Young business woman with tablet.

Marknadsanalys

Undersök möjligheterna och potentialen för din affärsverksamhet. En bra marknadsanalys kan ge dig en klarare bild av hur du bäst expanderar till nya marknader. Eller varför du inte ska göra det.

  • Identifiera faktorer som påverkar marknaden
  • Följ lokala lagar och bestämmelser
  • Utnyttja och expandera ditt nätverk till nya marknader

Marknadsanalys

Ju mer information du har desto färre misstag gör du. Marknadsanalys är nyckeln till nya marknader. Läs mer om vad du behöver ta reda på när du gör marknadsanalys.

Hård fakta räcker inte

Se längre än till fakta och siffror och identifiera de drivande marknadsfaktorerna. Stå stadigt på två ben då du analyserar den nya marknaden.

  • Hård fakta såsom demografi, marknadsdata, juridiska ärenden och lokala bestämmelser
  • Affärskultur, kundkännedom och kartläggning av konkurrenter

Internet är ditt viktigaste verktyg då du vill hitta ny marknadsinformation. Informationsflödet är dock stort och utmaningen är att sålla ut det viktiga. 

Fakta om demografi ger dig ytterst viktig information om kundvolymen och målgruppen. Det kan ge dig en fingervisning om var du ska gräva mer för att få en djupare kundanalys.

Du behöver också gå igenom en stor mängd data för att få koll på landets seder, affärspartners, varuleverantörer och konsumenter. Du behöver exakta siffror om ekonomin, konsumtionen, marknadsandelarna och köpkraften.

Lagar och bestämmelser

Ta noggrant del av lagarna och de lokala bestämmelserna på den nya marknaden. Om du inte följer lagar och restriktioner finns det risk för att expansionen kostar dig en förmögenhet eller att du tvingas lägga ned verksamheten innan den ens kommit igång. Ta alltså reda på om det finns några restriktioner för din verksamhet och dina produkter samt hur den lokala beskattningen eller mervärdesskatten påverkar din prissättning. 

Om du håller på att starta ett dotterbolag beakta noggrant juridiska frågor och lokala bestämmelser då du strukturerar din affärsverksamhet. Samla in information från pålitliga källor. Kontakta experter som kan ge dig värdefull information.

Var närvarande och aktiv 

Ju mer fingertoppskänsla du kan lägga till de fakta och siffror du hittat desto bättre förutsättningar har du att lyckas med din expansion. 

En sökmotor kommer inte att kunna ge dig alla svar du behöver. Du behöver också mer kvalitativa undersökningar. 

Statliga ämbetsverk och nätverk av experter tar dig långt. Var närvarande och aktiv, skapa goda relationer med viktiga intressentgrupper i branschen. 

Oavsett om du exporterar, importerar eller grundar ett lokalt företag se till att du har beaktat alla delar av din expansion – från kundernas behov till kunskap om dina konkurrenter. Du behöver också känna till den lokala affärskulturen som till exempel vett och etikett vid förhandlingar. 

Du behöver troligen hitta lokala leverantörer inom logistik, transport, marknadsföring, inköp och råvaror. 

Om du behöver lokala butiker, lager eller produktionsanläggningar ta reda på om det är mer lönsamt att använda lokala samarbetspartners än att investera i egna lokaler.