Två enkla sätt att börja som företagare: Lättföretagare och firma

Vill du sysselsätta dig själv som företagare? Det är enkelt att börja. Läs mer om hur dessa två former av företagande skiljer sig från varandra och vilket alternativ som är lämpligast för dig.

Eget företag eller lättföretagare?

Tidigare innebar företagande att man grundade ett eget företag. Nu för tiden finns det olika alternativ för att börja som företagare. Det är möjligt att fakturera också utan eget företag. 

Som lättföretagare säljer du ditt arbete och din kompetens så att arbetet faktureras via en faktureringstjänst. Nordeas partner för lättföretagartjänster är UKKO.fi. 

Firma är ett vedertaget begrepp för enskilda näringsidkare, och den vanligaste formen av företagande i Finland. 

Läs närmare nedan om de här populära alternativen.

Lättföretagare

Woman in living room with laptop small overlay

Som lättföretagare behöver du inte grunda ett företag eller ta hand om pappersarbete. Skatter, försäkringspremier, betalningspåminnelser och vid behov även indrivning sköts för din räkning.

Du fakturerar för ditt arbete som privatperson, vilket betyder att inkomstskatt och en serviceavgift dras av från den lön du får. Då faktureringen ökar får du lite mindre i handen än genom ett eget företag, men slipper mycket besvär. 

Lättföretagandet är en bra lösning då du vill testa en affärsidé och bygga upp en kundbas innan du grundar ett eget företag. Det är också ett enkelt sätt att få extra inkomster vid sidan om huvudsysslan, studier, föräldraledighet eller pension. 

Lättföretagandet lämpar sig inte för yrken som kräver auktorisation. T.ex. att köra taxi och arbeten inom hälsovårdssektorn kräver att man grundar ett eget företag. Då kan den rätta lösningen för dig vara att starta en firma.

Firma

guy in record store small overlay 

Att starta en firma är enkelt och förmånligt. Firma passar utmärkt också för bisysslor och näringsverksamhet som kräver auktorisation, såsom taxiverksamhet. Även minderåriga kan starta firma med vårdnadshavarnas tillstånd. Ofta utgör grunden i firmornas verksamhet på företagarens egen arbetsprestation, men det är även möjligt att anställa arbetskraft. 

Med firmor kommer en del administrativa skyldigheter såsom bokföring och deklarering av moms. 

Då du har firma kan du i beskattningen dra av anskaffningar du gjort för affärsverksamheten, såsom kontorsutrustning, verktyg och mjukvaror. Då får du mer i handen av det du tjänar.

Du gör klokt i att fundera över huruvida du ska starta en firma då du redan vet att du kommer att ha betalande kunder och du siktar på långvarig affärsverksamhet.

Jämförelse mellan lättföretag och firma

Jämförelse mellan lättföretag och firma
Lättföretagare – UKKO.fiFirma

Behöver jag grunda ett företag?

NejJa
Rätt att dra av kostnader för verksamheten*Nej (se undantag)Ja
Rätt att dra av moms**NejJa
Kostnader för grundande0 €

0 €

Anmälan till handelsregistret enligt PRH:s prislista

BokföringsskyldighetNejJa
Måste bokslut upprättas?NejJa
FöPL-skyldighetJaJa
Lämpar sig för auktoriserad verksamhetNejJa
Momsskyldighet***JaJa (se undantag)
Kan jag få startpeng?NejJa

* Avdragsgilla kostnader för firmor är i huvudsak utgifter för inkomstens förvärvande och bibehållande av näringsverksamheten. Lättföretagare kan i regel dra av serviceavgifter, resekostnader, sjukförsäkringspremier och FöPL-avgifter.

** Firmor kan dra av moms på anskaffningar från momsen på försäljningen. 

*** För företagare med firma är den nedre gränsen för moms 15 000 euro, det vill säga om omsättningen är under 15 000 euro behöver moms inte redovisas. Lättföretagares momsskyldighet fastställs utifrån omsättningen för det företag som erbjuder faktureringstjänsten, och i praktiken överskrider den alltid gränsen på 15 000 euro.