Identitetshandlingar som Nordea godkänner

Banken måste alltid kontrollera kundens identitet i en identitetshandling som banken godkänner och som är intakt när kunden sköter ärenden på banken.

Nordea godkänner följande giltiga identitetshandlingar för kontroll av kundens identitet:

Handlingar utfärdade av finsk myndighet:

 • Pass (inte Främlingspass)
 • ID-kort (utfärdat efter 1.3.1999)
 • Körkort (utfärdat efter 1.10.1990); ett körkort som i Finland utfärdats i stället för ett utländskt körkort accepteras dock inte, eftersom det endast är ett intyg över körtillstånd, inte över identitet.
 • Sjömanspass

Resedokument som utländsk myndighet har utfärdat och som Finland godkänner:

 • Pass (inte Främlingspass)
 • ID-kort utfärdat i EES-området (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), även San Marino och Schweiz, om det är
  • försett med bild
  • giltigt under en viss tid
  • försett med chip, hologram eller andra säkerhetsdetaljer

Eftersom följande europeiska länder inte har ID-kort, accepteras endast pass som identitetshandling från dessa länder: Storbritannien, Irland, Norge och Danmark.

E-identifiering

För e-identifiering krävs finsk personbeteckning eftersom bankerna har utvecklat den tekniska plattformen för e-identifiering för att kunna identifiera kunderna i enlighet med lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster. E-identifiering fungerar bara med finsk personbeteckning. För tillfället kan e-identifiering bara beviljas med identitetshandlingar som utfärdats av myndigheter inom EES, i San Marino eller Schweiz.