Företagets lån med räntekorridor

Skydda företagets lån mot uppgång i referensräntan – utan besvär. Genom att förse företagets lån med räntekorridor kan du estimera lånekostnaderna. Då vet du i förväg minimi- och maximinivåerna för referensräntan under en avtalad period.

Fördelar för ditt företag:

  • Räntekorridoren skyddar mot stigande räntor.
  • Tryggt, kostnaderna för skötsel av lån kan budgeteras då referensräntans minimi- och maximinivåer är kända.
  • Det tas inte ut någon separat avgift för ränteskydd.

Egenskaper hos företagets lån med räntekorridor

En ränteuppgång kan ha en betydande inverkan på lånets räntekostnader. Företagets lån med räntekorridor skyddar ditt lån genom att referensräntan hålls inom ramen för den avtalade minimi- och maximinivån. Den ränta som betalas för lånet består av en lånemarginal och en referensränta på vilken det fastställs en minimi- och maximinivå för räntekorridorens giltighetstid. Företaget behöver inte betala någon separat avgift för räntekorridoren.