Girering

Du kan göra gireringar och betalningar på många olika sätt: i nätbanken, i betalautomat, med betalningsrörelseprogram eller på kontoret.

Du behöver mottagarens kontonummer i IBAN-format (International Bank Account Number). Priset är alltid detsamma som för en betalning inom Finland.

Fördelar för ditt företag:

 • Gireringen förmedlas lika snabbt till en europeisk bank som till en bank i Finland.
 • Du betalar gireringar på samma sätt oberoende av om de förmedlas inom Finland eller till något annat land i Europa.
 • Förmånlig prissättning, samma som för inhemska betalningar.
 • Gireringens belopp överförs till mottagarens konto till fullt belopp.

I nätbanken och betalautomat

Nordea förmedlar gireringar och betalningar till mottagarens bank i Finland eller övriga Europa samma bankdag eller till följande bankdag.

Betalningen förmedlas till mottagarens bank samma bankdag, om betalningen har gjorts i nätbanken eller en automat före kl. 14.00 EET.

Tänk på att betalningar förmedlas till andra banker endast bankdagar.

Betalningar som gjorts på veckoslut eller söckenhelger förmedlas till andra banker först följande bankdag.

Gireringar mellan konton i Nordea Finland bokas också under veckoslut och söckenhelger.

Filöverföring med Företagets betalningar- tjänster

Exempel på betalningstyper är bl.a.

 • fakturor
 • löner och pensioner
 • valutabetalningar
 • expressbetalningar 

Sänd betalningsmaterialet med

 • Företagets nätbank eller
 • Web Services-förbindelse och tillhörande PKI-säkerhetslösning.

Förmedlingen av gireringar har försnabbats

Nordea har försnabbat förmedlingen av gireringarna. Betalningen förmedlas till mottagarens bank samma bankdag.

Till följd av ändringen förmedlas medlen till mottagarna i huvudsak under samma bankdag, om betalningen har bekräftats före kl. 14 finskt tid (EET). Gireringsmaterialet som skickas till filöverföringen ska dock bekräftas före kl. 13 finsk tid (EET).

Nyttan för företagskunder:

 • Bättre likviditetshantering – kunden kan göra betalningen samma dag som mottagaren ska ha pengarna. Antalet konton kan minskas eftersom gireringarna mellan bankerna förmedlas under samma bankdag.
 • Mer transparent betalningsrörelse – betalningen förmedlas till mottagarens bank under samma bankdag. Även betalningar som görs på veckoslut förmedlas till mottagarens bank följande bankdag.
 • Mindre kostnader – behovet av expressbetalningar och nollvaluterade betalningar minskar eftersom gireringarna i euro förmedlas till mottagarna under samma dag.

I Finland förmedlas gireringarna mellan kunder i Nordea såsom hittills.

Att gireringarna blir snabbare kräver inga åtgärder av kunderna och medför inte heller några ändringar i användningen av och villkoren för de nuvarande tjänsterna.

Tidtabeller för material