eller kodkalkylatorn som gör kortbetalningar ännu tryggare. Du vet att betalningen är trygg då du ser symbolen: Mastercard Identity Check (tidigare Mastercard SecureCode) eller Visa Secure (tidigare Verified by Visa). 

Börja använda trygga kodappen

I januari slutar vi använda andra identifieringssätt för att tilläggsbekräfta kortbetalningar. Sådana är lösenord per sms samt lösningar som grundar sig på fasta lösenord.

Även de som inte är kunder hos Nordea kan använda kodappen för att bekräfta kortbetalningar på nätet.

Läs anvisningar om hur du kan börja använda appen Nordea ID i olika situationer.

Om du inte kan börja använda kodappen kontakta Nordea kundtjänst för att säkerställa trygga nätköp.

Bekräfta kortinköp

Så här bekräftar du dina nätköp med Nordeas kodapp om du är kund hos en annan bank.

 1. Öppna Nordeas kodapp.
 2. Ange din personbeteckning (ddmmåå-xxxx eller ddmmååAxxxx) i fältet Användar-ID och tryck på OK.
 3. Ange den pinkod som du valt.

Så här bekräftar du dina nätköp med Nordeas kodapp om du är kund hos Nordea Bank.

 1. Öppna Nordeas kodapp.
 2. Ange ditt personliga användar-ID för Nordeas nätbank i fältet Användar-ID och tryck på OK.
 3. Ange den pinkod som du valt.

Vad är Mastercard Identity Check (tidigare Mastercard SecureCode) och Visa Secure (tidigare Verified by Visa)?

De internationella kortbolagen Mastercard och Visa har utvecklat tjänsterna Mastercard Identity Check och Visa Secure. Tjänsterna verifierar vid köptillfället båda parterna i betalningstransaktionen, dvs. säljaren och köparen. 

Det är enkelt att betala med Nordeas bank- och kreditkort: ange bara kortnumret, giltighetstiden och säkerhetskoden. För att slutföra köpet bekräftar du det med Nordeas kodapp. De uppgifter som du angett, såsom bankkoder, förmedlas inte till säljföretaget. Säljföretaget vet att identifieringen har lyckats då det får tillstånd att genomföra betalningen.

Med kort betalar du dina köp enkelt, smidigt och tryggt på nätet


Du kan handla på nätet med Business Visa Debit-kort då du aktiverar det för nätbetalningar. Du kan aktivera kortet enkelt och avgiftsfritt: 

 • i kortinställningarna i mobilbanken 
 • i nätbanken under Kort  
 • i nätbanken Nordea Business för företag
 • genom att ringa Nordea Business Centre och identifiera dig med bankkoderna.

Nordeas kodapp är i fortsättningen automatiskt bekräftelsemetoden för nätköpen med First Card- och Nordea Business Mastercard-kort. Utöver ibruktagandet av appen kräver trygga nätbetalningar inga andra åtgärder av kortinnehavaren. 

Om du inte får en produkt eller tjänst du köpt på nätet kontakta först säljföretaget. Om du inte kan reda ut fallet med företaget gör en kortreklamation.

Förvara ditt kort omsorgsfullt
Trygg användning

Förvara ditt kort omsorgsfullt

 • Förvara aldrig kortet och koden på samma ställe. Lär dig alltid koden utantill.
 • Förvara ditt kort lika omsorgsfullt som du förvarar dina pengar. Lämna inte kortet utan uppsikt t.ex. i bilen, på restaurangbordet, på arbets- eller hotellrummet.
 • Kontrollera regelbundet att ditt kort finns kvar.
 • Ge aldrig ut kortnumret eller kortkoden per telefon, e-post eller på annat sätt när någon ber om dem även om den som frågar presenterar sig som banktjänsteman eller polis.

Trygg användning

 • Skydda koden så att obehöriga inte ser den medan du skriver in den i automater och på andra användningsställen.
 • Kontrollera alltid slutsumman innan du skriver under ett inköpskvitto.
 • Du kan lätt följa med hur ditt kort används genom att jämföra kvittona med kontoutdraget eller med din kreditkortsfaktura.
 • För att öka säkerheten kan du fastställa dygnsspecifika uttags- och fakturabetalningsgränser för användningen av kortet.