Dokument som behövs vid förhandlingar om finansiering

Ta med de nödvändiga dokumenten till förhandlingarna om finansiering.

  • Företagets senaste officiella bokslut (resultaträkning, balansräkning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse jämte bilagor samt specifikationer till balansräkningen)
  • Innevarande räkenskapsperiods bokföringskörning (resultat och balansräkning), om det har gått över 6 månader efter det senaste bokslutet
  • Affärsplan och kassabudget, om du planerar ny affärsverksamhet eller tänker ändra på den nuvarande
  • Uppgifter om de säkerheter som erbjuds
  • Handelsregisterutdrag