Vid inköp och kontantuttag i annan valuta än euro är valutakursen för transaktionerna, beroende på kort, den s.k. grossistkursen för den aktuella valutan, i systemet MasterCard Europe eller Visa International. Till grossistkursen läggs ett valutatillägg (högst 2,25 % av transaktionsbeloppet).

Grossistkursen fastställs enligt den dag transaktionen förmedlas till MasterCard Europe eller Visa International. Den valutakurs som tillämpas på korttransaktionen uppges i uppgifterna om transaktionen på kontoutdraget över det konto som anslutits till kortet eller i fakturan. Du kan se riktgivande kurser för valutaväxling på MasterCards och Visas internationella sidor.

MasterCards grossistkurserÖppnas i nytt fönster  

Visas grossistkurserÖppnas i nytt fönster

EES-länder som har en annan valuta än euro

  • Bulgarien
  • Danmark
  • Island
  • Liechtenstein
  • Norge
  • Polen
  • Rumänien
  • Sverige
  • Tjeckien
  • Ungern

Kalkylator för jämförelse av korttransaktioner i EES-området

Uppdaterad EU-lagstiftning om gränsöverskridande betalningar (2019/518) gör valutakonverteringen vid korttransaktioner mer transparent.

Även i EES-området kan du betala eller ta ut kontanter i annan valuta än euro. Exempel på EES-länder som har annan valuta än euro är bland annat Island, Norge och Sverige. Men hjälp av kalkylatorn kan du jämföra våra valutakurser med Europeiska centralbankens ECB:s referenskurser. Välj kortet och ange beloppet, valutan och datumet i kalkylatorn. Kalkylatorn ger dig beloppet som debiteras i euro och skillnaden mellan Nordeas kurs och Europeiska centralbankens referenskurs.

Kalkylator för jämförelse av korttransaktioner i EES-områdetÖppnas i nytt fönster