Brett utbud av finansieringsalternativ

Kunskap om hur man ställer om till nettonollutsläpp i din bransch

Målsättning att öka den hållbara långivningen

Så kan vi hjälpa dig att finansiera din solcellslösning

 • Som den största banken i Norden har vi hjälpt kunder inom alla branscher med finansiering av deras omställning till nettonollutsläpp
 • Våra experter förstår dina finansieringsbehov och kan hjälpa dig att välja rätt finansieringsalternativ
 • Med erfarenhet av solcellsfinansiering och experter i samtliga nordiska länder har vi förståelse för dina finansieringsbehov och kan hjälpa dig att välja rätt finansieringsalternativ
 • I våra finansieringslösningar ingår bl.a. Verde-lån som möjliggör lägre finansieringskostnader och EIR:s program för hållbarhetsgarantier som minskar behovet av säkerheter. 

 • Vi vill bidra till att främja en hållbar utveckling och har satt upp ambitiösa gröna finanseringsmål för vår portfölj (bl.a. att förmedla över 200 miljarder euro i hållbar finansiering till slutet av 2025).

Solcellssystem – en viktig del på vägen mot nettonollutsläpp

 • Solceller kan användas på många olika sätt, i allt från små anläggningar för privata bostäder till stora solcellsparker.
 • Minskar beroendet av fossila bränslen och kan spela en viktig roll i ett företags omställningsresa
 • Kan minska beroendet av elmarknaden och producerad överskottsel kan eventuellt säljas till marknaden
 • Kan hjälpa dig att hantera företagets energikostnader genom att jämna ut pristopparna och optimera förbrukningen

Positiva exempel från våra kunder

Positiva erfarenheter hos våra kunder

Kiilholma Invest Oy har tillsammans med sina hyresgäster beräknat hur stor nytta man har av att investera i solkraftverk. Investeringarna främjar hållbar utveckling, men är också ekonomiskt lönsamma:

 • Med solkraftverken minskar man beroendet av el som köps in via elnätet och sparar in betydligt på den el man köper. 
 • Med investeringarna vill man främja miljövänlighet, förbättra konkurrenskraften och minska beroendet av el som man måste köpa via elnätet.

Målet är att bli föregångare inom hållbar utveckling

En av investeringarna inom förnybar energi är ett 300 kWp solkraftverk som byggs i samband med en produktionsfastighet. Kraftverket består av cirka 600 solceller som monteras på verkstadens tak. Nästan hela takytan används till att producera el. 

 • Elen används i huvudsak av fastigheten. Eventuellt överskott säljs till elnätet. 
 • Beräknat enligt Finlands energiproduktions energimetod dividerat med kraftvärmens medelvärde kan man minska koldioxidutsläppen med 19,8 ton per år. Återbetalningstiden för investeringen är cirka åtta år.

Finansieringsalternativ för solcellssystem

Solcellslån
Hållbarhetsgarantier
Verde-lån

Nordeas ESG-engagemang och ansvarsfull upphandling

Som en ansvarsfull bank har vi en viktig funktion. Vi kan kanalisera kapital till hållbara investeringar och därmed bidra till omställningen till en koldioxidsnål, klimattålig och cirkulär ekonomi. Vi hjälper våra kunder att ställa om på ett rättvist sätt, upprätthålla de mänskliga rättigheterna och begränsa negativa samhällskonsekvenser som kan uppstå i samband med omställningen till en koldioxidsnål ekonomi. Vi förväntar oss detsamma av våra kunder och räknar därmed med att upphandlingen görs på ett ansvarsfullt sätt.