Importremburs

Importremburs (Import Letter of Credit) är ett utmärkt betalningssätt när säljaren förutsätter säkerhet innan tillverkningen inleds eller behöver finansiering för produktion.

Kontrollera varuflödet med hjälp av rembursvillkor

Remburs är ett utmärkt betalningssätt då den utländska säljaren förutsätter en säkerhet innan produktionen inleds eller då säljaren behöver finansiering för produktionen – i vissa länder kan säljaren pantsätta rembursen för att skaffa råvaror.

Du som är köpare ger Nordea ett uppdrag om öppnande av rembursen. Vid öppnandet av rembursen förbinder sig Nordea att förmedla betalningen till säljaren, förutsatt att rembursvillkoren uppfylls. Rembursvillkoren bestäms utgående från det köpeavtal som du ingått med säljaren.

Via tjänsten Trade Finance GlobalÖppnas i nytt fönster kan du skicka rembursuppdraget elektroniskt och få information om dina importremburser.

Fördelar för ditt företag

  • Du kan lättare få betaltid när du använder importremburs som betalningssätt.
  • Som köpare kan du säkerställa att varorna har skeppats innan du betalar
  • De internationella rembursreglerna säkerställer tryggare handel.

Ansökan

Du som är köpare ger Nordea ett uppdrag om öppnande av rembursen. Du kan fylla i och skriva ut ansökan om importremburs smidigt via länken. Importremburs kräver alltid ett kreditbeslut så skicka ansökan till ditt eget kontor. Fyll i hela blanketten. Också till exempel beskrivningen av varan behövs. 

Importremburser kan också ansökas elektroniskt i Nordeas tjänst Trade Finance GlobalÖppnas i nytt fönster.

Ansök om importremburs (pdf, 597 KB)Öppnas i nytt fönster

Ändring av importremburs (pdf, 576 KB)Öppnas i nytt fönster (på engelska)

Priser
Broschyrer