Företagarens försäkringar
Finansiering för företag
Placera och spara som företag
Företagets bokföring och fullmakter för betalningsrörelse

Företagarens försäkringar

Försäkringsbolagen If och Varma är Nordeas samarbetspartner i företagskunders försäkringsärenden.

Varma tryggar företagarens pension med FöPL-försäkring. Företagarens pensionsförsäkring är obligatorisk för alla företagare som arbetar minst fyra månader i sträck vid sitt företag och vars inkomster överskrider FöPL-arbetsinkomstens minimigräns. Företagare bör också säkra eventuella arbetstagares pension och utkomst genom ArPL-försäkring.

MyLife-personförsäkring för företagare är Nordeas egen försäkring som ger skydd vid allvarlig sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Försäkringen ger sinnesro för att trygga ekonomin särskilt när företagaren har barn eller är huvudansvarig för familjens utkomst. MyLife ersätter också bolagspartners dödsfall som en del av delägaravtalet.

Finansiering för företag

En ny företagare kan ansöka om företagsfinansiering hos Nordea genom att fylla i en ansökan om finansiering på nordea.fi eller i nätbanken Nordea Business. Innan du ansöker om finansiering är det bra att ha en färdig eller åtminstone preliminär affärsplan. Det här underlättar finansieringsprocessen och beräkningen av den nödvändiga lånesumman. 

Som garanti för ett företagslån kan du använda exempelvis en bostadsaktie eller annan motsvarande egendom. För ett nytt företag kan du också ansöka om begynnelseborgen hos Finnvera.

För företagaren är kredit som banken beviljar ett transparent och pålitligt finansieringssätt. Banken debiterar ingen andel av företagets intäkter; utöver den ursprungliga summan betalar du bara räntan och kostnaderna.

Placera och spara som företag

Det är bra att förbereda sig i tid inför företagets oväntade utgifter eller exempelvis kommande investeringar. Sparande, placeringar och kassahantering är olika sätt att hantera företagets förmögenhet och förbereda sig på framtiden.

Vi går igenom företagarens önskemål och frågor om att börja spara vid ett inledande online- eller telefonmöte med Nordea. Även om affärerna blomstrar och försäljningen flyter är det bra att trygga att förmögenheten växer också på andra sätt. 

Våra sparexperter hjälper dig att börja fond- eller aktiespara

Företagets bokföring och fullmakter för betalningsrörelse

Vill du själv sköta ditt företags bokföring eller befullmäktigar du en bokförings- eller disponentbyrå att förmedla betalningsrörelsematerial för ditt företags räkning? Att låta en befullmäktigad part sköta kontoutdrag och annat betalningsrörelsematerial underlättar och försnabbar en upptagen företagares vardag.

I vanliga fall föreslår bokföringsbyråer på eget initiativ hur det skulle löna sig att sköta företagets ekonomiförvaltning. Du kan göra upp en digital fullmakt. Efter att du har skickat fullmakten återvänder den inom fem bankdagar för underskrift till företaget.