Female florist outside flower shop large

Bilagor till bokslutet

Beställ våra elektroniska tjänster för att underlätta planeringen, uppföljningen, rapporteringen och bokslutet för ditt företag. Vi tillhandahåller Saldointyg och Specifikation över ansvarsförbindelser och säkerheter elektroniskt via filöverföringen eller nätbanken.

Företagets fördelar med de elektroniska tjänsterna

  • Du får utskrifterna via nätbanken eller filöverföringen varje månad dygnet runt.
  • Utskrifterna för föregående månad är tillgängliga den femte bankdagen i följande månad.
  • Ditt företag kan också befullmäktiga t.ex. revisionsbyrån, disponentbyrån, revisionssammanslutningen eller ett annat koncernbolag att hämta materialet från filöverföringen till samma pris.
  • Bokföringsbyrån och disponentbyrån kan hämta intygen över alla relevanta bolag på en gång.
  • Utskrifterna finns tillgängliga också i efterskott: i filöverföringen finns de för 4 månader bakåt och i företagets Classic-nätbank 18 månader.
  • Du får utskrifterna på finska, svenska eller engelska.

Börja använda dessa händiga och förmånliga tjänster genast. Saldointygstjänsten kan du öppna själv i nätbanken. Ytterligare uppgifter om SaldointygÖppnas i nytt fönster ja Specifikationer över asvarsförbindelserÖppnas i nytt fönster.