Förenkla er valutahandel

Med FX Market Order API kan ni utföra valutaväxlingar och valutasäkringar genom era egna system. Ni kan till exempel låta API:t handla valuta baserat på era fakturor eller er betalningsinformation, och på så sätt gå från en manuell till en automatiserad valutaprocess.

  • Automatisera era valutabetalningar och spar både tid och resurser
  • Er ekonomiska planering blir enklare och mer förutsägbar
  • Det krävs minimalt med IT-integrering

Så här kan FX Market Order API hjälpa ert företag

Genom att använda FX Market Order API kan ni utföra valutaväxlingar till aktuell marknadskurs, baserat på era egna önskemål och förutsättningar. De tillgängliga valutaprodukterna är SPOT, Forward and SWAP.

Till exempel kan en betalning i USD i ert ERP-system utlösa en växling av USD till er lokala valuta. Med API:t kan ni utföra denna växling på ett datum som ni själv väljer, eller som en valutaswap om ni önskar det. Om ni har obalanser på era konton kan API:t automatiskt korrigera dessa genom växlingar eller swappar.

Så här funkar ett API

Ett API (Application Programming Interface) är ett gränssnitt som gör att två applikationer eller system kan prata med varandra. Istället för att ni frågar Nordea om valutakurser och handeln via telefon eller i en Bloomberg-chatt kan ert och Nordeas system kommunicera och utföra samma uppgifter istället.

 

 Våra API:er finns tillgängliga på vår Open Banking-plattformÖppnas i nytt fönster för kunder, och i vissa fall för tredjeparter.Ni kan använda vår sandlådemiljöÖppnas i nytt fönster(testmiljö) för att ta reda på om ni har den teknik som krävs för att kunna använda våra API:er, utan att ni åtar er att använda tjänsten framöver.

Möjliga risker

När ni handlar finansiella derivat eller utför valutaväxlingar via FX Market Order API ska ni vara införstådda med de risker det innebär. Transaktionerna som initieras av er via FX Market Order API är bindande för ert företag, oavsett vad som sker med marknadskursen och de kommersiella avtal ni har ingått. 

 

Du hittar mer information om valutaterminer och valutaswappar i det relevanta faktabladet, KID (”Key Information Document”)Öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er?

Kontakta din rådgivare I Nordea eller skicka ett mail.

Kontakta oss för att få råd Öppnas i nytt fönster