Exportremburs

Exportremburs (Export Letter of Credit) ger dig betydande konkurrensfördel och effektiviserar exportföretagets kassaflöde och riskhantering. Vid behov fungerar den som finansieringsinstrument, och den används som betalningssätt i internationell handel världen över.

Fördelar för ditt företag

Använd exportremburs om de ekonomiska och politiska förhållandena i din kunds land är osäkra eller när landets lagstiftning eller andra bestämmelser så kräver. Rembursen ger också möjlighet till finansiering av betalningstiden.

  • Du kan vara säker på att få betalning efter leveransen.
  • Få finansiering för dina fordringar med betaltid under vissa förutsättningar.
  • Vid en obekräftad exportremburs förbinder sig köparens bank till betalning mot dokument i enlighet med rembursvillkoren, och köparrisken kan undvikas.
  • Hantera risken med köparens bank och land genom en exportremburs som Nordea bekräftat.
  • Alla remburser öppnas enligt de internationella rembursreglerna UCP 600.

Driv i exporthandeln

Ett utmärkt betalningssätt som skyddar företaget mot riskerna med exporthandel. Köparens bank ger ditt företag en oåterkallelig betalningsförbindelse förutsatt att du för banken lägger fram de dokument som krävs enligt rembursen under rembursens giltighetstid. 

Hemtagning av kundfordringar förknippas med risker. 

Även om köparen i allmänhet skulle fullgöra sina betalningsskyldigheter kan osäkra ekonomiska och politiska förhållanden leda till att köparens likviditet och betalningsförmåga försvagas. Rembursen hjälper dig minska riskerna med utländska köpare och du kan också finansiera betaltiden med den. 

Remburs är också att rekommendera vid en första kontakt med en kund eller om betalningen gäller stora belopp för kunden eller ditt företag. Remburs lämpar sig också som betalningssätt när varorna är specialtillverkade eller om det är fråga om en leverans av projektnatur där betalningen görs allteftersom leveranserna eller arbetet framskrider. 

Via tjänsten Trade Finance Global får du bl.a. meddelande om rembursen elektroniskt.

Priser

Priser

Vår gällande prislista finns till påseende på alla Nordeakontor.

Broschyrer