AutoFX API:er

Automatisera er valutahantering och hantera risker i realtid genom att ansluta era system till våra enkla men sofistikerade REST-API:er. Utan krångel och utifrån era regler och processer.

Vad är FX API:er?

API (application programming interface) är ett program som gör att två andra program eller system kan prata med varandra. Avseende valutahantering innebär API:er att arbetsuppgifter som normalt skulle hanteras över telefon eller på separata plattformar nu kan utföras helt automatiskt. För att på bästa sätt dra nytta av automatisk valutahantering kan ni koppla era egna program eller system, till exempel ert affärs- eller treasurysystem, till Nordeas AutoFX API:er för att genomföra valutaaffärer och hämta information som ni behöver i realtid – helt automatiskt.

Nordeas FX API:er

 

Market Order API

Gör spot-, swap- och terminsaffärer till aktuell marknadskurs.

Läs mer om Market Oder API

FX Listed Rates API

Spotväxling till låsta, i förväg kommunicerade kurser, som gäller under en begränsad tid (t.ex. 24-timmars låsta valutakurser, inklusive helger).

Läs mer om FX Listed Rates API

Vilket FX API ska vi välja?

Våra valuta-API:er

Ni kan välja mellan två olika typer av API:er, beroende hur ni ska använda dem: trading-API:er och informations-API:er. Med trading-API:erna kan ni automatisera hela handeln, från enkla spottransaktioner till mer avancerade valutasäkringsstrategier. Ni bestämmer vad som ska skapa en valutaaffär – vanliga triggers är orderregistrering, betalningar eller positioner i ert system. Med informations-API:er kan ni hämta och använda er av valutakurser i realtid för interna syften, till exempel rapportering, beräkningar och investeringsbeslut. Ni kan också hämta uppgifter om genomförda valutaaffärer för bokföringen och annat efterarbete. 

Market Order API och FX Listed Rates API används för att genomföra valutahandel med hjälp av spot-, swap- eller terminsaffärer till aktuella marknadskurser, eller som spotväxlingar med låsta, i förväg kommunicerade kurser som gäller i exempelvis 24 timmar. 

Pricing API och Trade Retriever API är informationsverktyg för tillgång till aktuella marknadskurser för spot-, swap- och terminsaffärer, såväl som att hämta uppgifter om genomförda affärer för automatisk uppdatering av bokföringen. 

 

Fördelar med API:er
Vem kan använda API:er?

Interesserad?

Ta reda på hur AutoFX API:er stödjer valutahandel och informationshantering direkt från era system. Våra valutarådgivare hjälper er att komma igång med API:erna. Implementeringen är begränsad.

Läs mer: