Exportinkasso

Använd exportinkasso (Export Collection) vid sjötransport för att säkerställa att du får betalningen efter skeppningen.

Ett betalningssätt där bankerna förmedlar handlingar

Använd inkasso om du vill att din kund betalar inkassobeloppet eller godkänner en växel med betalningstid före överlåtelsen av varan. Vid användningen av exportinkasso bär säljaren både den kommersiella och den politiska risken. 

Via tjänsten Trade Finance Net Services sköter du dina inkasson på internet.

Fördelar med exportinkasso

  • Möjlighet till finansiering. Om du har för avsikt att bevilja köparen betaltid, kom och diskutera med oss om eventuell finansiering.
  • Internationella regler. De internationella inkassoreglerna URC 522 reglerar villkoren i anknytning till handlingar samt betalningstidpunkt och -sätt.
  • Säljaren har besittningsrätt till varan ända tills handlingarna lösts ut.
Priser

Priser

Vår gällande prislista finns till påseende på alla Nordeakontor.

Broschyrer