Tidtabeller

Nordea Bank behandlar filöverföringens material enligt tidtabellen nedan. Klockslagen anges i finsk tid (EET, East European Time zone).

Tidtabell för behandling av material under bankdagar
MaterialtypTid***Den tidigaste leveranstidpunkten för materialet
Tjänsten Företagets betalningar*

Material som mottagits på betalningsdagen före kl. 18.30 EET hinner till betalning samma bankdag. Materialet i Företagets nätbank (Corporate Netbank) ska bekräftas senast kl. 18.00 EET.

Gireringarna förmedlas till mottagarens bank samma dag, om de har mottagits före kl. 13.00 EET. Gireringar som tas emot senare förmedlas till mottagarens bank följande bankdag.

SEPA-löner (SALA) på debiteringsdagen senast kl. 18.30 EET. Materialet i Företagets nätbank (Corporate Netbank) ska bekräftas senast kl. 18.00 EET.

Expressbetalningar till konton i Nordea 7.00–18.00 på betalningsdagen, expressbetalningar till andra banker 8.00–15.30. På nyårsafton och skärtorsdagen är leveranstiden dock följande, ilbetalningar till andra penningsinstitut kl. 8.00 - 12.30.

Valutabetalningar 16.00 på betalningsdagen. Valutabetalningar till nästa bankdag efter kl. 19.00.

Valutabetalningar 16.00 på betalningsdagen.  Valutabetalningar till nästa bankdag efter kl. 19.00.

90 dagar före betalningsdagen.
Request for Transfer, betalningsuppdrag till utländska banker**20.00 (tjänsten står till förfogande 1.00-20.00)-
BetalterminaltjänstenBankdagar kl. 12.00-
FactoringBankdagar kl. 14.00-
Betalningar, privatkunder16.005 år före betalningsdagen.

E-faktura som filöverföring

  • Fakturor
Fakturor som inkommit före kl. 1 kan hämtas av mottagarna efter kl. 3.-

E-faktura som filöverföring

  • Fakturerarmeddelande 
  • Mottagningsförslag
  • Förmedling till fortsatt behandling genast efter att materialet anlänt till filöverföringen.
  • Förmedling till fortsatt behandling genast efter att materialet anlänt till filöverföringen.
-

*På nyårsafton och skärtorsdagen är leveranstiden dock följande

**Ett RfT-uppdrag förmedlas till SWIFT-nätet

***Den tid vid vilken sända uppdrag registreras på den betalningsdaag som nämns i materialet eller förmedlas till det mottagande systemet för handläggning.