Det är lättare att göra en anmälan om förkommet kort om du vet kortets nummer (sifferserie med 16 siffror).

Om någon stjäl ditt kort, ska du göra brottsanmälan hos polisen.

Anmälan om förkomna kort 020 333 (lna/msa*)

  • Från utlandet +358 20 333 (24 h/dygn)
  • Du kan göra anmälan om förkommet kort även personligen till närmaste Nordeakontor under dess öppettider.