Fördelar för ditt företag:

  • Räntekorridoren skyddar mot stigande räntor.
  • Tryggt, kostnaderna för skötsel av lån kan budgeteras då referensräntans minimi- och maximinivåer är kända.
  • Det tas inte ut någon separat avgift för ränteskydd.