Fördelar för ditt företag

  • Ger förmånligt skydd mot stigande räntor
  • Full nytta av räntenedgång
  • En förmånlig ”försäkring” med engångspremie för företagets kassahantering.
  • Du kan välja en giltighetstid exempelvis mellan 3 och 10 år.  

Mer fakta om Företagets Räntetakslån

En ränteuppgång kan ha en betydande inverkan på lånets räntekostnader. Företagets Räntetakslån ger ett förmånligt skydd mot uppgång i referensräntorna, enligt den avtalade räntetaksprocenten. Den ränta som företaget betalar på lånet under räntetakets giltighetstid är högst den avtalade nivån på räntetaket, plus lånemarginal.